free download 78 travel guides written by experts

Comisia Europeana isi intensifica eforturile de combatere a extremismului violent

Cecilia Malmström, comisar pentru afaceri interne, a lansat astăzi Rețeaua de Conştientizare a Radicalizării, având ca scop combaterea extremismului violent. Inițiativa va sprijini eforturile statelor membre de prevenire a radicalizării violente și a recrutării de persoane în scopul unor activități teroriste. Rețeaua va reuni actorii-cheie implicați în combaterea radicalizării pe teritoriul UE, cum ar fi asistenții sociali, liderii religioși, liderii de tineret, ofițerii de poliție, cercetătorii și alte persoane care lucrează pe teren în comunități vulnerabile.

„UE trebuie să depună mai multe eforturi pentru a contracara riscul de creștere a extremismului violent. Acesta este motivul pentru care lansăm astăzi Rețeaua de Conştientizare a Radicalizării, menită să sprijine statele membre în eforturile lor de a spori gradul de sensibilizare a publicului cu privire la radicalizare și de a stimula modalitățile de combaterea a ideologiei și propagandei extremiste. Experiențele trecute ne-au arătat că terorismul nu poate fi legat de o anumită credință sau convingere politică și nici de o anumită regiune. Eforturile noastre în lupta împotriva extremismului violent trebuie, prin urmare, să ia în considerare diversele modele de radicalizare. Este totodată important să admitem că o oarecare inspirație ideologică și unele puncte de referință pentru radicalizare pot fi găsite inclusiv în cadrul ideilor politice ale mișcărilor populiste din UE”, a declarat Cecilia Malmström, comisarul european pentru afaceri interne.

Inaugurarea rețelei a avut loc la Bruxelles și a fost urmată de o primă sesiune de lucru. Aceasta a reunit primii membri ai rețelei și reprezentanți ai statelor membre, Norvegiei și instituțiilor UE. Întâlnirea inaugurală a permis participanților discutarea modalităților prin care rețeaua va deveni operațională și schimbul de idei cu privire la prioritățile acesteia.

Obiectivul rețelei este de a identifica bunele practici și de a promova schimbul de informații și de experiență în ceea ce privește diversele aspecte ale radicalizării violente, cum ar fi, de exemplu, recursul la internet și la reţelele sociale pentru propaganda extremistă și utilizarea de către teroriști a tehnologiilor informaționale și de comunicaţii. Rețeaua va acționa în direcția combaterii radicalizării înainte de a se ajunge la extremismul violent.

Rețeaua va fi susținută de un forum online și de conferințe pe întreg teritoriul UE în vederea încurajării schimburilor de experiențe și de cunoștințe menite să sporească gradul de conştientizare de către public a radicalizării și tehnicilor de comunicare. Ea va încuraja totodată personalitățile marcante și liderii de opinie credibili să transmită mesaje pozitive, oferind alternative la propaganda extremistă, violentă. Rețeaua va contribui, de asemenea, la procesul de elaborare de politici la nivel național și european și va sprijini Comisia Europeană și statele membre în activitatea lor, oferindu-le instrumente adecvate pentru prevenirea terorismului.

Context

La 22 noiembrie 2010, Comisia a adoptat o comunicare despre „Strategia de securitate internă a UE în acțiune” (IP/10/1535 și MEMO/10/598). Prevenirea radicalizării, care poate duce la acte de terorism, a fost identificată drept o prioritate și a fost anunțată înființarea unei rețele UE de conştientizare a radicalizării (Radicalisation Awareness Network, RAN).

De asemenea, au fost prevăzute și alte acțiuni, cum ar fi organizarea unei conferințe ministeriale în 2012 pe tema prevenirii radicalizării și a recrutărilor care duc la acte teroriste.

Comisia joacă un rol esențial în coordonarea și facilitarea activității tuturor actorilor implicați în rețea. Comisia va oferi mijloacele necesare pentru crearea platformei RAN și a secretariatului acesteia, precum și pentru funcționarea rețelei. Peste 20 de milioane de euro vor fi alocați proiectului pentru o perioadă de 4 ani, prin acordarea de asistență directă statelor membre și prin finanțarea diferitelor proiecte.

Fiind o „rețea de rețele”, RAN va cuprinde grupuri, asociații și platforme care se implică în mod concret și practic în chestiunile legate de prevenirea radicalizării. Activitatea acestora va fi organizată în grupuri compuse, printre altele, din responsabili politici, funcționari însărcinați cu aplicarea legii și cu asigurarea securității, procurori, autorități locale, universitari, experți de teren și organizații ale societății civile, inclusiv grupuri ale victimelor.

Persoane de contact:
Michele Cercone (+32 2 298 09 63)
Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Pagini Utile

* Pagina de internet a comisarului pentru afaceri interne, dna Cecilia Malmström:
//ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm
* Pagina de internet a Direcţiei Generale pentru Afaceri Interne:
//ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Bucuresti, 09.09.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *