free download 78 travel guides written by experts

Comisia prezinta un plan de actiune in domeniul jocurilor de noroc online

Jocurile de noroc online cunosc una dintre cele mai accelerate creșteri înregistrate în domeniul serviciilor din UE, cu rate anuale de creștere de aproape 15% și cu venituri anuale estimate la 13 miliarde EUR pentru 2015. Ele se dezvoltă în paralel cu progresele rapide înregistrate de tehnologiile online. Serviciile de jocuri de noroc online includ o gamă de jocuri precum pariurile sportive și pocherul, jocurile de cazinou și loteriile, cu 6,8 milioane de consumatori care participă la unul sau mai multe tipuri de jocuri de noroc online. Există însă și mii de site-uri web de jocuri de noroc nereglementate, deseori din afara UE, în fața cărora consumatorii sunt vulnerabili și care implică riscuri considerabile, cum ar fi frauda și spălarea banilor.

În UE, mediul jocurilor de noroc online se caracterizează prin existența unei diversități a normelor naționale. Dincolo de obligația de a respecta normele UE, statele membre pot să restrângă sau să limiteze prestarea tuturor sau a anumitor tipuri de servicii de jocuri de noroc online, obiectivul lor fiind acela de a apăra interesul public. Un număr din ce în ce mai mare de state membre încearcă să rezolve problemele cu care se confruntă și își revizuiesc reglementările și practicile naționale. Cu toate acestea, principalele aspecte de natură legislativă, societală și tehnică din UE nu pot fi abordate adecvat de către statele membre în mod individual, fapt evident mai ales dacă se ia în considerare dimensiunea transfrontalieră a jocurilor de noroc online.

Comisia prezintă un plan de acțiune care cuprinde o serie de inițiative programate pentru următorii doi ani, cu scopul de a clarifica reglementarea jocurilor de noroc online și de a încuraja cooperarea dintre statele membre.

Comisarul responsabil cu piața internă și serviciile, Michel Barnier, a declarat pe 23 octombrie în legătură cu acest subiect: „Consumatorii și, în general, toți cetățenii trebuie să beneficieze de o protecție adecvată, frauda și spălarea banilor trebuie prevenite, sportul trebuie protejat împotriva meciurilor aranjate în contextul pariurilor, iar normele naționale trebuie să fie conforme cu legislația UE. Acestea sunt obiectivele planului de acțiune pe care l-am adoptat astăzi.”

Principalele elemente ale comunicării

Comisia nu propune reglementări în domeniul jocurilor de noroc online valabile în ansamblul UE, ci un set amplu de acțiuni și principii comune în materie de protecție.

Statele membre sunt în principiu libere să-și stabilească propriile obiective ale politicilor care reglementează jocurile de noroc online, dar asigurarea conformității legislației naționale cu Tratatul privind funcționarea UE (TFUE) este o condiție prealabilă pentru o politică a UE eficientă în domeniul jocurilor de noroc online. Comisia va înființa anul acesta un grup de experți, pentru a facilita schimburile de experiență dintre statele membre cu privire la reglementare. Aceasta va contribui la dezvoltarea în UE a unui sector al jocurilor de noroc online bine reglementat și mai sigur, iar consumatorii vor fi ajutați astfel să se îndepărteze de site-urile nereglementate.

Copiii și alte grupuri vulnerabile au nevoie de protecție, în condițiile în care 75% dintre cetățenii UE cu vârste mai mici de 17 ani utilizează internetul. Comisia încurajează dezvoltarea unor instrumente mai performante de verificare a vârstei și a unor filtre mai eficiente pentru trierea conținutului online. De asemenea, Comisia insistă asupra unui comportament mai responsabil al firmelor de publicitate și asupra unei mai bune informări a părinților cu privire la pericolele asociate practicării jocurilor de noroc.

Pe lângă protecția minorilor expuși, există o responsabilitate și față de cetățenii și familiile care au suferit deja de dependență față de jocurile de noroc (între 0,5 și 3% din populație) sau de alte probleme comportamentale legate de acestea, responsabilitate care se poate materializa prin identificarea unor metode eficace de tratament și prevenție. Pentru a face acest lucru este însă necesară o mai bună înțelegere a cauzelor fenomenului.

Un alt obiectiv important este prevenirea și descurajarea fraudei și spălării de bani prin intermediul jocurilor de noroc online. Dat fiind contextul transfrontalier, statele membre nu pot aplica de unele singure, în mod eficace, mecanisme de combatere a fraudei. Pentru a aborda chestiunea din toate unghiurile, este necesar un demers care să reunească UE, statele membre și industria jocurilor de noroc.

Este nevoie de un grad ridicat de cooperare, mai ales pentru a proteja integritatea în sport. Aranjarea meciurilor în contextul pariurilor sportive este în contradicție cu însuși caracterul de fairplay și competiție care definește sportul. Pentru a combate acest fenomen, Comisia va promova accelerarea schimbului de informații, mecanisme de demascare a fraudelor, precum și un climat general de cooperare la nivel național și internațional între părțile interesate, operatori și autorități de reglementare, pentru a păstra integritatea în sport și pentru a contribui la o mai bună educare și informare a sportivilor.

Mai precis, Comisia va adopta trei recomandări adresate statelor membre, cu privire la i) protecția comună a consumatorilor, ii) publicitatea responsabilă în domeniul jocurilor de noroc și iii) prevenirea și combaterea meciurilor aranjate în contextul pariurilor sportive.

Alte măsuri preconizate vizează, inter alia: sprijinirea evaluării comparative și a testării instrumentelor de control parental, extinderea domeniului de aplicare a directivei privind combaterea spălării banilor și promovarea cooperării internaționale pentru prevenirea meciurilor aranjate.

Statele membre sunt îndemnate, de exemplu, să realizeze studii și să colecteze date cu privire la problemele comportamentale asociate jocurilor de noroc, să încurajeze formarea juriștilor în domeniul fraudei și al spălării de bani și să înființeze puncte de contact naționale care să reunească toți factorii implicați în combaterea aranjării meciurilor.

Context și etape ulterioare

Comunicarea prezentată pe 23 octombrie reprezintă un follow-up la consultarea lansată anul trecut prin intermediul cărții verzi (a se vedea IP/11/358).

O primă reuniune a grupului de experți cu statele membre este prevăzută pentru luna decembrie 2012, iar în 2013 Comisia va organiza o conferință a părților interesate.

La doi ani după adoptarea comunicării, Comisia va evalua implementarea planului de acțiune și progresele înregistrate în UE.

Începând de cu 23 octombrie, Comisia va cere informații din partea statelor membre împotriva cărora au fost declanșate proceduri în încălcarea legislației UE din 2008 încoace, pentru a obține o imagine actualizată completă și exactă asupra celor mai recente evoluții din legislațiile naționale. Se vor solicita informații și din partea statelor membre împotriva cărora s-au depus reclamații. Comisia speră că, prin cooperarea dintre statele membre, se va identifica în cel mai scurt timp posibil o soluție satisfăcătoare în privința compatibilității măsurilor naționale cu legislația UE.

A se vedea și MEMO/12/798

Pagini Utile

● Comunicarea și documentul de lucru al serviciilor Comisiei însoțitor, precum și sinteza răspunsurilor primite în cadrul consultării cu privire la cartea verde, sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei, la următoarea adresă:
//ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm

Bucuresti, 24.10.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *