free download 78 travel guides written by experts

Uniunea Europeana la Summitul G20

din Los Cabos (Mexic): „Sa reechilibram impreuna cresterea globala”

Dezbaterea asupra economiei globale și asupra cadrului pentru creșterea economică va fi o prioritate pe agenda summitului G20, care va avea loc în zilele de 18 și 19 iunie în Los Cabos, Mexic.

Președinții Barroso și Van Rompuy au subliniat, înainte de summit, următoarele: „În acest context, situația din zona euro va constitui un important subiect de discuție la summitul G20 din acest an. Vom exprima determinarea Uniunii Europene de a furniza un răspuns global la criza datoriilor suverane: prin abordarea provocărilor din țările vulnerabile; prin sprijinirea creșterii economice prin reforme structurale și prin măsuri diferențiate de consolidare fiscală și care să încurajeze creșterea în cadrul semestrului european; prin consolidarea mecanismelor de protecție financiare din zona euro; prin finanțarea și recapitalizarea băncilor, precum și prin consolidarea guvernanței economice în zona euro. Vom reafirma față de partenerii din G20 angajamentul de a proteja stabilitatea financiară a zonei euro și integritatea acesteia. Vom arăta cu claritate și faptul că dorim ca Grecia să rămână în zona euro și să își respecte angajamentele. În sfârșit, ne vom informa partenerii cu privire la eforturile pe care le depunem pentru a ne consolida și aprofunda uniunea economică în scopul de a garanta compatibilitatea ei cu uniunea monetară."

Totodată, cei doi președinți vor face apel la partenerii lor din G20 să își recunoască propriile responsabilități și să dea un impuls puternic în direcția reechilibrării economiei mondiale. UE este convinsă că Planul de acțiune pentru creștere de la Los Cabos, care urmează să fie adoptat de liderii G20, ar trebui să reprezinte o combinație echilibrată de consolidare fiscală și reforme structurale, între care asumarea unor angajamente echilibrate de către toți membrii G20, inclusiv SUA, Japonia și China, și că acesta va constitui un cadru concret pentru ca toate țările G20 să își reînnoiască angajamentele în scopul stimulării creșterii economice mondiale.

Alte puncte importante pe agenda summitului G20 vor fi consolidarea arhitecturii financiare internaționale și a sistemului financiar, reforma reglementării financiare și promovarea incluziunii financiare. Cei doi președinți vor reaminti faptul că UE se află pe calea cea bună în ceea ce privește punerea în aplicare a tuturor reformelor financiare până în 2013 și că se așteaptă ca și partenerii lor să pună în aplicare aceste angajamente ale G20. Reforma piețelor financiare va trebui să rămână o prioritate pe agenda G20, astfel încât să fie onorate angajamentele asumate de liderii G20 după summitul de la Washington din 2008.

Totodată, este primit cu satisfacție acordul la care au ajuns deja miniștrii de finanțe ai G20 la Washington, în luna aprilie, de suplimentare a resurselor FMI cu 430 de miliarde de dolari SUA. Președinții Barroso și Van Rompuy vor sublinia faptul că punerea deplină în aplicare a reformelor adoptate în 2010 privind cotele și guvernanța FMI reprezintă un element esențial pentru sporirea legitimității, a credibilității și a eficacității fondului. UE este pe drumul cel bun în ceea ce privește punerea în aplicare în timp util a reformelor adoptate în 2010 privind cotele și guvernanța FMI și toate statele membre ale UE prevăd să finalizeze ratificarea în termenul convenit. UE îi va încuraja pe toți ceilalți membri ai FMI să facă același lucru. De asemenea, membrii FMI trebuie să fie pregătiți pentru discuții constructive privind revizuirea formulei de calculare a cotelor FMI și privind următoarea revizuire a cotelor, luând în considerare necesitatea de a îmbunătăți responsabilitatea, supravegherea și eficacitatea FMI.

O a treia sesiune se va concentra pe dezvoltare, securitate alimentară și creștere ecologică favorabilă incluziunii. Pentru UE este foarte important să se mențină dezvoltarea și securitatea alimentară pe agenda G20 și să se sublinieze că toate țările, atât cele dezvoltate, cât și țările mai puțin dezvoltate trebuie să se orienteze către o economie mai ecologică și mai favorabilă incluziunii. Președinții Barroso și Van Rompuy vor cere partenerilor din G20 să dea un impuls politic pentru succesul conferinței Rio+20, care va avea loc la numai câteva zile după summitul G20.

Liderii G20 vor discuta, de asemenea, despre comerț, crearea de locuri de muncă și creștere. UE consideră că schimburile comerciale ar trebui să joace un rol important în conjunctura actuală ca sursă de creștere și locuri de muncă. Președintele Barroso și președintele Van Rompuy îi vor invita pe partenerii lor din G20 să transmită un impuls puternic în direcția facilitării comerțului în scopul asigurării succesului unei părți a Agendei de dezvoltare de la Doha, care este în mod special utilă țărilor cel mai puțin dezvoltate. Dată fiind creșterea îngrijorătoare a protecționismului, ei vor insista ca G20 să intensifice lupta împotriva protecționismului și să continue consolidarea sistemului comercial multilateral.

În fine, cei doi președinți consideră ocuparea forței de muncă, în special a tinerilor, drept o preocupare­cheie pentru UE și pentru țările G20, și consideră binevenită atenția permanentă acordată de G20 acestor aspecte.

Context

Primul summit G20 al șefilor de stat și de guvern a avut loc la Washington în noiembrie 2008. Până în 2010, liderii G20 s-au reunit de două ori pe an, iar începând de anul trecut, reuniunile se organizează anual. Summitul din 2013 va fi găzduit de Rusia la Sankt Petersburg. Uniunea Europeană este membru cu drepturi depline al G20, împreună cu Argentina, Australia, Brazilia, Canada, China, Franța, Germania, Italia, India, Indonezia, Japonia, Mexic, Republica Coreea, Rusia, Arabia Saudită, Africa de Sud, Turcia, Regatul Unit și Statele Unite. În mod tradițional, și alte țări pot fi invitate să participe la summituri. Președinția mexicană a invitat în mod oficial la G20 următoarele cinci țări: Spania (în calitate de țară cu statut de invitat permanent), Benin (țară care deține președinția Uniunii Africane), Cambodgia (țară care deține președinția Asociației Națiunilor din Asia de Sud­Est), Chile (țară care deține președinția Comunității Statelor Latino­Americane și Caraibiene) și Columbia. În plus, Etiopia este, de asemenea, invitată în calitate de țară care deține președinția Noului Parteneriat pentru Dezvoltarea Africii. Ca și în trecut, vor avea loc câteva evenimente secundare, precum summitul întreprinderilor (business – B20) și summitul forței de muncă (labour – L20).

Pagini Utile

MEMO/12/444 Uniunea Europeană la summitul G20 de la Los Cabos (Mexic): Întrebări și răspunsuri
● A se citi scrisoarea comună către summitul G20 a președinților Barroso și Van Rompuy:
//ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/2012/05/letter_hvr-jdb_g-20_18-19june.doc
● Pagina de internet a președintelui Barroso, dedicată summitului G20:
//ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_en.htm
● Pagina de internet a președintelui Van Rompuy, dedicată summitului G20: //www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries?lang=ro
● Pagina de internet oficială a guvernului mexican, dedicată summitului G20: //www.g20.org/index.php/en
● Twitter: //www.twitter.com/euHvr și //www.twitter.com/EC_live
● Materiale video: //tvnewsroom.consilium.europa.eu/ și //ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Bucuresti, 15.06.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *