metalshow

Tabloul de bord al pietei interne: incep sa dea roade eforturile statelor membre de a transforma

piata interna in realitate

Conform ultimului tablou de bord al pieței interne realizat de Comisia Europeană, în pofida contextului actual dificil, statele membre continuă să înregistreze rezultate bune în transpunerea în legislația națională a normelor privind piața internă. În medie, 0,9% din directivele referitoare la piața internă al căror termen de punere în aplicare a expirat nu au fost încă transpuse în legislația națională, procent care a rămas stabil în ultimele șase luni. Acest lucru înseamnă că statele membre încă respectă, dar numai la limită, procentul-ţintă de 1,0% stabilit de șefii de stat și de guvern în 2007. În ultimele 12 luni, statele membre au reușit, de asemenea, să reducă cu aproape 40% timpul mediu suplimentar necesar pentru transpunerea unei directive comunitare în legislația națională. În ce privește aplicarea legislației UE, numărul cazurilor de încălcare a scăzut cu 11% comparativ cu semestrul trecut. Grecia, Portugalia și Luxemburg și-au diminuat considerabil întârzierile, în timp ce Malta continuă să înregistreze pe ansamblu cele mai bune rezultate. În acest tablou de bord al pieței interne se subliniază reușitele măsurilor naționale luate de statele membre.

Michel Barnier, comisarul pentru piața internă și servicii, a precizat în legătură cu acest subiect: „În pofida dificultăților economice cu care se confruntă în prezent, mă bucur să constat că guvernele statelor membre își continuă eforturile în vederea respectării termenelor de transpunere a normelor privind piața unică în legislațiile naționale. Chiar și unele dintre țările cel mai grav afectate de criză nu au recurs la protecționism, continuând să respecte normele pieței unice. Acest lucru demonstrează ferm și chiar întărește convingerea că Europa are nevoie de o piață unică funcțională: ea este și va rămâne sursa noastră de creștere economică durabilă.”

Implementarea directivelor privind piața internă

– Deficitul mediu de transpunere a directivelor UE – procentul de directive privind piața internă care nu au fost transpuse în legislația națională în termenele prevăzute – de către cele 27 de state membre a rămas stabil, situându-se la 0,9%.

– Numărul total de state membre care au atins procentul-ţintă de 1% în ceea ce privește deficitul de transpunere a crescut de la 18 la 20.

– În total, șase din cele 20 de state membre care respectă obiectivul de 1% și-au îmbunătățit sau și-au menținut deficitul de transpunere în comparație cu semestrul precedent: Malta, Irlanda, Portugalia, Grecia, Luxemburg și Letonia. Aceste state au dovedit că, în pofida perioadei dificile, este încă posibilă menținerea sau ameliorarea rezultatelor obținute în ceea ce privește transpunerea.

– Grecia, Portugalia și Luxemburg au făcut cele mai multe progrese, înregistrând cele mai bune rezultate ale lor de până acum. Cu numai șase luni în urmă, ele aveau cel mai ridicat deficit de transpunere din UE (2,4%, 2,1% și respectiv 1,5%). Este o realizare importantă faptul că aceste trei state membre au reușit să își reducă semnificativ deficitul de transpunere și să atingă astfel pentru prima dată procentul-ţintă de 1% .

– Statul membru cel mai performant în materie de transpunere a directivelor este din nou Malta, în cazul căreia numai două directive urmează încă a fi transpuse.

– În schimb, șapte state membre se situează deasupra procentului-ţintă de 1%: Austria, Republica Cehă, Estonia, Cipru, Ungaria, Polonia și Italia. Italia și-a dublat deficitul de la 1,1% la 2,1% și înregistrează în prezent cel mai ridicat deficit de transpunere dintre toate cele 27 de state membre.

– Cu un an în urmă, statele membre aveau, în medie, întârzieri în transpunerea directivelor de nouă luni peste termenul de transpunere. Având în vedere această situație, Comisia a cerut tuturor statelor membre să se axeze pe necesitatea reducerii întârzierilor. În prezent, statele membre au reușit să reducă la nivelul UE perioada medie de întârziere în transpunere la 5,8 luni, adică cu aproape 40%.

Încălcarea legislaţiei UE

– Numărul total al procedurilor de constatare a încălcării legislaţiei cu privire la piața internă a scăzut cu 11% în comparație cu semestrul precedent. În ultimii ani, Comisia a introdus o serie de mecanisme alternative de soluționare a problemelor și de tratare a plângerilor[1] care au avut un efect considerabil asupra diminuării menționate.

– Cele mai multe cazuri de încălcare se constată, în continuare, în domeniile „impozitare” și „mediu”.

– În prezent, în UE, numărul mediu de proceduri de constatare a încălcării legislaţiei se ridică la 40 de cauze per stat membru, în comparație cu 46 de cauze în semestrul precedent. Belgia continuă să înregistreze cel mai ridicat număr de proceduri privind încălcarea legislaţiei UE, urmată de Grecia și Italia.

– Perioada medie necesară pentru soluționarea procedurilor de încălcăre a continuat să scadă ușor pentru UE15, însă a crescut în țările din UE12.

– Deși au obligația de a lua măsuri imediate, statele membre întârzie foarte mult –în medie peste 18 luni – să se conformeze hotărârilor Curții de Justiție a UE.

– Cele mai mari întârzieri le înregistrează Irlanda, unde aplicarea hotărârilor Curții durează în medie circa 25 de luni.

[1] SOLVIT: //ec.europa.eu/solvit

CHAP este o bază de date creată de Comisie în 2009 pentru înregistrarea și gestionarea plângerilor și cererilor de informații în ce privește aplicarea legislației UE de către statele membre.

Tabelul privind stadiul de implementare a directivelor referitoare la piața internă

Tabelul privind stadiul de implementare a directivelor referitoare la piața internă oferă o imagine generală a măsurii în care statele membre au transpus și au aplicat legislația din domeniul pieței interne. Pentru ca normele să fie eficace, nu este suficientă doar transpunerea la timp a acestora. Este la fel de important ca acestea să fie transpuse corect și să fie aplicate corespunzător (a se consulta anexa).

Tabelul indică faptul că doar un număr redus de state membre au rezultate mai bune decât media UE atunci când sunt luați în calcul diferiți indicatori de punere în aplicare (a se vedea anexa). Malta înregistrează pe ansamblu cele mai bune rezultate.

Un aspect esențial: succese înregistrate recent de statele membre

Grecia, Portugalia și Luxemburg și-au redus substanțial deficitul de transpunere, în timp ce Malta deține în continuare cel mai mic deficit în această privință. Pentru promovarea celor mai bune practici, această ediție a Tabloului de bord al pieței interne dedică un capitol special succesului mecanismelor implementate de aceste state membre.

Anexă: Tabloul privind stadiul de implementare a directivelor pieţei interne

Legendă:

Prin conectarea principalilor indicatori ai tabloului de bord, cum ar fi deficitul de transpunere, numărul procedurilor de încălcare a legislaţiei şi timpul mediu necesar unui stat membru pentru soluţionarea unei proceduri de încălcare, tabloul privind implementarea permite o trecere în revistă mai amplă a modului în care statele membre respectă punerea în aplicare şi în practică a regulilor pieţei interne.

Tabel 1:

Fig. 2.4: Deficit de transpunere

Fig. 3: Progresul înregistrat în ultimele 6 luni (modificarea numărului directivelor încă netranspuse)

Fig. 5: Numărul directivelor al căror termen de transpunere a fost depăşit cu 2 sau mai mulţi ani

Fig. 7: Durata întârzierii în transpunere a directivelor ce au depăşit termenul (în luni)

Fig. 8: Numărul directivelor transpuse incorect sau după termen

Fig. 12: Evoluţia cazurilor de încălcare a legislaţiei începând cu noiembrie 2007

Fig. 13: Numărul cazurilor de încălcare încă pe rol

Fig. 16: Viteza medie a soluţionării cazurilor de încălcare (în luni)

Fig. 17: Rata soluţionărilor rapide

Fig. 18: Timpul necesar de la pronunţarea sentinţei Curţii (în luni)

Pagini Utile

* Textul integral al celui mai recent Tablou de bord al pieței interne este disponibil la adresa:

//ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Bucuresti, 21.03.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *