free download 78 travel guides written by experts

Curs gratuit de dezvoltare a abilitarilor antreprenoriale

Începând cu luna Noiembrie 2011, în cadrul proiectului strategic eLife – Dezvoltarea inovației, creativității, responsabilității și sustenabilității antreprenoriatului românesc, se desfășoară cursuri gratuite de dezvoltare a abilităților antreprenoriale. Cursurile se adresează persoanelor angajate din mediul urban cât și celor care doresc să inițieze o afacere independentă.

În cadrul proiectului au fost elaborate 8 pachete de cursuri care vizează, în special, dezvoltarea competențelor și abilităților antreprenoriale și manageriale, împreună cu utilizarea și valorificarea instrumentelor TIC în cadrul procesului de management. Cursurile vor fi susținute în București, Alba Iulia și Succeava în cadrul a trei module ce se vor desfășură în perioada noiembrie 2011- decembrie 2012.

Fiecare pachet este structurat metodic, dezvoltând gradual conceptele în jurul cărora gravitează ideea de antreprenoriat inovativ. Abordarea este una practică, cursurile conținând o serie de exemple, documente și exerciții aplicative care să lămurească într-o manieră ușor de înțeles problemele specifice.

Descriere Cursuri

1. Inițiere în TIC. Cursul oferă posibilitatea potențialilor antreprenori să se familiarizeze cu noile tehnologii și să opereze cu mijloacele moderne de comunicare prin Internet.
2. Dezvoltare abilități antreprenoriale. În cadrul acestui curs se pune accent pe modul în care se poate iniția o afacere vizând aspecte precum: înregistrarea unei afaceri, detalierea surselor de capital inițiale, strategia și planul de marketing, managementul riscului, managementul schimbării sau managementul resurselor umane.
3. Contabilitate în partidă simplă. Cursul este dezvoltat pe următoarele direcții: pentru cine este utilă contabilitatea în partidă simplă și cum se organizează activitatea de contabilitate în partidă simplă.
4. Antreprenoriat inovativ – domenii emergente. Sunt prezentate conceptele de inovare şi particularităţile antreprenoriatului în domenii puternic inovative, urmărind aspectele practice ale dezvoltării afacerilor: planul de afaceri şi finanţarea.
5. Finanțarea afacerilor. Acest curs își propune să dezvolte competențe la nivelul potențialilor antreprenori privind atragerea de resurse financiare de pe piață.
6. Evaluare și reorganizare IMM-uri. Cursul pune accentul pe elementele definitorii ale mediului de afaceri din România, pe modul de planificare, reorganizare și conducere a unui IMM, pe modul de diagnosticare a problemelor în cazul IMM-urilor, dezvoltând în final abilități și competențe legate de evaluarea unei afaceri.
7. Achiziții publice. Cursul dezvoltă competențe în acest domeniu din perspectiva beneficiarilor sistemului public (anteprenori interesați să participe la licitațiile organizate de diferite instituții publice pentru achiziția de bunuri și servicii).
8. Management și leadership. Cursul se adresează celor care doresc să devină manageri sau lideri mai buni la locul lor de muncă, dezvoltând competenţe şi abilităţi de conducere şi de management. La absolvire participanţii vor ştii să comunice mai eficient cu oamenii şi instituţiile de care au nevoie, să lucreze mai bine în echipă, să ia decizii rapid, informat şi eficient, să facă faţă la conflicte, situaţii de stres, presiuni, să organizeze mai bine activitatea în departamentul pe care îl conduc sau în afacerea pe care o deţin sau intenţionează să o dezvolte.

Cursurile vor fi disponibile în curând şi în varianta online, cu posibilitatea de a fi descărcate in mod gratuit, pe site-ul //www.elife-posdru.ro/.

Academia de Studii Economice din Bucureşti, împreună cu SIVECO Romania SA din Bucuresti, ADAF – Asociaţia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin din Bucureşti, Centrul de Inovare şi Dezvoltare de Afaceri din Bucureşti, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură din Suceava, Fundaţia PAEM din Alba Iulia şi ADEPFO – Association de Developpement des Pyrenees par la Formation din Franţa, implementează începând cu 1 decembrie 2010 proiectul strategic „eLife – Dezvoltarea inovaţiei, creativităţii, responsabilităţii şi sustenabilităţii antreprenoriatului românesc”.

Proiectul se va derula pe o perioada de 3 ani şi este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 3: „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenţie 3.1.: „Antreprenoriatul, o alternativă de carieră”.

Bucuresti, 14.11.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *