metalshow

ANFP consulta partenerii sociali privind reformarea sistemului functiei publice

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a organizat pe parcursul acestei săptămâni o serie de întâlniri de lucru cu sindicatele şi structurile asociative.

Scopul acestui demers a vizat modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.

Agenţia s-a bucurat de prezenţa reprezentanţior Asociaţiei Secretarilor de Oraşe din România, Federaţiei Asociaţiilor Secretarilor Judeţelor, Municipiilor, Oraşelor şi Comunelor din România, Asociaţiei Oraşelor din România, Federaţiei Secretarilor Unităţilor Administrativ Teritoriale din România, precum şi de reprezentarea la nivel înalt a federaţiilor reprezentative ale funcţionarilor publici din România: Sed Lex, FNSA, Federaţia Columna, Forţa Legii, CNSRL – FRĂŢIA, Publisind, Federaţia Pro LEX.

Agenţia a identificat o serie de probleme care au stat la baza elaborării principiilor ce susţin modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici şi pe care le-a supuse dezbaterii:
– definirea clară a sintagmei prerogativă de putere publică – întrucât există funcţionari publici care nu au atribuţii de prerogativă de putere publică şi personal contractual care are prerogative de putere publică;
– concentrarea atribuţiilor Agenţiei pe strategie, îndrumare metodologică, evidenţă şi control, cu accent pe descentralizare – se doreşte ca Agenţia să aibă calitatea de supervizor în organizarea concursurilor de recrutare la nivelul autorităţilor locale;
– stabilirea mecanismelor de recrutare şi selecţie – în prezent existând o confuzie la nivelul acestora;
– stabilirea mecanismelor de gestionare a carierei funcţionarilor publici – se au în vedere mai multe variante, urmând a fi aleasă cea convenită cu partenerii sociali;
– stabilirea structurii organizatorice minime şi obligatorii a autorităţilor şi instituţiilor publice;
– reanalizarea mecanismelor privind răspunderea funcţionarilor publici şi a rolului comisiilor de disciplină – există probleme în funcţionarea comisiilor de disciplină;
– preluarea modelului Uniunii Europene de creare a tribunalului funcţiei publice.

Structurile asociative au întâmpinat cu interes această iniţiativă a ANFP, chiar au apreciat acest demers, arătând că „cei care candidează pentru ocuparea unei funcţii publice trebuie selectaţi conform valorii lor” (reprezentant ASOR), astfel încât să asigurăm o calitate crescută serviciilor publice oferite de către administraţie publică românească. De asemenea, liderii sindicatelor au felicitat Agenţia pentru dialogul social iniţiat şi au dat asigurări că vor contribui la modificarea Legii, în termenul stabilit de comun acord, dar şi-au manifestat şi scepticismul referitor la situaţia actuală a resurselor umane din administraţia publică românească, având în vedere criza economică în care ne aflăm.

„ANFP acordă un interes deosebit modificării Statutului funcţionarilor publici, în scopul creării unui corp profesionist al funcţionarilor publici, în special în contextul actual, în care, s-a adoptat actul normativ privind standardele de calitate şi cost pentru fiecare segment al administraţiei publice”, a menţionat domnul Andras SZAKAL, preşedintele ANFP.

Bucuresti, 02.07.2010

{mosloadposition user9}

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *