Baby Boom Show 2022
Shadow

Tag: consultare publica

Actualizări necesare pentru realizarea inventarului național al rețelelor publice de comunicații

Actualizări necesare pentru realizarea inventarului național al rețelelor publice de comunicații

Business, Business
ANCOM a lansat spre consultare publică un proiect de decizie privind formatul și modalitatea de transmitere a informațiilor cu privire la dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică asociate acestora. Informațiile care vor fi transmise ANCOM vor fi utilizate pentru realizarea inventarului național al rețelelor publice de comunicații electronice și al elementelor de infrastructură asociate acestora. Modificări propuse de proiectul de decizie „Este necesară revizuirea cadrului legal actual pentru a extinde raportarea la nivel național pentru toate categoriile de furnizori de rețele publice de comunicații electronice, cu scopul de a realiza un inventar modern al rețelelor și al elementelor de infrastructură a...
ANCOM propune modificări în reglementarea activității radioamatorilor

ANCOM propune modificări în reglementarea activității radioamatorilor

Business, Business
ANCOM supune consultării publice noi reguli în reglementarea activității radioamatorilor, urmărind revizuirea legislaţiei secundare de specialitate din domeniu, precum și punerea în acord a acesteia cu evoluția reglementărilor naționale și internaționale. De asemenea, se propune ca persoanele interesate să poată depune și ridica în format electronic mai multe documente necesare autorizării activității lor. Proiectul de decizie privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 245/2017 privind reglementarea serviciului de amator poate fi accesat aici. Modificări propuse de proiectul de decizie ANCOM propune ca persoanele interesate să aibă posibilitatea de a depune și de a ridica în format electronic docu...
ANCOM prelungeşte consultarea publică privind tarifele orientative pentru accesul la stâlpii operatorilor de rețea

ANCOM prelungeşte consultarea publică privind tarifele orientative pentru accesul la stâlpii operatorilor de rețea

Business, Business
Procesul de consultare publică privind tarifele orientative pentru accesul la stâlpii operatorilor de rețea demarat de Autoritate se va extinde până la data de 5 noiembrie 2021, ca urmare a solicitării părților interesate. ANCOM a lansat consultarea publică a proiectului de decizie privind tarifele orientative pentru accesul la stâlpii operatorilor de rețea, în data de 27 septembrie 2021. Proiectul de decizie privind tarifele orientative pentru accesul la stâlpii operatorilor de rețea poate fi consultat aici. Persoanele interesate sunt invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 05.11.2021, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3, Bucureşti), prin intermediul Registraturii online sau prin intermediul direcţiilor re...
Tarifele orientative pentru accesul la stâlpii operatorilor de rețea, în consultare publică

Tarifele orientative pentru accesul la stâlpii operatorilor de rețea, în consultare publică

Business, Business
„Pentru a stimula dezvoltarea rețelelor de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, lansăm astăzi în consultare publică proiectul de decizie privind tarifele orientative pentru accesul la stâlpii operatorilor de rețea. Tarifele orientative ce au fost determinate de Autoritate pe baza principiilor prevăzute în Legea infrastructurii, în urma răspunsurilor primite din partea operatorilor de rețea și conform reglementărilor relevante din legislația specială din domeniul energiei, reprezintă un reper de care trebuie să se țină cont în cel mai înalt grad în procesul de negociere a contractelor, orice îndepărtare de la acestea necesitând o justificare adecvată”, a declarat vicepreședintele Eduard LOVIN. ANCOM a identificat principalii oper...
ANCOM propune compensarea costului net aferent furnizării serviciului universal poștal din anul 2019

ANCOM propune compensarea costului net aferent furnizării serviciului universal poștal din anul 2019

Business, Business
Ca urmare a cererii de compensare transmise de către Compania Națională Poșta Română S.A. (CNPR), furnizorul de serviciu universal poștal, ANCOM a analizat informațiile ce au stat la baza cererii de compensare, precum și caracterul de sarcină injustă a costului net aferent furnizării serviciilor din sfera serviciului universal poștal în anul 2019 și propune compensarea acestuia. Din analiza efectuată de Autoritate a rezultat că au fost îndeplinite cumulativ cele două condiții stabilite în legislație, iar costul net aferent furnizării serviciilor din sfera serviciului universal în anul 2019 constituie o sarcină injustă pentru CNPR, fiind astfel necesară compensarea acestuia cu suma de 9.640.585 lei. Condițiile și mecanismul pentru compensarea costului net Costul net al furnizării servicii...
ANCOM propune alocarea spectrului radio disponibil în benzile de 800 MHz, 2600 MHz și 3400–3600 MHz

ANCOM propune alocarea spectrului radio disponibil în benzile de 800 MHz, 2600 MHz și 3400–3600 MHz

Business, Business
„Extinderea capacității rețelelor de comunicații electronice pe suport radio a devenit o necesitate în contextul creșterii rapide a traficului de date și a importanței economice, industriale și sociale a economiei digitale. Acesta este motivul pentru care ne propunem organizarea unei licitații pentru atribuirea drepturilor de utilizare a spectrului rămas disponibil în urma procedurilor de selecție derulate de Autoritate în 2012 și 2015. Valabilitatea licențelor de utilizare a frecvențelor radio ce urmează a fi acordate va fi aliniată cu cea a licențelor în vigoare, pentru a asigura o expirare simultană a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio în funcție de banda din care acestea fac parte”, a declarat Bogdan IANA, vicepreședintele ANCOM. Procedura de organizare a licitației Dreptu...
ANCOM actualizează decizia privind stabilirea condițiilor și procedurii de evaluare a gradului de îndeplinire de către CNPR a cerințelor minime de calitate pentru livrarea trimiterilor de corespondență internă prioritară

ANCOM actualizează decizia privind stabilirea condițiilor și procedurii de evaluare a gradului de îndeplinire de către CNPR a cerințelor minime de calitate pentru livrarea trimiterilor de corespondență internă prioritară

Business, Business
ANCOM supune consultării publice un proiect de decizie pentru modificarea Deciziei nr. 598/2020 privind stabilirea condițiilor și procedurii de evaluare a gradului de îndeplinire a cerințelor minime de calitate pentru livrarea trimiterilor de corespondență interne, din cea mai rapidă categorie standard, care se aplică furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale - Compania Națională Poșta Română S.A. (CNPR). Acest demers vine în contextul în care organismul național de standardizare, Asociația de Standardizare din România – ASRO, a adoptat standardul SR EN 13850:2020 - Servicii poștale. Calitatea serviciului. Măsurarea timpului de circulație al serviciilor cap-la-cap pentru trimiterea poștală individuală din serviciul prioritar și de primă clasă. Serviciul universal ...
Decizii privind gestionarea spectrului de frecvente radio, in consultare publica

Decizii privind gestionarea spectrului de frecvente radio, in consultare publica

Business, IT
ANCOM lanseaza in consultare publica trei proiecte de decizie care privesc procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecventelor radio, frecventele radio ori benzile de frecvente radio exceptate de la regimul de licentiere, precum si stabilirea tarifului de utilizare a spectrului. Procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecventelor radio Proiectul de decizie pentru modificarea si completarea Deciziei nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecventelor radio propune modificarea unor prevederi si introducerea unora noi care sa permita asigurarea, la cerere, a protectiei radio in cazul utilizarii spectrului radio exclusiv prin receptie, in anumite situatii indicate exhaustiv in cadrul proiectului. Este vorba despre serviciile auxilia...
Acoperirea cu rețele fixe de bandă largă ultrarapidă – care este situația reală?

Acoperirea cu rețele fixe de bandă largă ultrarapidă – care este situația reală?

Business, Business
Ca urmare a prelucrării datelor colectate de la furnizorii de rețele publice fixe de comunicații electronice cu privire la localitățile din România în care există posibilitatea ca utilizatorii finali să nu aibă acces la o rețea publică fixă de comunicații electronice de bandă largă ultrarapidă (viteză de descărcare - „download” ≥100 Mbps), ANCOM a centralizat situația acestora într-o listă. Având în vedere posibilul decalaj între situația reală curentă și situația care reiese din raportările furnizorilor de rețele publice fixe de comunicații electronice și raportări cu date anterioare de referință, Autoritatea supune consultării publice această listă în vederea verificării corectitudinii ei. Obiectivele consultării publice Prin derularea acestei consultări, ANCOM urmărește în principal v...
Compensarea costului net pentru serviciul universal poștal din anul 2018, în consultare publică

Compensarea costului net pentru serviciul universal poștal din anul 2018, în consultare publică

Business, Business, Financial
ANCOM propune compensarea costului net pentru furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal poștal în anul 2018 cu suma de 6.285.244 lei, în urma cererii de compensare transmise de Compania Națională Poșta Română S.A. (CNPR). Propunerea ANCOM are la bază o analiză complexă prin care Autoritatea a constatat că, în anul 2018, costul net aferent furnizării serviciilor din sfera serviciului universal constituie o sarcină injustă pentru furnizorul desemnat de serviciu universal poștal - CNPR și poate fi compensat. Propunerea ANCOM de compensare a costului net pentru furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal poștal în anul 2018 vine pe fondul restrângerii, prin efectul direct al legislației primare, a sferei serviciului universal, respectiv excluderii serviciilor care au...