free download 78 travel guides written by experts

Valorificarea la maximum a contributiei fondurilor structurale si de investitii europene

la prioritatile Comisiei

Astăzi, Comisia a adoptat o Comunicare privind contribuția fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) la strategia de creștere a UE, Planul de investiții și prioritățile Comisiei pentru următorul deceniu.

Astăzi, Comisia a adoptat o Comunicare privind contribuția fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) la strategia de creștere a UE, Planul de investiții și prioritățile Comisiei pentru următorul deceniu. Raportul include și rezultatele negocierilor cu toate statele membre cu privire la acordurile de parteneriat și la programe, precum și provocările-cheie pentru fiecare țară.

Jyrki Katainen, vicepreședintele responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: „Există un potențial enorm de combinare a fondurilor ESI și a Fondului european pentru investiții strategice (FEIS) al Planului de investiții, însă este posibil ca autoritățile locale și regionale să nu fie conștiente de acest lucru. Din acest motiv, doamna comisar Crețu și cu mine vom publica în curând orientări referitoare la complementaritatea fondurilor, pentru a ne asigura că statele membre valorifică la maximum aceste noi posibilități.”

Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Este nevoie tot mai multă de fonduri ESI, având în vedere că investițiile naționale și regionale sunt în scădere. Vizând sectoarele cele mai promițătoare, îmbunătățind coeziunea și convergența în UE și ajutând regiunile și orașele să valorifice talentul și ideile propriilor locuitori, sprijinul consistent primit din aceste fonduri ajută Europa să revină la o prosperitate persistentă. Acum, statele membre au posibilitatea de a gestiona și a investi eficient fondurile, astfel încât să poată atinge obiectivele detaliate în comunicare.”

De exemplu, în perioada 2014-2020, fondurile vor investi 121 de miliarde EUR în cercetare și inovare, în TIC și în sprijin acordat întreprinderilor mici din întreaga Europă.Două milioane de societăți vor fi sprijinite direct din fonduri, scopul urmărit fiind de a le crește competitivitatea și capacitatea de cercetare și inovare. Aproape 15 milioane de gospodării vor avea acces la banda largă de mare viteză grație Fondului european de dezvoltare regională, iar aproape 20 de milioane de persoane din zonele rurale vor dispune de infrastructură sau de servicii TIC noi sau ameliorate cu sprijinul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală.

După ce au făcut obiectul unei reforme în perioada 2014-2020, fondurile ESI pun un accent clar pe patru sectoare-cheie care generează creștere economică: cercetarea și inovarea, tehnologiile digitale, sprijinul acordat economiei cu emisii scăzute de dioxid de carbon și întreprinderilor mici. Orientate către performanță și în acord cu recomandările din cadrul semestrului european și cu cele specifice fiecărei țări, investițiile din fondurile ESI vor crea condițiile propice pentru ca proiectele de calitate să dea roade, întreprinderile să prospere și viața de zi cu zi a oamenilor să fie mai bună, toate acestea ducând la un nou început pentru Europa.

Context

În perioada 2014-2020, în orașele și regiunile Europei se vor investi 454 de miliarde EUR din bugetul UE – sau 637 de miliarde EUR dacă se ia în calcul și cofinanțarea națională – prin intermediul a mai mult de 500 de programe finanțate din fondurile ESI. Fondurile ESI sunt o componentă importantă a investițiilor publice din UE; se preconizează că, în perioada 2014-2016, fondurile ESI vor reprezenta aproximativ 14 % din investițiile publice totale, în medie, și că vor ajunge la 70 % în unele state membre.

Astfel cum prevede articolul 16 din Regulamentul privind dispozițiile comune, această comunicare prezintă principalele rezultate ale negocierilor dintre statele membre, partenerii acestora, inclusiv actorii regionali și locali, și Comisie cu privire la acordurile de parteneriat și la programe. Ea cuprinde o trecere în revistă a aspectelor-cheie pentru fiecare stat membru în anexa II, în timp ce anexa I se axează pe programele de cooperare interregională.

În scopul de a asigura o transparență maximă pentru public, Comisia lansează astăzi o nouă platformă de date deschise pentru fondurile ESI, pentru a indica progresele înregistrate în implementarea programelor finanțate din fondurile ESI.

Informații suplimentare

Comunicarea:

 • „Investiții în locuri de muncă și în creștere economică – Valorificarea la maximum a contribuției fondurilor structurale și de investiții europene”
 • Anexa I – Cooperarea teritorială europeană/INTERREG
 • Anexa II – Fișele de țară
 • Anexele III și IV Evaluarea de ansamblu a adiționalității și Termenele de prezentare și adoptare a acordurilor de parteneriat și a programelor
 • MEMO/15/6296 – „Investiții în locuri de muncă și în creștere economică – Valorificarea la maximum a contribuției fondurilor structurale și de investiții europene”

Fișe informative privind contribuția fondurilor ESI la prioritățile Comisiei:

 • Locuri de muncă, creștere economică și investiții
 • Piața unică digitală
 • Uniunea energetică și politicile privind schimbările climatice
 • Piața internă
 • Uniunea economică și monetară
 • Justiție și drepturi fundamentale
 • Migrație
Bruxelles / Bucuresti, 14.12.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *