free download 78 travel guides written by experts

AVAS va lua masurile ce se impun

pentru a se conforma solicitării Comisiei Europene în cazul Petrom

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului va analiza şi va lua toate măsurile ce se impun pentru a se conforma cerinţelor Comisiei Europene cu privire la „acţiunea de aur” în cazul SNP Petrom S.A., de îndată ce va primi notificarea acesteia.

Precizăm că, S.N.P Petrom S.A. a fost privatizată în anul 2004, contractul fiind aprobat prin Legea 555/2.12.2004.

Contractul nu prevede în mod explicit că statul deţine „acţiunea de aur” la această societate, dar există anumite clauze ce pot fi interpretate ca restricţionări în activitatea noului proprietar şi care pot fi asimilate unei „acţiuni de aur”. Restricţiile prevăzute în contract cu privire la activitatea societăţii după privatizare se întind doar pe o perioadă de patru ani după finalizarea tranzacţiei. Printre aceste restricţii se numără:

·        interzicerea vânzării sau înstrăinării în alt mod a acţiunilor societăţii deţinute de cumpărătorul din procesul de privatizare fără acordul prealabil al vânzătorului;

·        obligarea cumpărătorului de a păstra identitatea şi statutul juridic ale societăţii precum şi calitatea acesteia de societate integrată în domeniul petrolului şi gazelor naturale (care include şi obligaţia de a nu înstrăina anumite active esenţiale).

Punctul de vedere juridic însuşit de AVAS cu privire la aceste clauze, arătă că:

·        restricţiile din contract sunt limitate în timp pentru perioada în care investitorul s-a angajat să îndeplinească anumite obligaţii post-privatizare cu privire la societate.

·        obligaţia de obţinere a acordului statului este limitată la cazul vânzării acţiunilor de către cumpărător şi se justifică prin obligaţiile cumpărătorului faţă de societate, în calitatea acestuia de investitor strategic. În afara acestui caz, acţiunile societăţii pot fi vândute şi achiziţionate de orice investitor.

·        Guvernul nu are nici un drept special de a se implica în deciziile societăţii, altfel decât prin exercitarea drepturilor ce derivă din calitatea AVAS de acţionar important al societăţii. De exemplu; Guvernul nu are nici un drept special de veto: actul constitutiv prevede pur şi simplu o majoritate de 75% din drepturile de vot pentru anumite decizii importante, pe care Guvernul le poate influenţa numai atât timp cât deţine mai mult de 25% din acţiunile societăţii.

În acest moment cota deţinută de AVAS este de 40,7% din care:

·        aproximativ 10% se vor duce la Fondul Proprietatea

·        până la 8% se vor duce la salariaţi

Astfel, rezultă că AVAS va deţine un procent de puţin peste 22%, deci sub cota de 25% prin care poate influenţa deciziile în societate.

·        referitor la posibilitatea statului de a desemna unul sau doi membri în consiliul de administraţie al societăţii, acest drept este strâns legat de calitatea statului de acţionar semnificativ al societăţii (peste 10%). În calitate de acţionar semnificativ, este probabil ca statul să poată determina desemnarea unui reprezentant al său în consiliul de administraţie, spre exemplu prin aplicarea regulilor privind votul cumulativ, chiar şi în lipsa unor prevederi speciale în actul constitutiv.

În concluzie, AVAS apreciază că restricţiile aplicate S.N.P PETROM, pe o perioadă limitată de timp după privatizare, conform prevederilor actuale ale contractului nu întrunesc condiţiile unei „acţiuni de aur” pentru statul român şi nu ar trebui considerate ca restricţionând libera circulaţie a capitalului sau libertatea de stabilire, aşa cum sunt reglementate aceste principii în legislaţia Uniunii Europene.

Cu toate acestea, AVAS precizează că, după primirea notificării din partea Comisiei Europene, în funcţie de aspectele semnalate şi în termenul solicitat, va lua măsurile ce se impun pentru a fi în concordanţă cu prevederile legislaţiei europene.

Bucuresti, 28.06.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *