free download 78 travel guides written by experts

Conturarea unei agende urbane a UE pentru orasele de maine

O voce mai puternică pentru orașele Europei și o agendă urbană aflată în centrul procesului de elaborare a politicilor UE, iată două dintre obiectivele-cheie ale forumului CITIEs „Orașele de mâine: Investind în Europa”, care va avea loc la Bruxelles în perioada 17-18 februarie.

Comisarul european pentru politica regională, dl Johannes Hahn, va reuni figuri importante ale peisajului politicii urbane, într-un efort de a trasa calea de urmat pentru noua Agendă urbană a UE. Pornind de la premiza că peste două treimi dintre europeni locuiesc în orașe, reuniunea își propune să exploreze și să dezbată modalități de a da orașelor mai multă greutate în contextul politicii europene, pentru a asigura o mai bună înțelegere a nevoilor acestora și o mai bună coordonare a politicilor. Forumul își propune să sublinieze rolul esențial pe care îl pot juca orașele în atingerea unor obiective europene mai generale, cum ar fi combaterea schimbărilor climatice, a șomajului și a excluderii sociale.

Discuțiile vor pivota în jurul unui document de analiză , pregătit de Comisia Europeană. Vor avea loc o serie de evenimente cu participarea unor actori-cheie, printre care experți în domeniul urban, asociații ale orașelor și autorități locale, precum și reprezentanți ai ministerelor naționale. Primarii din 16 orașe-capitală ale Uniunii, prezenți la forum, sunt așteptați să se alăture și ei la apelurile statelor membre pentru o agendă urbană coerentă a UE.

Miniștri reprezentând președințiile greacă și italiană ale UE vor lua cuvântul la reuniunea plenară.

Comisarul Hahn, care pe tot parcursul mandatului său a fost un adevărat promotor al cauzei orașelor și al dezvoltării urbane, a declarat: „Sunt hotărât să măresc vizibilitatea orașelor noastre. Orașele sunt prea importante pentru a fi tratate ca un aspect secundar. Ele ar trebui să stea în centrul preocupărilor noastre. La urma urmelor, majoritatea europenilor trăiesc în orașe. Trebuie să le transformăm în locuri de viață mai bune și să ne asigurăm că vocea lor se face auzită cu mai multă tărie.”

El a adăugat: „Iată de ce doresc acum să lansez o dezbatere, pentru a mă asigura că realitatea urbană a Uniunii de azi e pe deplin înțeleasă și luată în considerare de factorii de decizie politică. Orașele de mâine sunt Europa de mâine”.

Prin intermediul reuniunilor la nivel înalt, al atelierelor de lucru și al reuniunii sale plenare principale, forumul va analiza modalități de extindere a unei abordări mai coordonate la toate nivelurile procesului european de elaborare a politicilor. Se vor ridica o serie de probleme privind rolul orașelor în implementarea unor politici care să reflecte nevoile și potențialul acestora și căile de realizare a acestui deziderat.

Pentru prima dată, Programul ONU pentru Așezări Umane (UN-Habitat) a solicitat UE și Comisiei Europene să contribuie la conferința HABITAT III din 2016. Comisarul Hahn și Direcția Generală Politică Regională și Urbană a Comisiei Europene vor prezenta, în cadrul acestei contribuții, modalități de elaborare a unei noi abordări a UE, care ar putea fi oferită și altora drept model, în întreaga lume.

Joan Clos, Subsecretar General al ONU și Director Executiv al UN-Habitat (și fost primar al Barcelonei) va lua, de asemenea, cuvântul în cadrul forumului și va participa la o conferință de presă comună, alături de Comisarul Hahn.

Context

În 2012, Președintele Comisiei, dl José Manuel Barroso, a hotărât să facă din politica urbană o responsabilitate a Direcției Generale Politică Regională și Urbană a Comisiei Europene, sub supravegherea Comisarului Hahn. Această decizie a reprezentat o recunoaștere a faptului că UE are nevoie de o abordare mai unitară a politicii urbane și că orașele Europei sunt esențiale în abordarea provocărilor de nivel mondial și în implementarea programului de creștere economică al Strategiei Europa 2020.

Recenta reformă a politicii regionale a UE pune un accent sporit pe dimensiunea urbană: se preconizează că jumătate din investițiile Fondului european de dezvoltare regională pentru perioada 2014-2020 vor fi destinate orașelor și zonelor urbane. În plus, statele membre sunt obligate să investească un minim de 5% în acțiuni urbane sustenabile integrate.

Prima reuniune dintre primarii capitalelor, ca grup distinct, și Comisarul Hahn a avut loc în februarie 2013 și s-a concretizat printr-o declarație comună, intitulată: „O creștere inteligentă, sustenabilă și incluzivă: Orașele capitală ale UE – parteneri esențiali în cadrul Strategiei Europa 2020”. De această dată, vor participa: Roma, Viena, Sofia, Zagreb, Varșovia, Bratislava, București, Nicosia, Riga, Helsinki, Ljubljana, Lisabona, Tallinn, Atena, Valletta și Amsterdam. Comisarul Hahn va sintetiza diferitele subiecte discutate în cadrul forumului și va prezenta un raport cu ocazia viitorului Consiliu informal al miniștrilor UE referitor la politica regională, care va avea loc în aprilie la Atena, sub președinția elenă a UE.

La 17 februarie, ora 13:15, în clădirea Charlemagne, va fi organizată o conferință de presă comună a Comisarului Hahn și a dlui Joan Clos, Subsecretar General al ONU și Director executiv al UN-Habitat.

Pagini Utile

  • Programul complet al „CITIEs: Orașele de mâine: Investind în Europa” și documentele de analiză , pe pagina de internet a forumului.

  • Pe pagina de internet EbS vor fi disponibile stocuri de materiale video ale unor proiecte urbane cofinanțate de UE, precum și acoperirea foto și video a forumului.

  • Twitter: # eucities

    @ EU_Regional

    @JHahnEU

Bucuresti, 14.02.2014
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *