free download 78 travel guides written by experts

Un nou inceput: planul de lucru al Comisiei Europene pentru locuri de munca, crestere economica

si investitii

Comisia Europeană și-a adoptat programul de lucru pentru 2015. Acesta definește acțiunile pe care Comisia intenționează să le adopte în următoarele 12 luni pentru a produce o schimbare reală în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, creșterea economică și investițiile și pentru a genera beneficii concrete pentru cetățeni. Programul este o agendă pentru schimbare.

Cetățenii își doresc ca UE să intervină mai puțin în viața de zi cu zi, în special în situațiile în care statele membre sunt mai în măsură să acționeze și să ofere soluții. Cetățenii așteaptă ca UE să contribuie la soluționarea marilor provocări economice și sociale, cum ar fi combaterea șomajului și îmbunătățirea competitivității. Aceștia așteaptă ca UE să fie mai deschisă privind măsurile pe care le ia și modul în care face acest lucru. Adoptarea programului de lucru este un bun punct de plecare, întrucât prezintă în mod transparent atât lucrurile pe care UE le va face, cât și cele pe care nu le va face în 2015.

Președintele Jean-Claude Juncker a declarat: „Actuala Comisie a fost aleasă pe baza unui mandat politic clar: cele zece priorități stabilite în orientările noastre politice. Programul de lucru pe care îl prezentăm astăzi transpune cele zece priorități în primele rezultate concrete. Cetățenii așteaptă ca UE să contribuie la soluționarea marilor provocări economice și sociale. Ei își doresc, totodată, ca UE să intervină mai puțin în situațiile în care statele membre sunt mai în măsură să ofere soluția potrivită. Acesta este motivul pentru care ne-am angajat să aducem o schimbare și să conducem o Uniune Europeană mai solidă și mai ambițioasă în privința chestiunilor majore, dar mai discretă și mai modestă în privința chestiunilor minore.”

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Programul pe care îl prezentăm este o foaie de parcurs menită să relanseze activitatea Europei, pe baza unor priorități clare. 2015 va fi anul în care vom pune în practică planul de investiții anunțat care va stimula economia europeană, vom spori oportunitățile oferite de piața digitală unică pentru întreprinderi și cetățeni, vom lansa Uniunea Europeană a energiei și vom prezenta o nouă agendă europeană echilibrată privind migrația.

Trebuie să punem lucrurile în ordine pentru ca eforturile politice să se poată concentra asupra unor priorități reale: am analizat fiecare propunere în curs de dezbatere în cadrul instituțiilor UE și am decis dacă dorim să o menținem, să o modificăm sau să o retragem. Dorim rezultate pe teren; așadar, în cazurile în care este clar că asupra propunerilor existente nu se va ajunge la un acord care să răspundă obiectivelor noastre, vom propune abordări alternative. Astfel, ne vom asigura că Uniunea noastră se concentrează atât pe aspectele care sunt cu adevărat importante, cât și pe obținerea de rezultate concrete pentru cetățeni. De data aceasta lucrurile stau cu adevărat altfel.”

Programul de lucru al Comisiei pentru 2015 stabilește 23 de noi inițiative propuse de Comisia Juncker în urma orientărilor politice prezentate Parlamentului European și 80 de propuneri existente pe care Comisia intenționează să le retragă sau să le modifice din motive politice sau tehnice. Programul de lucru prezintă acțiunile specifice pentru care Comisia va obține rezultate în 2015. În plus, în multe domenii, Comisia va continua totodată să depună toate eforturile pentru a se asigura că politicile și reglementările existente sunt adecvate scopului, dau rezultate concrete pe teren și sunt puse în aplicare în mod corespunzător.

23 de noi inițiative pentru a aduce o schimbare pozitivă

Programul adoptat prezintă 23 de inițiative pe care Comisia se angajează la nivel politic să le realizeze în 2015. Această listă de priorități, etalată de-a lungul a 12 luni, se concentrează asupra obiectivelor majore, cum ar fi crearea de locuri de muncă, creștere economică și investițiile, conform celor zece priorități formulate în orientările politice ale președintelui Juncker.

În principal, Comisia s-a angajat să adopte în 2015:

  • un plan de investiții pentru Europa: măsurile legislative care vor fi adoptate în urma planului anunțat luna trecută, menite să deblocheze investiții publice și private în economia reală în valoare de cel puțin 315 miliarde EUR în următorii trei ani;
  • un ambițios pachet de măsuri privind piața unică digitală: crearea condițiilor pentru o economie și o societate digitale dinamice prin completarea mediului de reglementare a telecomunicațiilor, modernizarea normelor privind drepturile de autor, simplificarea normelor pentru achizițiile online și digitale efectuate de consumatori, creșterea securității cibernetice și raționalizarea digitizării;
  • primii pași către o Uniune Europeană a energiei: asigurarea securității aprovizionării cu energie, o mai mare integrare a piețelor energetice naționale, diminuarea cererii Europei în materie de energie și reducerea emisiilor de dioxid de carbon din mixul energetic;
  • o abordare mai echitabilă privind impozitarea: un plan de acțiune privind eforturile de combatere a evaziunii și fraudei fiscale, care să includă măsuri la nivelul UE menite să asigure trecerea la un sistem pe baza căruia țara în care sunt generate profiturile să fie și țara în care se percepe impozitul, precum și un schimb automat de informații privind deciziile fiscale și stabilizarea bazelor fiscale ale societăților;
  • o agendă europeană privind migrația: dezvoltarea unei noi abordări în materie de migrație legală cu scopul de a transforma UE într-o destinație atrăgătoare pentru persoanele talentate și competente, îmbunătățirea gestionării migrației în UE prin intensificarea cooperării cu țările terțe, a solidarității dintre statele membre și a combaterii traficului de persoane;
  • o uniune economică și monetară aprofundată: continuarea eforturilor de promovare a stabilității economice și de atragere a investitorilor în Europa.

Lista completă a celor 23 de inițiative noi din cadrul fiecăruia dintre cele 10 domenii prioritare de politică poate fi consultată în anexa 1.

Aplicarea discontinuității politice

La pregătirea programului de lucru, Comisia a examinat aproximativ 450 de propuneri pentru care în prezent se așteaptă o decizie din partea Parlamentului European și a Consiliului și propune să retragă sau să modifice 80 dintre acestea. Se propune retragerea unora dintre acte deoarece acestea nu corespund priorităților noii Comisii. Însă în numeroase cazuri, Comisia își reiterează angajamentul ferm față de obiectivele urmărite; cu toate acestea, propunerile sunt inutile dacă sunt uitate pe o masă de negocieri sau dacă esența lor va fi diluată în cursul negocierilor astfel încât nu își vor mai putea atinge scopul inițial. În aceste situații, Comisia va propune noi modalități, mai eficiente, de realizare a acestor obiective. Comisia va aștepta opiniile Parlamentului European și ale Consiliului cu privire la aceste propuneri înainte de a le retrage oficial.

Lista completă a propunerilor pentru care se preconizează retragerea poate fi consultată în anexa 2.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a explicat: „Dorim să obținem rezultate concrete. Actuala Comisie este de acord că Europa trebuie să fie ambițioasă, inclusiv în ceea ce privește standardele sociale și de mediu. Dar ar fi inutil ca instituțiile UE să piardă timp și energie cu propuneri care nu au nicio șansă de a fi adoptate; acest lucru nu ne va permite să obținem rezultatele dorite pe teren. Așadar, ori de câte ori este cazul, vom propune alte modalități mai eficace pentru a atinge obiectivele noastre comune. "

Reducerea birocrației și eliminarea sarcinilor de reglementare

Programul de lucru pentru 2015 reflectă angajamentul consolidat al Comisiei față de o mai bună legiferare, pornind de la programul privind o reglementare adecvată și funcțională, care vizează reducerea birocrației și eliminarea sarcinilor de reglementare, fapt care contribuie la crearea unui mediu favorabil investițiilor. Colegiul comisarilor a identificat o serie de propuneri și de acte legislative existente care vor fi revizuite și modificate pentru ca acestea să funcționeze mai bine pentru cetățenii și întreprinderile din Europa. Se vor depune, de asemenea, eforturi de simplificare, de exemplu în ceea ce privește politica agricolă comună.

Lista completă a propunerilor REFIT poate fi consultată în anexa 3.

Context

Pentru prima dată, Comisia a lucrat în dialog cu Parlamentul European și cu statele membre pentru a obține sprijinul acestora pentru programul său de lucru înainte de a-l prezenta. Comisia consideră că propunerile sunt utile doar dacă acestea sunt adoptate, acceptate și puse în aplicare în mod adecvat pe teren, astfel încât sprijinul colegiuitorilor este absolut necesar.

Pagini Utile

Bucuresti, 17.12.2014
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *