Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Proiectul de buget 2013: investitii in crestere economica si locuri de munca

Proiectul de buget al UE pentru 2013, prezentat de Comisie, reflectă declarațiile Consiliului European potrivit cărora creșterea economică și ocuparea forței de muncă în UE se pot realiza numai combinând consolidarea fiscală cu investițiile în creșterea economică viitoare.

Bugetul UE completează, în mod util, eforturile naționale în această privință prin concentrarea investițiilor în domeniile prioritare definite în strategia UE de creștere economică, Europa 2020, ținând seama, în același timp, de contextul economic dificil și de presiunea existentă asupra bugetelor naționale. Proiectul de buget 2013 îngheață cheltuielile viitoare: majorarea angajamentelor (de exemplu, plățile de mâine) este la nivelul inflației (2 %). Acesta îngheață, de asemenea, bugetul administrativ al Comisiei cu mult sub nivelul inflației, reducând în același timp efectivele de personal cu 1 %, ceea ce reprezintă primul pas în vederea îndeplinirii obiectivului de reducere cu 5 % a personalului în 5 ani.

Totodată, acesta propune o creștere de 6,8 % a nivelului plăților. Acest lucru contribuie în mod direct la creștere economică și la crearea de locuri de muncă în Europa. Bugetul UE trebuie să își îndeplinească obligațiile contractuale curente și pe cele din anii precedenți față de statele membre și de alți beneficiari.

Se alocă 62,5 miliarde € reprezentând plăți creșterii economice favorabile creării de locuri de muncă în Europa. Se face un efort deosebit pentru programele-cadru de cercetare (9,0 miliarde €, însemnând o creștere de 28,1 % față de 2012), pentru Programul pentru competitivitate și inovare (546,4 milioane €, însemnând o creștere de 47,8 %), pentru fondurile structurale și fondul de coeziune (49 de miliarde €, însemnând o creștere de 11,7 %), precum și pentru învățarea pe tot parcursul vieții (1,2 miliarde €, însemnând o creștere de 15,8 %).

„Suntem pe deplin de acord cu concluziile Consiliilor Europene anterioare care au cerut o utilizare mai bună a fondurilor UE, pentru a ajuta Europa să iasă din criză", declară comisarul pentru programare financiară și buget Janusz Lewandowski. „În circumstanțele actuale, bugetele naționale și bugetul UE reprezintă, mai mult ca niciodată, două fețe complementare ale aceleiași monede: întrucât statele membre se confruntă cu reduceri dureroase, dar necesare, bugetul UE se concentrează asupra investițiilor și, prin urmare, acționează ca un pachet de măsuri anticriză. Nu vom redresa creșterea economică doar prin reduceri, Europa trebuie să investească în mod judicios pentru viitorul său începând de astăzi. Aceasta este menirea bugetului UE, iar proiectul de buget 2013 urmărește să asigure acest lucru.”

Economii și eficiență din punctul de vedere al costurilor

Așa cum reducerile nu ne vor scoate din criză dacă nu sunt însoțite de investiții, tot așa și reversul este, în egală măsură, adevărat. Prin urmare, proiectul de buget 2013 acordă, printre altele, o atenție deosebită economiilor și eficienței din punctul de vedere al costurilor.

Plățile sunt consecința unor angajamente anterioare; prin urmare, pentru a evita creșteri mari ale plăților în bugetele viitoare ale UE, Comisia propune o majorare redusă (2 %) a angajamentelor, limitată la rata inflației curente. Pe de altă parte, majorările planificate se vor concentra exclusiv pe creștere economică și locuri de muncă.

În plus, liniile bugetare pentru programele a căror eficacitate nu este evidentă sunt reduse, iar asupra fiecărei instituții și agenții UE s-au făcut presiuni pentru a se face economii, ori de câte ori este posibil. Majoritatea agențiilor UE vor constata efectiv o reducere reală a bugetului lor anual.

„Marea majoritate a cetățenilor din întreaga UE se confruntă cu dificultățile cotidiene generate de criză întrucât autoritățile lor naționale, regionale și locale trebuie să reducă cheltuielile, explică dl Janusz Lewandowski; prin urmare, o atitudine de tipul «statu-quo» din partea instituțiilor UE este pur și simplu inacceptabilă, indiferent de noile competențe care le-au fost conferite de Tratatul de la Lisabona! Din același motiv, este logic să se transfere fonduri de la programe care nu au rezultate către domenii prioritare precum întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), tineret și ocuparea forței de muncă.”

Cifre globale

La nivel global, proiectul de buget 2013 se ridică la 150,9 miliarde € reprezentând angajamente, o creștere de 2 % față de anul trecut, în concordanță cu nivelul actual al ratei inflației. Plățile reprezintă 137,9 miliarde €, ceea ce înseamnă o creștere de 6,8 %. Acestea sunt consecința logică a angajamentelor anterioare.

„Este legitim ca oamenii să se întrebe de ce solicităm o majorare de 6,8 % a plăților în aceste vremuri de criză, afirmă Janusz Lewandowski. Există două motive pentru aceasta: în primul rând, 2013 este ultimul an al perioadei financiare curente, iar în ultimul an al fiecărei perioade financiare se înregistrează o creștere puternică a plăților, întrucât proiectele finanțate de UE în întreaga Europă ajung în etapa de finalizare: poduri, căi ferate, autostrăzi au fost construite pentru binele tuturor, iar acum trebuie să plătim facturile pentru acestea. În al doilea rând, în ultimii ani, statele membre au adoptat în cadrul Consiliului și al Parlamentului European, bugete UE care erau cu mult sub nevoile noastre estimate pentru plăți. Acest lucru a condus la un număr din ce în ce mai mare de facturi neplătite, întrucât în fiecare an nu puteam onora unele dintre angajamentele juridice, din cauza unui deficit de fonduri. Atunci când sosește factura dumneavoastră de electricitate sau de apă trebuie să o plătiți, chiar dacă încercați să faceți economii.”

Notă: Cifrele din proiectul de buget nu țin seama de costurile aferente aderării Croației la UE, în iulie 2013 (acces la fondurile UE).

Ce urmează?

Bugetul UE este adoptat de Consiliu și de Parlamentul European.

Mai întâi, Consiliul își va face cunoscută poziția cu privire la proiectul de buget în luna iulie 2012, fiind urmat de Parlament. În cazul unui dezacord între cele două instituții, se va iniția o procedură de conciliere de 21 de zile.

Persoane de contact:
Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)
Monika Sikorska (+32 2 295 23 92)

Pagini Utile

* Pagina de internet a comisarului pentru programare financiară și buget Janusz Lewandowski:
//ec.europa.eu/commission_2010-2014/lewandowski/index_en.htm
* Pagina de internet pentru Programare financiară și buget:
//ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

Bucuresti, 26.04.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *