free download 78 travel guides written by experts

Europa aproba alocari de 500 de milioane EUR pentru programul pe 2013 privind produsele alimentare

destinate persoanelor celor mai defavorizate

Alocarea de fonduri UE pentru programul pe 2013 privind produsele alimentare destinate persoanelor celor mai defavorizate a fost aprobată de Comitetul de gestionare a organizării comune a pieței unice. Se așteaptă ca peste 18 milioane de persoane din 19 state membre ale UE să beneficieze de bugetul de 500 de milioane EUR disponibil pentru persoanele cele mai defavorizate. Acesta este ultimul an de existență a programului în forma sa actuală, cu finanțare în cadrul PAC. Noi propuneri pentru un program mai vast, mai flexibil, mai strâns legat de politica de coeziune socială vor fi prezentate la sfârșitul acestei luni, sub responsabilitatea Comisarului UE pentru afaceri sociale, dl Laszlo Andor.

„Putem fi mândri de ceea ce s-a realizat de-a lungul anilor cu ajutorul acestui program, dar a sosit momentul să ne gândim la cele mai bune modalități de a răspunde în viitor la nevoile persoanelor celor mai defavorizate din UE”, a declarat pe 11 octombrie comisarul pentru agricultură, dl Dacian Cioloș.

„Avem convingerea că este vorba de o politică importantă pentru UE, în special în această perioadă dificilă din punct de vedere economic. Se estimează că aproximativ 18 milioane de persoane vor beneficia de acest program în anul următor. Acesta este motivul pentru care Comisia a propus rezervarea unui buget de 2,5 miliarde EUR în propunerea sa de buget pentru perioada 2014-2020 pentru programul de ajutorare a persoanelor celor mai defavorizate, care îi va succeda actualului program. Deoarece se încadrează mai bine în obiectivele de reducere a sărăciei în UE, această finanțare este prevăzută în cadrul politicii de coeziune socială (rubrica 1) și nu în cadrul PAC. Comisarul Andor va prezenta în curând propuneri pentru noul program de după 2013”.

Context

„Programul UE de distribuire a produselor alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Comunitate” funcționează din decembrie 1987, când Consiliul a adoptat normele privind deblocarea produselor agricole plasate în stocuri de intervenție publică în cazul statelor membre care doreau să le utilizeze drept ajutoare alimentare pentru persoanele cele mai defavorizate din UE. De-a lungul anilor, programul a devenit o importantă sursă de aprovizionare pentru organizațiile care lucrează în contact direct cu persoanele cele mai defavorizate din societatea noastră. Se estimează că peste 18 milioane de persoane beneficiază în fiecare an de ajutoarele alimentare distribuite în cadrul programului.

Reformele succesive au condus la o politică agricolă comună condiționată într-o măsură mult mai mare de piață, cu niveluri semnificativ mai mici ale stocurilor de intervenție. Ca urmare, programul a fost în cele din urmă revizuit în 2012 (după o lungă dispută în cadrul Consiliului), fiind introduse măsuri legate de unele considerente nutriționale, pentru a se facilita accesul la produsele de pe piața liberă, astfel încât, în prezent, conservele de fructe și legume, conservele de carne de vită și de ton pot face parte din program. Într-adevăr, în cadrul programului pentru 2013, nu vor mai exista practic stocuri care să provină din stocurile publice de intervenție.

În ceea ce privește evoluția viitoare a programului, în propunerea sa privind cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020, Comisia a propus să se prevadă un buget de 2,5 miliarde EUR pentru perioada respectivă de 7 ani, pentru a se continua finanțarea asistenței UE acordate persoanelor celor mai defavorizate în temeiul rubricii I din bugetul UE, deoarece aceasta se înscrie mai bine în obiectivul de reducere a sărăciei al Strategiei Europa 2020. Comisia elaborează în prezent propuneri concrete pentru modelarea viitorului program în cadrul politicii de coeziune socială, care urmează să fie publicate în data de 23 octombrie.

Anexă: Totalul resurselor financiare disponibile pentru implementarea planului pentru 2013

ANEXĂ:

PLAN ANUAL DE DISTRIBUȚIE PENTRU 2013

Resurse financiare totale defalcate pe stat membru (în EUR)

Stat membru

Sumă

Belgia

12 020 447

Bulgaria

19 093 054

Republica Cehă

183 869

Estonia

2 421 256

Irlanda

2 597 813

Grecia

22 017 677

Spania

85 618 342

Franța

71 367 188

Italia

98 269 857

Letonia

5 208 791

Lituania

7 866 396

Luxemburg

171 704

Ungaria

13 951 019

Malta

548 475

Polonia

76 924 105

Portugalia

19 517 541

România

55 880 716

Slovenia

2 588 445

Finlanda

3 753 305

Total

500 000 000


Pagini Utile

● Documente și informații suplimentare privind programul de distribuire de alimente persoanelor celor mai defavorizate se găsesc la adresa: //ec.europa.eu/agriculture/most-deprived-persons/index_en.htm.

Bucuresti, 11.10.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *