free download 78 travel guides written by experts

In 2011, piata serviciilor postale a inregistrat primele cresteri

dupa trei ani consecutivi de scadere

Raportul de date statistice privind serviciile poştale în anul 2011, publicat astăzi de ANCOM, arată că, după trei ani de scădere, piaţa a crescut cu 28% din punctul de vedere al traficului total poştal. În anul 2011 s-au raportat creşteri atât la nivelul traficului intern (29%), cât şi la nivelul traficului internaţional (15%).

În anul 2011 în România au fost procesate 527.276.394 de trimiteri poştale, în creştere cu 28% faţă de anul 2010, ceea ce înseamnă o medie de 27,69 de trimiteri poştale pe cap de locuitor, faţă de 19,26 în anul 2010. Din numărul total de trimiteri procesate în anul 2011, furnizorul de serviciu universal Compania Naţională Poşta Română (CNPR) a prelucrat 79%, ajungând la 418.705.969 de trimiteri, în timp ce furnizorii privaţi au raportat 108.570.425 de trimiteri, realizând o creştere de aproape 30% faţă de anul 2010.

Un procent de 94% din traficul poştal total aferent anului 2011 este reprezentat de trimiterile poştale interne care au înregistrat o creştere de 29% faţă de anul 2010, ajungând la valoarea de 496.366.748 de trimiteri. Atât furnizorii privaţi, cât şi CNPR au raportat creşteri de aproximativ 29% ale traficului intern, dar CNPR a procesat 79% din totalul traficului intern, în timp ce furnizorii privaţi au procesat 21% din acest trafic.

Traficul internaţional a crescut în anul 2011 cu 15%, ajungând la valoarea de 30.909.646 de trimiteri, în condiţiile în care traficul raportat de furnizorii privaţi a înregistrat o creştere cu 50%, în timp ce numărul trimiterilor internaţionale procesate de CNPR a crescut cu numai 8% faţă de anul 2010.

Traficul poştal total este format din traficul trimiterilor din poşta de scrisori (servicii poştale având ca obiect trimiteri de corespondenţă, trimiteri constând în imprimate, pachete mici şi trimiteri de publicitate prin poştă, cu limita maximă de greutate de 2 kg), traficul de colete şi traficul aferent serviciilor Express.

În anul 2011, traficul poştal al trimiterilor din poşta de scrisori a reprezentat 93% din traficul poştal total şi a crescut cu aproape o treime după o perioadă de scădere de trei ani, înregistrându-se creşteri atât la nivelul traficului intern (+28%), cât şi la nivelul traficului internaţional (+14%). CNPR deţine în continuare o cotă majoritară pe acest segment de piaţă, peste 84%, în timp ce următorii zece furnizori de volum mare de pe acest segment au realizat un trafic de 64.982.345 de trimiteri, reprezentând 13% din totalul traficului de trimiteri din poşta de scrisori. Restul furnizorilor au realizat un volum de 13.564.122 de trimiteri, ceea ce reprezintă numai 3% din acest segment de piaţă.

După trei ani în care piaţa de colete s-a menţinut aproximativ constantă, în anul 2011 traficul de colete a înregistrat o creştere de peste 30% faţă de anul anterior, ajungând la 23.288.453 de colete, depăşind chiar valoarea traficului din anul 2007, an în care a fost înregistrat cel mai mare trafic de colete din ultimii cinci ani. Piaţa de colete a înregistrat creşteri atât la nivelul traficului intern (+34%), cât şi a celui internaţional (+20%). Din traficul total de colete, CNPR a procesat 8%, iar următorii zece furnizori de volum mare din acest segment de piaţă au realizat împreună 84% din tot acest trafic.

Serviciile poştale Express au înregistrat o creştere a traficului total de 43% până la 13.729.151 de trimiteri, după o creştere semnificativă a traficului intern cu aproape 47% şi a traficului internaţional cu 13%. Din traficul total al serviciilor Express, CNPR a procesat peste 35%, următorii zece furnizori din acest segment de piaţă au realizat un volum de 8.193.290 de trimiteri, reprezentând aproximativ 60% din acest trafic.

Şi în anul 2011 s-a constatat intensificarea concurenţei pe segmentul serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal unde, alături de CNPR, au mai funcţionat alţi 213 furnizori, în timp ce în 2010 numărul acestora a fost de 137. Astfel, furnizorii alternativi au procesat în total 59.081.057 de trimiteri poştale, în creştere cu 15% faţă de anul 2010, în timp ce CNPR a procesat 364.944.995 de trimiteri, cu 33% mai multe decât în anul 2010. În sfera serviciului universal se remarcă saltul spectaculos al traficului de trimiteri internaţionale care au fost trimise în anul 2011 din afara ţării către România, în creştere cu peste 300% faţă de anul 2010 – 3.195.868 de trimiteri. În acelaşi timp, se constată o scădere cu 16% a trimiterilor poştale expediate de pe teritoriul României spre alte state (de la 235.716 procesate în 2010 la 198.584 în 2011).

O creştere la nivelul traficului total a înregistrat şi segmentul serviciilor din afara sferei serviciului universal. Pe acest segment au fost colectate şi distribuite 103.250.342 de trimiteri reprezentând 20% din traficul total poştal realizat în anul 2011. Trimiterile interne au înregistrat creşteri cu 21% faţă de anul 2010, în timp ce traficul internaţional a scăzut cu 6%.

Piaţa serviciilor poştale a atins valoarea de 1,53 miliarde RON, în creştere cu 5,2% faţă de anul 2010.

Raportul integral privind piaţa serviciilor de poştă din România în anul 2011 şi analiza comparativă a traficului poştal pentru perioada 2007 – 2011 pot fi consultate aici.

Bucuresti, 19.10.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *