free download 78 travel guides written by experts

Comisia propune investitii in valoare de 80 de miliarde de euro in cercetare si inovare pentru

a incuraja cresterea economica si crearea de locuri de munca

Comisia Europeană a prezentat astăzi un pachet de măsuri pentru stimularea cercetării, inovării şi a competitivităţii în Europa. Comisarul Máire Geoghegan-Quinn a anunţat lansarea programului Orizont 2020 pentru investiţii în cercetare şi inovare, cu un buget de 80 de miliarde EUR . Comisarul Androulla Vassiliou a prezentat o Agendă strategică de inovare pentru Institutul European de Inovare şi Tehnologie (EIT), care va primi fonduri de 2,8 miliarde EUR în cadrul acestui program. În paralel, vicepreşedintele Antonio Tajani a anunţat  un program complementar nou, destinat să stimuleze competitivitatea şi inovarea la nivelul IMM-urilor, cu un buget suplimentar de 2,5 miliarde EUR. Programele de finanţare se vor derula în perioada 2014 – 2020.

Cu ocazia prezentării programului Orizont 2020, Máire Geoghegan-Quinn, comisarul pentru cercetare, inovare şi ştiinţă, a declarat: „Într-un context economic care a suferit schimbări dramatice, avem nevoie de o nouă viziune pentru cercetarea şi inovarea europeană. Orizont 2020 stimulează în mod direct economia şi asigură baza noastră ştiinţifică şi tehnologică, precum şi competitivitatea industriei pentru viitor, preconizând o societate mai inteligentă, mai durabilă şi mai incluzivă.”

Orizont 2020 reuneşte pentru prima dată în cadrul unui program unic toate fondurile UE destinate cercetării şi inovării, concentrându-se mai mult ca niciodată asupra transformării descoperirilor ştiinţifice în produse şi servicii inovatoare care oferă oportunităţi de afaceri şi îmbunătăţesc viaţa oamenilor. În acelaşi timp, programul reduce drastic birocraţia, simplificând normele şi procedurile pentru a atrage mai mulţi cercetători de vârf şi o gamă mai largă de întreprinderi inovatoare.

Programul Orizont 2020 va orienta fondurile către trei obiective principale. Pentru sprijinirea poziţiei UE ca lider mondial în domeniul ştiinţei se alocă un buget de 24,6 miliarde EUR, care include o creştere cu 77 % a fondurilor alocate Consiliului European pentru Cercetare (CEC) pentru succesele obţinute. Pentru contribuţia la asigurarea primatului industrial în domeniul inovării se alocă un buget de 17,9 miliarde EUR care include o investiţie majoră de 13,7 miliarde EUR în tehnologii cheie, precum şi un acces sporit la capital şi sprijin pentru IMM-uri. În sfârşit, se vor aloca fonduri de 31,7 miliarde EUR pentru abordarea principalelor preocupări comune tuturor europenilor, împărţite în şase teme-cheie: sănătatea, schimbările demografice şi bunăstarea; securitatea alimentară, agricultura durabilă cercetarea în domeniul marin şi maritim şi bioeconomia; sursele de energie sigure, ecologice şi eficiente; mijloacele de transport inteligente, ecologice şi integrate; combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor şi materiile prime, precum si societăţile sigure, inovatoare şi incluzive.

Context

Orizont 2020 este un pilon esenţial al iniţiativei emblematice „O Uniune a inovării”, a strategiei Europa 2020, care vizează creşterea competitivităţii Europei la nivel global. Uniunea Europeană este un lider mondial în ceea ce priveşte numeroase tehnologii, însă se confruntă cu o concurenţă tot mai acerbă atât din partea puterilor tradiţionale, cât şi din partea economiilor emergente. Propunerea Comisiei urmează să fie discutată de către Consiliu şi Parlamentul European, în vederea adoptării sale până la sfârşitul anului 2013.

Finanţarea oferită de programul Orizont 2020 va fi mai uşor accesibilă datorită faptului că acest program are o structură mai simplă şi prevede un singur set de norme şi mai puţină birocraţie. Orizont 2020 va însemna: simplificarea considerabilă a rambursării prin introducerea unei rate forfetare unice pentru costurile indirecte şi a numai două rate de finanţare – pentru cercetare şi, respectiv, pentru activităţi de piaţă, un punct unic de acces pentru participanţi, mai puţine formalităţi administrative în pregătirea propunerilor şi renunţarea la toate controalele şi auditurile inutile. Un obiectiv-cheie este reducerea cu 100 de zile, în medie, a intervalului de timp dintre solicitarea unui grant şi primirea finanţării, ceea ce înseamnă că proiectele pot fi iniţiate mai devreme.

Comisia va depune eforturi majore pentru ca programul să devină accesibil mai multor participanţi din întreaga Europă, prin explorarea eventualelor sinergii cu fondurile alocate în cadrul politicii de coeziune a UE. Orizont 2020 va identifica potenţiale centre de excelenţă în regiunile cu performanţe slabe şi le va oferi acestora consiliere şi sprijin în materie de politică, în timp ce fondurile structurale ale UE pot fi utilizate pentru modernizarea infrastructurii şi a echipamentelor.

Se vor aloca fonduri de 3,5 miliarde EUR pentru diversificarea şi extinderea utilizării unor instrumente financiare care să faciliteze atragerea de împrumuturi de la instituţiile financiare din sectorul privat. Acestea s-au dovedit a fi extrem de eficiente în ceea ce priveşte stimularea investiţiilor private în inovare, care determină în mod direct creşterea economică şi crearea de locuri de muncă. Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-urile) vor beneficia de aproximativ 8,6 miliarde EUR, ceea ce reprezintă o recunoaştere a importanţei rolului lor în procesul de inovare.

Orizont 2020 va investi aproximativ 6 miliarde EUR în dezvoltarea capacităţilor industriale europene din domeniul tehnologiilor generice esenţiale (TGE). Printre acestea se numără: fotonica, microelectronica şi nanoelectronica, nanotehnologiile, materialele avansate, sistemele avansate de fabricaţie şi de prelucrare şi biotehnologia. Dezvoltarea acestor tehnologii necesită o abordare multidisciplinară, bazată pe o utilizare intensivă a cunoştinţelor şi a capitalului.

În temeiul propunerii Comisiei, se vor aloca 5,75 miliarde EUR (+21%) Acţiunilor Marie Curie, care, de la lansarea lor în 1996, au contribuit la formarea, mobilitatea şi dezvoltarea competenţelor a peste 50 000 de cercetători.

Ca parte integrantă din programul Orizont 2020, EIT va juca un rol important prin reunirea celor mai bune instituţii de învăţământ superior, centre de cercetare şi întreprinderi pentru a crea antreprenorii de mâine şi pentru a garanta că „triunghiul cunoaşterii” europene se ridică la nivelul celor mai bune din lume. Comisia a decis să intensifice semnificativ sprijinul acordat EIT, propunând un buget de 2,8 miliarde EUR pentru perioada 2014-2020 (faţă de cele 309 milioane EUR alocate de la lansarea sa în 2008). EIT se bazează pe conceptul inovator de platforme transfrontaliere de parteneriat public-privat, denumite Comunităţi de cunoaştere şi inovare (CCI). La cele trei CCI existente, axate pe domeniul energiei durabile (CCI InnoEnergy), al schimbărilor climatice (CCI Climate) şi al societăţii informaţiei şi comunicaţiilor (EIT ICT Labs), se vor adăuga şase CCI noi în perioada 2014-2020 (a se vedea IP/11/1479 şi MEMO/11/851).

Fondurile alocate Consiliului European pentru Cercetare (CEC) vor creşte cu 77 %, ajungând la 13,2 miliarde EUR. CEC îi sprijină pe cei mai talentaţi şi mai creativi oameni de ştiinţă să realizeze în Europa cercetări inovatoare de cea mai înaltă calitate, în cadrul unui program care este recunoscut şi respectat pe plan internaţional.

De asemenea, programul Orizont 2020 va continua promovarea cooperării internaţionale, pentru a consolida excelenţa şi atractivitatea UE în domeniul cercetării, pentru găsi soluţii comune la provocările globale şi pentru a sprijini politicile externe ale UE.

Centrul Comun de Cercetare (JRC), serviciul ştiinţific intern al Comisiei Europene, va continua să acorde sprijin ştiinţific şi tehnic pentru elaborarea politicilor UE în toate domeniile, de la mediu, agricultură şi pescuit până la nanotehnologie şi siguranţa energetică.

Orizont 2020 va fi completat cu măsuri suplimentare vizând definitivarea, până în 2014, a Spaţiului European de Cercetare, care reprezintă o piaţă unică autentică pentru cunoaştere, cercetare şi inovare (IP/11/1025 , MEMO/11/597).

Pagini Utile

* Conferinta de presa sustinuta de comisarii Quinn (cercetare), Tajani (industrie si antreprenoriat) si Vassiliou (educatie si cultura) poate fi urmarita la adresa:
//ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?ref=81655

* MEMO/11/848
//europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/848&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

* Programul pentru competitivitatea întreprinderilor şi întreprinderile mici şi mijlocii:
IP/11/1476 şi MEMO/11/852

* Institutul European de Inovare şi Tehnologie (EIT):
IP/11/1479 şi MEMO/11/851

* Orizont 2020:
//ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home

* Iniţiativa „O Uniune a inovării”:
//ec.europa.eu/innovation-union

* Strategia Europa 2020:
//ec.europa.eu/europe2020

* Agenda digitală:
//ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

* Programul CIP:
//ec.europa.eu/cip/index_en.htm

* Site-ul web al EIT:
//eit.europa.eu

* Contact:
Michael Jennings (+32 2 296 33 88)
Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)
Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)
Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)
Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Bucuresti, 30.11.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *