Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.

ANCOM propune compensarea costului net aferent furnizării serviciului universal poștal din anul 2019

Ancom logo

Ca urmare a cererii de compensare transmise de către Compania Națională Poșta Română S.A. (CNPR), furnizorul de serviciu universal poștal, ANCOM a analizat informațiile ce au stat la baza cererii de compensare, precum și caracterul de sarcină injustă a costului net aferent furnizării serviciilor din sfera serviciului universal poștal în anul 2019 și propune compensarea acestuia. Din analiza efectuată de Autoritate a rezultat că au fost îndeplinite cumulativ cele două condiții stabilite în legislație, iar costul net aferent furnizării serviciilor din sfera serviciului universal în anul 2019 constituie o sarcină injustă pentru CNPR, fiind astfel necesară compensarea acestuia cu suma de 9.640.585 lei.

Condițiile și mecanismul pentru compensarea costului net

Costul net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal reprezintă diferența dintre costul net suportat de furnizorul de serviciu universal ca urmare a îndeplinirii obligațiilor de serviciu universal și costul net al furnizorului în cazul în care și-ar desfășura activitatea fără a avea obligațiile de serviciu universal.

Ancom logo

Acesta reprezintă o sarcină injustă și poate fi compensat doar în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ două condiții legate de nivelul rentabilității capitalului mediu angajat înregistrat din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal și de pragul de materialitate în funcție de veniturile înregistrate din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal.

Mecanismul de compensare a costului net va fi stabilit ulterior, după adoptarea deciziei ANCOM privind compensarea costului net aferent furnizării serviciului universal poștal, printr-o Hotărâre de Guvern, fiind utilizată una din următoarele surse de finanțare:
a) din fonduri de la bugetul de stat prin bugetul ministerului de resort, cu respectarea cadrului legal național și european din domeniul ajutorului de stat;
b) prin partajarea costului net între furnizorii de servicii poștale și/sau utilizatori, cu respectarea cadrului legal național și european din domeniul ajutorului de stat.

Analiza ANCOM privind compensarea costului net aferent furnizării serviciilor din sfera serviciului universal în anul 2019

Autoritatea a analizat în detaliu datele și ipotezele utilizate de CNPR în procesul de întocmire a cererii de compensare a costului net, metodologia și calculul efectiv al costului net, precum și informațiile suplimentare puse la dispoziție de CNPR, iar acolo unde a fost necesar au fost efectuate ajustări asupra valorii costului net. De asemenea, ANCOM a constatat că sunt îndeplinite cumulativ condițiile necesare stabilirii caracterului de sarcină injustă a costului net aferent furnizării serviciului universal în anul 2019. Astfel, obligațiile rezultând din calitatea de furnizor de serviciu universal au constituit o sarcină injustă pentru CNPR în anul 2019.

Potrivit calculului ANCOM, valoarea costului net înregistrat de CNPR în anul 2019 ca urmare a obligațiilor ce decurg din calitatea de furnizor de serviciu universal, inclusiv beneficiile intangibile, este de 18.372.178 lei, iar suma maximă ce poate fi compensată este de 9.640.585 lei, reprezentând valoarea costului net ce ar putea fi compensat până la atingerea nivelului rezonabil al rentabilității capitalului mediu angajat înregistrat din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal.

Procesul de consultare publică

Proiectul de decizie privind compensarea costului net aferent furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului universal în anul 2019 poate fi consultat aici. Persoanele interesate sunt invitate să formuleze şi să transmită observații și propuneri până la data de 16.08.2021, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Noua nr. 2, sector 3, București), prin intermediul Registraturii online sau prin intermediul direcțiilor regionale ale Autorității. Observațiile pot fi transmise și prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail, pe adresa consultare@ancom.org.ro.

By Liliana Kipper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.