free download 78 travel guides written by experts

Agenda digitala: Standardele deschise ar putea aduce sectorului public economii

de 1 miliard de euro pe an

Comisia va comunica astăzi o nouă politică care va ajuta autoritățile publice să evite dependența de un singur furnizor de TIC. Urmând recomandările formulate în această nouă abordare „de reducere a riscului de blocaj” s-ar putea economisi 1,1 miliarde de euro pe an pentru sectorul public al UE. De exemplu, procedurile de licitație deschisă, pot încuraja creșterea numărului de ofertanți cu oferte de o valoare mai mare (dublarea numărului de ofertanți, de regulă, reduce dimensiunea contractului cu 9 %).

Neelie Kroes, vicepreședintă a Comisiei Europene, a declarat: „Standardele deschise creează concurență, conduc la inovare și la realizarea de economii. Ghidul publicat astăzi a fost creat pentru a ajuta autoritățile naționale să profite de fiecare oportunitate în scopul inovării și eficienței”.

A lucra cu standarde — în comparație cu a specifica o singură marcă, un instrument, un sistem sau un produs TIC — la achiziționarea de sisteme TIC contribuie la economisirea banilor contribuabililor. Cu toate acestea, multe organizații fie nu au expertiza de a decide care standarde sunt relevante pentru nevoile lor de TIC, fie se tem că costurile inițiale de modificare ar fi prea mari și ar putea conduce la pierderi de date. Ca urmare, acestea rămân blocate în sistemele lor de TIC sau într-o relație cu un singur furnizor.

În plus, utilizarea sporită a standardelor facilitează schimbul de date între sistemele publice, astfel încât cetățenii pot furniza datele lor numai o singură dată în cadrul oricărei administrații publice și aceasta va facilita serviciile de guvernare electronică transfrontaliere de care cetățenii și întreprinderile au nevoie atunci când călătoresc/lucrează/studiază/fac afaceri în interiorul UE.

Ghidul publicat astăzi este destinat să ajute funcționarii responsabili cu planificarea și achiziționarea de sisteme și servicii TIC pentru organizațiile publice. Ghidul oferă asistență țărilor, regiunilor sau sectoarelor de aplicare în elaborarea unei strategii TIC de ansamblu și constă în principii de bază pentru ca sistemele TIC să colaboreze și să ofere un serviciu eficient cetățenilor. Mai mult decât atât, ghidul le ajută la evaluarea standardelor existente în mod corect și transparent, pentru a le putea alege pe cele care le pot sprijini cel mai bine strategiile și pentru evitarea blocajelor. Ghidul sugerează că planificarea pe termen lung ar putea contribui la înlocuirea sistemelor care sunt predispuse la „blocaje” cu alternative bazate pe standarde; acest lucru ar trebui să compenseze costurile inițiale mai ridicate generate de înlocuirea sistemelor. În cele din urmă, ghidul oferă autorităților responsabile cu achizițiile publice, indicații „gata de utilizat” pentru a le ajuta să își asume noua inițiativă.

Pentru a sprijini autoritățile publice în timpul acestui proces de tranziție, Comisia Europeană va organiza reuniuni cu autoritățile publice, industria furnizoare de TIC, organizațiile de standardizare și societatea civilă, în care cetățenii vor învăța unii de la alții, se vor adapta la cele mai bune practici care rezultă, vor analiza problemele comune și vor sugera soluții comune.

Context

Agenda digitală pentru Europa a identificat „blocajul” ca o problemă și s-a angajat să furnizeze orientări referitoare la legătura dintre standardizarea TIC și achizițiile publice, pentru a oferi asistență autorităților publice în utilizarea optimă a standardelor în scopul promovării eficacității și al reducerii riscului de blocaj. Comisia prezintă astăzi o comunicare, însoțită de un document de lucru al serviciilor Comisiei care conține un ghid practic privind modalitățile de utilizare mai eficientă a standardelor în domeniul achizițiilor publice, în special în sectorul public.

Pagini Utile

Bucuresti, 25.06.2013
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *