free download 78 travel guides written by experts

GEFCO isi largeste acordul de responsabilitate sociala si il extinde la 24 de filiale

GEFCO aplică în prezent Acordul său Global de Responsabilitate Socială Corporativă în cadrul a 24 de filiale1. Cu ocazia prezentării rezultatelor sale pentru 2010 în data de 20 iunie, GEFCO a făcut o trecere în revistă a numeroaselor acţiuni întreprinse de către filialele sale în cadrul prezentului Acord. Şaizeci şi trei din cele şaizeci şi nouă de acţiuni prioritare, adică un procent de 92%, prevăzute pentru 2010 au fost duse la bun sfârşit, iar restul continuă în acest an.

Un cadru de referinţă mai larg

Odată cu extinderea Acordului Global de Responsabilitate Socială Corporativă în Tunisia în 2010 şi în China şi Letonia în acest an, acest Acord este implementat în prezent în cadrul a 24 de filiale GEFCO.

De la semnarea Acordului în anul 2006, GEFCO a realizat peste 300 de acţiuni concrete, din care 63 de astfel de acţiuni în 2010.

Cele mai multe dintre acestea au fost desfăşurate în patru domenii-cheie:
– Sănătatea, siguranţa şi condiţiile de muncă
– Respectarea drepturilor fundamentale ale omului
– Eliminarea discriminării şi promovarea egalităţii de şanse
– Dialogul social

În luna mai 2010, Acordul a fost optimizat printr-un angajament al GEFCO de a solicita o mai mare responsabilitate din partea managerilor săi în ceea ce priveşte: sănătatea ocupaţională, , cum ar fi stresul la locul de muncă şi afecţiunile musculo-scheletale; ​​calificarea profesională a personalului, cu o mai bună planificare pentru armonizarea locurilor de muncă şi a ocupaţiilor; dialogul social; cantitatea de informaţii primită de angajaţi cu privire la companie şi politica sa de mediu.

Unele dintre acţiunile anului 2010

În 2010 au fost luate numeroase măsuri pentru promovarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă.

· GEFCO Elveţia a organizat ateliere de lucru privind prevenirea accidentelor la locul de muncă. Acest nou program, constând in 10 workshop-uri pentru manageri şi angajaţi, a iniţiat un dialog privind sănătatea şi securitatea şi a identificat aproximativ treizeci de direcţii de optimizat pentru a reduce rapid riscul accidentelor de muncă.
· În Belgia a fost înfiinţată o unitate de combatere a abuzului de alcool şi droguri, în colaborare cu o delegaţie a sindicatului. Aceasta are două obiective: de a preveni comportamentul disfuncţional la locul de munca drept urmare a consumului de alcool sau de droguri şi de a sprijini angajaţii care cer ajutor să ia măsuri pentru a stopa comportamentul adictiv.
· Ucraina a realizat prima campanie GEFCO de prevenire a SIDA.
· Italia a întreprins un efort serios pentru a evalua stresul prin intermediul unui chestionar, la care au răspuns aproape 75% din angajaţi. Acesta a fost urmat de planuri de acţiune menite să încurajeze comunicarea între manageri şi personal şi să asigure training pentru a îmbunătăţi perspectivele de carieră ale angajaţilor.

Acţiunile începute în 2009 pentru a promova respectul pentru drepturile fundamentale ale omului au continuat şi în 2010.

· Spania a continuat un acord din 2009, referitor la prevenirea violenţei în familie, cu o serie de discuţii şi a format patru angajaţi pentru a ajuta victimele să ia măsuri pentru a înfrunta această problemă.
· Au fost consolidate procedurile de tip Whistleblower care permit angajaţilor să aducă la lumină orice practică considerată o încălcare a drepturilor omului. Un astfel de sistem a fost înfiinţat în Maroc, iar în Germania un angajat a fost ales şi instruit să se ocupe de plângerile de hărţuire sau discriminare la locul de muncă.
· Argentina a instituit un plan pilot de integrare a persoanelor cu dizabilităţi în forţa de muncă, chiar dacă în prezent ţara nu are o cotă legală în această privinţă.
· GEFCO Brazilia a oferit managerilor un ghid de recrutare care subliniază întrebările discriminatorii, pe care nu au voie să le adreseze în timpul procesului de angajare, şi explică modul în care să realizeze interviurile cu cât mai mare obiectivitate.
· Franţa este în căutare de modalităţi de a continua angajarea persoanelor care pot fi declarate inapte din punct de vedere medical, în special îmbunătăţind ergonomia locurilor de muncă ale acestora.

Un acord care garantează principiile fondatoare ale GEFCO

Deoarece grupul continuă să se extindă la nivel internaţional, Acordul funcţionează ca un îndemn de a acţiona şi este un important punct de referinţă.

Politicile de sănătate şi securitate la locul de muncă au reprezentat din nou un element-cheie al eforturilor în cadrul grupului GEFCO în acest an. Există preocupări sporite pentru oferirea celor mai bune condiţii de muncă angajaţilor, precum şi mijloacelor ca aceştia să-şi păstreze locurile de muncă ajutându-i să se adapteze, în special la noile cerinţe ale activităţii.

Sondaje de opinie şi sisteme pentru a face sugestii au fost introduse pentru a oferi angajaţilor noi moduri de a-şi face auzite vocile.

Deşi responsabilitatea socială corporativă este punctul central al acestui Acord, angajamentele pentru protejarea mediului, în special în ceea ce priveşte certificările ISO, precum şi colectarea de date privind consumul de energie, au fost de asemenea adăugate în acest Acord în 2010. Pentru a sprijini aceste angajamente, tuturor filialelor le-a fost oferit un ghid al celor mai bune practici în materie de mediu.

1
Germania, Argentina, Austria, Benelux (Belgia şi Olanda), Brazilia, China, Spania, Franţa, Ungaria, Italia, Maroc, Statele Baltice (Letonia), Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Marea Britanie, Rusia, Rusia JV ALGAI, Slovacia, Elveţia, Tunisia, Turcia, Ucraina.

Paris / Bucuresti, 26.09.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *