free download 78 travel guides written by experts

Peste 100 de participanti au discutat pe tema parteneriatului in proiectele

de responsabilitate sociala la Brasov

Vineri, 30 septembrie, la Brașov Business Park, a avut loc conferința „Bune practici în parteneriatele pentru responsabilitate socială”, în cadrul proiectului “Acționăm Responsabil! – Rețeaua Socială RSC”, derulat de către Federația Junior Chamber International România, în parteneriat cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și Asociația “Institutul pentru Politici Sociale”.

Reunind peste 100 de participanți – reprezentanți din partea ONG-urilor, asociațiilor de IMM-uri, partenerilor sociali, dar și ofițeri de RSC din cadrul companiilor, conferința a debutat cu o scurtă prezentare a evoluției proiectului “Acționăm Responsabil! – Rețeaua Socială RSC” la un an de desfășurare. Cu această ocazie, a fost lansată și anunțată oficial noua platformă de socializare a Rețelei Sociale RSC, menită să încurajeze interacțiunile virtuale dintre membrii acesteia, în scopul stimulării inițiativelor și parteneriatelor pentru responsabilitate socială, dar și a transferului de know-how.

Beneficiind de facilități asemănătoare cu cele ale popularelor rețele profesionale de socializare de la nivel global, noua platformă este dedicată tuturor specialiștilor de RSC și altor persoane direct interesate. În absența unei publicații de specialitate care să ofere aceste posibilități, în cadrul noii platforme, experții din domeniu se vor putea informa reciproc cu privire la evenimente, publicații, inițiative, proiecte și orice alte informații de interes legate de domeniul responsabilității sociale.

După o trecere în revistă a câtorva exemple de bune practici identificate în comunitatea din Marea Britanie, conferința a continuat cu o dezbatere cu publicul pe tema identificării de bune practici în proiectele de responsabilitate socială dezvoltate în parteneriat, pornind de la prezentarea grilei de criterii și a metodologiei de cercetare și analiză a proiectelor. Acestea au fost elaborate în continuarea demersului inițiat cu ocazia workshop-urilor din luna august, unde – într-un cadru proprice pentru interacțiune și colaborare – 160 de reprezentanți din cadrul Rețelei RSC au identificat împreună principalii indicatori de bune practici în proiectele de responsabilitate socială dezvoltate în parteneriat.

“Succesul oricărui proiect și a oricărei inițiative rezidă din implicare și din căutarea de perspective de dezvoltare. Atunci când vorbim de proiecte de responsabilitate socială, cu atât mai mult, se confirmă acest raționament: implicarea mai multor parteneri într-o formulă coerentă și bine organizată poate potența rezultatele și impactul proiectului.

Din acest motiv și pentru a susține și încuraja dezvoltarea de relații parteneriale, ne-am propus să punctăm aspectele cheie ce trebuie analizate în scopul identificării de exemple de bune practici, de la analiza contextului și a relevanței problemei pe care o abordează proiectul și până la evaluarea obiectivelor, a bugetului, a grupul țintă și a sustenabilității proiectului.

Stabilind principalele repere în analiza proiectelor în parteneriat, vom analiza ulterior peste 500 de proiecte de responsabilitate socială implementate în România, cele mai reprezentative dintre acestea urmând a fi promovate într-un ghid de bune practici, realizat în cadrul proiectului după luna februarie 2012, o dată cu finalizarea cercetării.” – Rodica Lupu, Program Development Chairman, JCI Europe, Manager proiect

În cadrul secțiunii “Exemple de bună practică”, au fost prezentate și analizate conform grilei menționate câteva proiecte de responsabilitate socială implementate în parteneriat: „Plantăm fapte bune în România!” (EcoAssist); „Lăsați-mă să învăț” (Fundația Mereu Aproape); „Servicii integrate de dezvoltare profesională pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală” (Fundația Estuar); „Conectează-te la comunitate!” (Fundația Noi Orizonturi); „Șansă pentru copil” (Asociația Hrăniți Copiii). Reprezentanții organizațiilor invitate au intrat în dialog cu participanții, oferind sfaturi practice și recomandări din experiența proprie și chiar identificând noi posibilități de parteneriat. Pe ansamblu, participanții din sală au fost extrem de receptivi și deschiși spre comunicare, schimb reciproc de opinii și recomandări de parteneriat, prezentările din cadrul conferinței fiind – încă de la început – interactive și dinamice.

Conferința s-a încheiat cu o prezentare a câtorva resurse-cheie pentru toți cei pasionați de domeniul responsabilității sociale, printre care: portalul ResponsabilitateSociala.ro, modelul LBG de raportare a impactului proiectelor comunitare (ARC România), proiectul “Întărirea Capacităţii Companiilor Româneşti de Dezvoltare a Parteneriatelor Sociale – RSC” (UNDP România), portalul LumeBuna.ro (Asociația Lume Bună), Centrul pentru Cetățenie Corporativă România, Centrul de resurse pentru ONG-uri (Ecoteca), cursul “Responsabilitatea socială a companiilor” (coord. de Alin Stancu, în cadrul Facultății de Marketing, ASE București), ONGFest, portalul StiriONG.ro, Fondul pentru Inovare Civică (Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile).

Fotografii, înregistrări video și mai multe informații despre conferință se vor publica în perioada imediat următoare în cadrul portalului proiectului – www.actionamresponsabil.ro.

Proiectul „Acționăm Responsabil! – Rețeaua Socială RSC” beneficiază de finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Bucuresti, 04.10.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *