Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.

ANCOM supune consultării publice noi reglementări privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poștale

servicii postale

ANCOM a publicat astăzi spre consultare proiectul de decizie privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale. Ținând cont de modificările legislative la nivelul cadrului primar de reglementare și evoluțiile tehnologice electronice din ultimii ani de pe piața serviciilor poștale, care au favorizat dezvoltarea pe anumite paliere a sectorului, proiectul de decizie urmărește adoptarea unui nou cadru de reglementare și abrogarea deciziei actuale, în vederea unei mai bune armonizări a prevederilor legislaţiei secundare cu legislația primară în materie și adaptarea prevederilor acestuia la inovațiile din domeniu.

Principalele modificări propuse

Proiectul de decizie propune modificarea limitei de greutate a coletelor, în acord cu reglementările în materie, de la 50 kg la 31,5 kg, și clarifică punctual situația persoanelor care revând serviciile poștale prestate de un furnizor de servicii poștale, inclusiv prin intermediul unor aplicaţii informatice disponibile pe o pagină de internet.

De asemenea, ANCOM propune actualizarea listei serviciilor poştale, categoria serviciilor poştale reglementate distinct în afara sferei serviciului universal fiind astfel restrânsă prin eliminarea serviciului schimbare destinație. Conform particularităților stabilite în actualul regim de autorizare generală privind furnizarea serviciilor poștale, acest tip de serviciu nu mai este prestat de către furnizori potrivit acestei reglementări. Trebuie menționat faptul că, deși acest serviciu nu se va mai regăsi individualizat distinct ca serviciu poștal principal, va putea fi furnizat în continuare ca o caracteristică suplimentară a altui serviciu poștal.

servicii postale

Conform prevederilor legale privind simplificarea procedurilor administrative în relația dintre beneficiarii de servicii publice și administrația publică, solicitanții/furnizorii înregistrați în România nu vor avea obligația să transmită unele documente, în măsura în care Autorității i se permite accesarea, respectiv verificarea informaţiilor necesare identificării acestora și a reprezentantului legal, în bazele de date administrate de alte autorităţi sau instituţii publice.

În ceea ce privește transmiterea documentelor, în contextul digitalizării, proiectul de act normativ propune o modalitate unică de comunicare, rapidă și facilă, între ANCOM și furnizorii de servicii poștale, prin intermediul poștei electronice.

Totodată, proiectul de act normativ propune stabilirea unor noi reguli și condiții pentru:

  • livrarea trimiterilor poștale pe baza unui cod alfanumeric (cod PIN) sau a semnăturii pe PAD și încadrarea acestor metode ca modalități suplimentare de identificare a destinatarului, la livrare;
  • furnizorii a căror activitate constă exclusiv în revânzarea serviciilor poștale, inclusiv prin intermediul unor aplicații informatice disponibile pe o pagină de internet;
  • utilizarea sistemelor automate de colectare/livrare a trimiterilor poștale (lockere), prin reglementarea unor termene minime de păstrare la lockere în vederea ridicării trimiterii poștale, a unei proceduri de informare a utilizatorului cu privire la sosirea trimiterii poștale, avizarea în caz de neridicare a trimiterilor poștale, marcarea acestora etc.

De asemenea, proiectul propune termenele până la care furnizorii de servicii poștale vor trebui să transmită ANCOM informări în legătură cu:

  • condițiile generale privind furnizarea serviciilor poştale actualizate în conformitate cu modificările şi completările propuse prin proiectul deciziei supus consultării publice;
  • mărcile ori denumirile comerciale utilizate pentru furnizarea serviciilor poştale;
  • datele de contact necesare unei comunicări eficiente în ceea ce privește soluţionarea reclamaţiilor primite de la utilizatori;
  • rețeaua poștală (puncte de acces/contact fixe deservite de personal, sisteme automate de colectare/livrare, alte clădiri aparținând rețelei poștale).

Procesul de consultare publică

Proiectul deciziei Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poștale, poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 15.09.2023, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3, Bucureşti), prin intermediul Registraturii online sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.ro.

By Liliana Kipper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.