free download 78 travel guides written by experts

AVAS confirma realizarea investitiei asumate pentru anul IV din contractul de privatizare a S.C. ROM

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului confirmă realizarea de către cumpărătorul S.C. ROMVAG S.A. Caracal, a angajamentului investiţional destinat realizării de investiţii operaţionale, asumat pentru etapa IV investiţională în sumă de 671.100 Euro, cu scadenţă la 31 decembrie 2008. Cumpărătorul este INTERNATIONAL RAILWAY SYSTEM Luxemburg împreună cu S.C. MEVA S.A. Drobeta – Turnu Severin.

Prin contractul de privatizare, cumpărătorul s-a obligat să efectueze în societate, sub formă de numerar, din surse proprii sau atrase în numele său, pe o perioadă de 5 ani, o investiţie operaţională în valoare totală de 2.100.100 Euro. Investiţiile operaţionale aferente anilor I, II şi III au fost realizate de către cumpărător şi confirmate, deja, de către AVAS.

Termenul limită pentru prezentarea documentaţiei pentru anul IV investiţional a fost 13.02.2009. În urma analizei acestor documente, Autoritatea a decis confirmarea realizării de către INTERNATIONAL RAILWAY SYSTEM Luxemburg împreună cu S.C. MEVA S.A. Drobeta – Turnu Severin a investiţiilor aferente anului IV investiţional cu scadenţă la 31 decembrie 2008.

Investiţia a fost certificată de către auditorul financiar al S. C. ROMVAG Caracal, compania Ernst & Young Assurance Services SRL, care certifică, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile contractului, că înainte de scandenţa din data de 31.12.2008, cumpărătorul a realizat în societate prin aport în numerar investiţii care corespund valorii investiţionale asumate prin contract pentru anul IV investiţional.
 
Informaţii de background:

AVAS a privatizat S.C. ROMVAG S.A. Caracal, în 22 noiembrie 2002, prin vânzarea unui pachet de acţiuni reprezentând 59,9818% din capitalul social al companiei. Cumpărătorul iniţial a fost KARSDORFER EISENBAHNGESELLSCHAFT mbH Germania. INTERNATIONAL RAILWAY SYSTEM Luxemburg împreună cu S.C. MEVA S.A. Drobeta – Turnu Severin a preluat contractul prin novaţie cu schimbare de debitor de la cumpărătorul iniţial.

Prin contractul de privatizare, cumpărătorul s-a angajat să efectueze în societate, din surse proprii sau atrase în numele său, pe o perioadă de 2 ani, o investiţie de mediu în sumă totală de 816.000 USD. Întreaga investiţie a fost realizată în termenul contractual.

Bucuresti, 01.04.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *