free download 78 travel guides written by experts

ANFP si MApN – pregatesc formatori pentru administratia publica

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) implementează în parteneriat cu Ministerul Apărării Naţionale (MApN) proiectul „Creşterea capacităţii funcţionarilor publici din Ministerul Apărării Naţionale şi din Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici de a gestiona procesele de management strategic instituţional şi de proiect, în contextul dezvoltării şi întăririi rolului funcţiei publice”, cod SMIS 22857, finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.

Valoarea totală a acestui proiect este de 1.124.300 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 955.655 lei.

În perioada 29 august – 2 septembrie 2011 s-a desfăşurat primul modul de formare, formare de formatori, ca activitate a acestui proiect. Obiectivul principal al programului de formare a avut în vedere crearea unor specialişti din rândul celor două instituţii partenere, în domeniul formării adulţilor, capabili să transmită mai departe principiile unei administraţii publice moderne şi eficiente. În acest sens, programul a urmărit dezvoltarea competenţelor specifice domeniului formării la adulţi şi dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi legate de procesul de formare.

Programul de formare a avut o abordare integrată şi a aplicat regulile de învăţare activă pe care trebuie să le promoveze un formator. Un accent deosebit a fost pus pe aspectele practice, exemple, studii de caz, urmărindu-se dezvoltarea de abilităţi şi exersarea unei atitudini adecvate comportamentelor specifice formatorilor. În cadrul cursului s-au pus în discuţie teorii moderne ale învăţării la adulţi şi s-a exersat învăţarea experienţială.

Datele obţinute din interpretarea chestionarelor completate de beneficiarii activităţii de formare au relevat reuşita programului, 76,56 % dintre participanţi fiind foarte mulţumiţi de organizarea generală a activităţii de formare la care au participat, 15,52 % dintre cei prezenţi fiind mulţumiţi şi doar 7,81 % dintre participanţi avînd o opinie neutră.

Activităţile proiectului vor continua în perioada următoare, conform graficului de implementare, prin derularea celorlate şase module de formare: politici publice, planificare strategică, management de proiect, management pe bugete, achiziţii publice, managementul resurselor umane.

Bucuresti, 15.09.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *