Baby Boom Show Virtual

Activul functional al Menarom Galati a fost pus in vanzare

Menarom S.A. Galaţi, prin lichidator Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL, a oferit la vânzare activul funcţional al societăţii. Vânzarea se va realiza prin licitaţie publică deschisă cu strigare ce va avea loc la sediul Menarom S.A. Galaţi în data de 20 august 2007, orele 12,00. Preţul total de pornire la licitaţie al activului funcţional este de 22.085.850,00 Lei fără TVA. Activul pus în vânzare este format din:

    * Hală construcţii metalice cu preţ de pornire în valoare de 4.787.466,00 Lei fără TVA ;
    * Hală fabricare echipament electric naval cu valoare de pornire de 1.154.528,00 lei fără TVA ;
    * Hală montaj mecanisme – 5.463.216,00 Lei fără TVA ;
    * Utilităţi deservire sector producţie 1 la care preţul de pornire este 500.110,00 Lei fără TVA;
    * Utilităţi deservire sector producţie 2 – 214.835,00 Lei fără TVA;
    * Hală forjă – 1.299.694,00 Lei fără TVA;
    * Atelier prelucrări mecanice – 2.991.919,00 Lei fără TVA;
    * Hală sablare – 930.223,00 Lei fără TVA;
    * Sector administrativ – 1.389.690,00 Lei fără TVA;
    * Secţie mecano energetic – 2.439.007,00 Lei fără TVA;
    * Sector transporturi – 915.162,00 Lei fără TVA.

Pentru participarea la licitaţia publică deschisă cu strigare a activului funţional S.C. Menarom S.A. Galaţi, potenţialii cumpărători trebuie să depună până la data de 17 august 2007, ora 12,00, la sediul S.C. Menarom S.A. Galaţi, următoarele documente:

·            Cerere de participare la licitaţia publică deschisă cu strigare a activului funţional S.C. Menarom S.A. Galaţi;

·            Dovada achitării caietului de sarcini;

·            Dovada depunerii garanţiei de participare la licitaţia publică deschisă cu strigare a activului funţional;

·            Rapoarte de activitate sau situaţii financiare pentru ultimul exerciţiu financiar ;

·            Împuternicire acordată persoanei care reprezintă participantul la licitaţia publică deschisă cu strigare a activului funţional, dacă este cazul ;

·            Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la Caietul de sarcini ;

·            Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitaţia publică deschisă cu strigare a activului funţional.

Componenţa şi descrierea activului funcţional scos la vânzare sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul societăţii din Calea Prutului, nr. 12, jud. Galaţi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 08,00 – 16,00, până pe data de 17 august 2007, ora 12.00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele:

Ø                  Galaţi – Cristea Gabriel Dan: 0236 – 448.931, 0236-448.651, 0749 – 278.080 ;

Ø                  Iaşi – Mititelu Corneliu: 0232 – 243.864, 0788 – 207.947, 0744 – 794.446.

 Bucuresti, 13.08.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *