Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Politics

NextGenerationEU: Comisia Europeană transferă României 1,8 miliarde EUR sub formă de prefinanțare

NextGenerationEU: Comisia Europeană transferă României 1,8 miliarde EUR sub formă de prefinanțare

Business, Politics
Comisia Europeană a transferat astăzi, 2 decembrie, României 1,8 miliarde EUR sub formă de prefinanțare, echivalentul a 13 % din totalul de granturi alocate acestei țări în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (MRR).Plata de prefinanțare va sprijini demararea implementării măsurilor de investiții și de reformă cuprinse în Planul de redresare și reziliență al României.Se preconizează că România va primi, pe parcursul planului său, un total de 29,2 miliarde EUR, din care granturi în valoare de 14,2 miliarde EUR și împrumuturi în valoare de 14,9 miliarde EUR.Plata de astăzi a fost efectuată ca urmare a succesului primelor operațiuni de împrumut derulate în cadrul instrumentului NextGenerationEU. Până la sfârșitul anului, Comisia intenționează să mobilizeze până la 80
Portalul mondial (Global Gateway): prin strategia Uniunii Europene de dezvoltare a conexiunilor durabile la nivel mondial se vor mobiliza până la 300 de miliarde EUR

Portalul mondial (Global Gateway): prin strategia Uniunii Europene de dezvoltare a conexiunilor durabile la nivel mondial se vor mobiliza până la 300 de miliarde EUR

Business, IT, Politics
Ieri, 1 decembrie, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate lansează Portalul mondial (Global Gateway), noua strategie europeană menită să dezvolte conexiuni inteligente, curate și sigure în sectorul digital, al energiei și al transporturilor și să consolideze sistemele de sănătate, educație și cercetare din întreaga lume.Strategia promovează crearea unor conexiuni durabile și de încredere în beneficiul oamenilor și al planetei, pentru a face față celor mai presante provocări globale, de la schimbările climatice și protecția mediului la îmbunătățirea securității sanitare și stimularea competitivității și a lanțurilor de aprovizionare globale. Portalul mondial urmărește să mobilizeze, în perioada 2021-2027, investiții în valoa
Ramona Chiriac, șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România: „Principiul egalității de șanse este coloana vertebrală a proiectului european”

Ramona Chiriac, șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România: „Principiul egalității de șanse este coloana vertebrală a proiectului european”

Business, Business, Events, Marketing, Politics
Ramona Chiriac, Șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România a participat ieri, 22 noiembrie 2021, la conferința Future of Equal Chances organizată de Banca Europeană de Investiții și think-thank-ul pentru politici publice VERTIK for the Future.Tema centrală a conferinței a fost promovarea antreprenoriatului feminin și a activităților femeilor pe piața muncii cu scopul de a obține o mai bună reprezentare a populației feminine și de a reduce diferențele mari dintre România și Uniunea Europeană în ceea ce privește egalitatea de gen.„La nivelul Comisiei Europene, egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați este promovată prin Strategia privind egalitatea de gen, lansată în martie 2020. Această strategie integratoare este, dacă vreți, o lentilă de gen aplicată tutu
Acțiunile Marie Skłodowska-Curie: 161,5 milioane EUR pentru sprijinirea schimburilor de personal implicat în cercetare și pentru cofinanțarea de programe de formare

Acțiunile Marie Skłodowska-Curie: 161,5 milioane EUR pentru sprijinirea schimburilor de personal implicat în cercetare și pentru cofinanțarea de programe de formare

Business, Business, Financial, Politics
Comisia a anunțat noi cereri de propuneri în cadrul componentelor privind schimburile de personal Marie Skłodowska-Curie (MSCA) și cofinanțarea de programe regionale, naționale și internaționale (COFUND).Cererea de propuneri COFUND din 2021, cu un buget total de 89 milioane EUR, se va încheia la 10 februarie 2022, iar cererea de propuneri din 2021 privind schimburile de personal, cu un buget de 72,5 milioane EUR, se va încheia la 9 martie 2022.Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a declarat: „Cercetătorii sunt viitorul științei în Europa. Pandemia ne-a arătat, încă o dată, cât de importanți sunt cercetătorii cu înaltă calificare. Aceste două cereri de propuneri lansate astăzi le oferă cercetătorilor, instituțiilor, regiunilor și țărilor
România pentru fiecare copil, o nouă inițiativă UNICEF în beneficiul copiilor vulnerabili

România pentru fiecare copil, o nouă inițiativă UNICEF în beneficiul copiilor vulnerabili

Business, LifeStyle, Politics
Proiectul are o valoare de peste 5,1 milioane de euro, din care 4,2 milioane reprezintă un grant oferit de statul norvegianSenatul României și Reprezentanța UNICEF în România au lansat vineri inițiativa „România pentru fiecare copil. Asigurarea incluziunii sociale – ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România”, în contextul Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului, sărbătorită în întreaga lume în fiecare an pe data de 20 noiembrie.În ciuda eforturilor depuse pentru atingerea standardelor europene și a unui nivel mai ridicat de dezvoltare și coeziune socială, aproape 42% dintre copiii români continuă să fie afectați, în mod disproporționat, de sărăcie, acces redus la servicii, excluziune și discriminare. Acești copii sunt mai ex
Ajutoare de stat: Comisia trasează viitorul cadrului temporar pentru a sprijini redresarea economică în contextul pandemiei de coronavirus

Ajutoare de stat: Comisia trasează viitorul cadrului temporar pentru a sprijini redresarea economică în contextul pandemiei de coronavirus

Business, Politics
Ieri, 18 noiembrie, Comisia Europeană a decis să prelungească până la 30 iunie 2022 Cadrul temporar privind ajutoarele de stat (care ar fi urmat să expire la 31 decembrie 2021).Pentru a accelera redresarea, Comisia a decis, de asemenea, să introducă pentru o nouă perioadă, limitată, două noi instrumente menite să creeze stimulente directe pentru investiții private și măsuri de sprijinire a solvabilității orientate spre viitor.Vicepreședinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul concurenței, a declarat: „De la începutul pandemiei, cadrul temporar privind ajutoarele de stat a permis statelor membre să ofere sprijin specific și proporțional întreprinderilor aflate în dificultate, instituind totodată garanții pentru a menține condiții de concurență echi
Pactul verde european: Comisia adoptă noi propuneri menite să stopeze defrișările, să introducă inovări în gestionarea durabilă a deșeurilor și să asigure soluri sănătoase în beneficiul oamenilor, al naturii și al climei

Pactul verde european: Comisia adoptă noi propuneri menite să stopeze defrișările, să introducă inovări în gestionarea durabilă a deșeurilor și să asigure soluri sănătoase în beneficiul oamenilor, al naturii și al climei

Business, LifeStyle, Politics
Comisia a adoptat astăzi trei noi inițiative care sunt necesare pentru a transpune în practică angajamentele asumate în cadrul Pactului verde european. Comisia propune noi norme menite să stopeze defrișările de care UE este răspunzătoare, precum și noi norme menite să faciliteze transferurile de deșeuri în interiorul UE pentru a promova economia circulară și a combate exporturile de deșeuri ilegale către țări terțe și transferul către acestea a provocărilor în materie de deșeuri. Comisia prezintă, de asemenea, o nouă Strategie privind solul care vizează să asigure refacerea, reziliența și protejarea adecvată a tuturor solurilor europene până în 2050. În propunerile de astăzi, Comisia prezintă instrumentele care permit trecerea la economia circulară, protejarea naturii și ridicarea nivelulu
Indicele economiei și societății digitale (DESI) 2021: raportul pentru România

Indicele economiei și societății digitale (DESI) 2021: raportul pentru România

Business, Business, IT, Politics
Comisia a publicat pe 12 noiembrie rezultatele indicelui economiei și societății digitale (DESI) 2021, care urmărește progresele înregistrate în statele membre ale UE în ceea ce privește competitivitatea digitală.Raportul pentru România este disponibil aici.Comisia a publicat astăzi rezultatele indicelui economiei și societății digitale (DESI) 2021, care urmărește progresele înregistrate în statele membre ale UE în ceea ce privește competitivitatea digitală în domenii precum capitalul uman, conectivitatea în bandă largă, integrarea tehnologiilor digitale de către întreprinderi și serviciile publice digitale.România se situează pe locul 27 din cele 27 de state membre ale UE în ediția din 2021 a Indicelui economiei și societății digitale (DESI). În ceea ce privește capitalul uman
Previziuni economice de toamnă ale Comisiei Europene pentru România: 7% creştere economică în 2021 şi 5,1% în 2022

Previziuni economice de toamnă ale Comisiei Europene pentru România: 7% creştere economică în 2021 şi 5,1% în 2022

Business, Financial, Politics
După o redresare puternică în prima jumătate a anului 2021, se estimează că, până la sfârșitul acestui an, PIB-ul României va depăși nivelurile anterioare pandemiei: se preconizează că economia României va crește cu 7% în 2021 și cu 5,1% în 2022.Economia UE se redresează în urma recesiunii provocate de pandemie mai rapid decât se preconizase. Pe măsură ce campaniile de vaccinare au progresat, iar restricțiile au început să fie ridicate, creșterea economică s-a reluat în primăvară și a continuat în același ritm toată vara, susținută de redeschiderea economiei.În pofida perioadei tot mai dificile, se preconizează că economia UE va continua să se extindă în perioada analizată, atingând o rată de creștere de 5 % în 2021, de 4,3 % în 2022 și de 2,5 % în 2023. Se preconizează că ratele d
Comisia autorizează o a doua insectă ca ingredient alimentar pentru piața UE

Comisia autorizează o a doua insectă ca ingredient alimentar pentru piața UE

Business, LifeStyle, Politics
Comisia a autorizat introducerea pe piață a unei a doua insecte, Locusta migratoria (lăcusta călătoare), ca aliment nou.Va fi disponibil sub formă congelată, uscată și de pudră și este destinat comercializării ca gustare sau ca ingredient alimentar într-o serie de produse alimentare. Această autorizație vine în urma unei evaluări științifice riguroase efectuate de EFSA, care a concluzionat că lăcusta migratoare este sigură pentru utilizările prezentate de societatea solicitantă.Produsele care vor conține acest aliment nou vor fi etichetate pentru a informa consumatorii cu privire la potențialele reacții alergice. Această autorizare din partea Comisiei este rezultatul unui vot pozitiv, în luna septembrie, din partea statelor membre în care a fost depusă cererea. În luna iunie a