Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Un grad mai mare de crestere printr-o guvernanta mai buna a pietei unice si stimularea serviciilor

Piața unică este o forță motrice esențială care propulsează creșterea economică. Cu toate acestea, pentru a asigura creștere și locuri de muncă, îmbunătățirea punerii în aplicare a normelor existente este crucială. Acesta este motivul pentru care Comisia Europeană a adoptat o cale de acțiune prin care să se asigure că normele privind piața unică funcționează bine în practică.

Comisia propune, de asemenea, măsuri de îmbunătățire a modului în care funcționează sectorul serviciilor, un deziderat fundamental, având în vedere că directiva privind serviciile reglementează mai mult de 45 % din PIB-ul UE și trebuie să joace un rol strategic în promovarea creșterii economice. Pe baza evaluării progreselor înregistrate de statele membre cu privire la punerea în aplicare a directivei privind serviciile, o analiză economică arată că punerea în aplicare a acesteia va genera o creștere suplimentară de 0,8 % a PIB-ului UE pe parcursul următorilor 5 -10 ani. Totuși, această cifră ar putea crește până la 2,6 % dacă statele membre dau dovadă de mai multă ambiție în deschiderea piețelor naționale ale serviciilor care intră sub incidența directivei. Mai mult, o mai bună transpunere și punere în aplicare a legislației UE ar putea promova creșterea economică prin reducerea cu o treime a sarcinilor administrative pentru întreprinderi, generând o economie totală de aproximativ 40 miliarde EUR.

Michel Barnier, Comisarul pentru piața internă și servicii, a declarat: „Întreprinderile mici și mijlocii îmi comunică faptul că încă există obstacole în calea activității lor pe piața unică europeană. Comisia și statele membre trebuie să colaboreze îndeaproape pentru a ameliora modul în care normele pieței unice sunt concepute, implementate, aplicate și respectate. Creșterea economică se află pe primul loc în agenda noastră și nu ar trebui să irosim nici măcar o singură oportunitate de a o promova.” Comisarul a continuat: „În ceea ce privește directiva privind serviciile, prioritatea mea este de a garanta că aceasta se aplică integral în sectoarele pe care le acoperă.”

Comunicarea privind „O guvernanță mai bună a pieței unice”

Comisia propune ca eforturile să se concentreze asupra sectoarelor cu cel mai ridicat potențial de creștere. În perioada 2012 – 2013, sectoarele identificate sunt sectorul serviciilor și cel al industriilor de rețea. În aceste domenii, Comisia îndeamnă statele membre să se angajeze la toleranță zero față de transpunerea tardivă și incorectă a directivelor. La rândul său, Comisia va acorda mai multă asistență în legătură cu transpunerea, în vederea soluționării potențialelor probleme. În caz de încălcare, durata medie a procedurilor nu ar trebui să depășească 18 luni (în prezent este de 25,5 luni), iar statele membre ar trebui să se conformeze hotărârilor Curții în termen de 12 luni.

Pentru a asigura funcționarea mai eficace a pieței unice, Comisia recomandă utilizarea mai judicioasă a instrumentelor IT pentru a conferi mai multă putere cetățenilor și întreprinderilor. Comisia invită statele membre să consolideze instrumentele de soluționare a problemelor și să înființeze centre ale pieței unice pentru o mai bună monitorizare a modului în care funcționează normele privind piața unică.

Comunicarea privind punerea în aplicare a directivei privind serviciile – un parteneriat pentru creștere în sectorul serviciilor

O comunicare intitulată „Un parteneriat pentru creștere în sectorul serviciilor 2012 – 2015” arată că punerea în aplicare a directivei privind serviciile trebuie să fie optimizată pentru a stimula creșterea. Pentru atingerea creșterii previzionate, Comisia invită statele membre să elimine normele discriminatorii care există încă în anumite țări ale UE, cum ar fi normele care impun discriminări în funcție de cetățenie sau de locul de reședință, care îi obligă pe furnizorii de servicii să efectueze „teste privind nevoile economice”. Comisia subliniază că va iniția proceduri privind încălcarea dreptului comunitar în cazurile de nerespectare a prevederilor directivei privind serviciile. Mai mult, Comisia intenționează să coopereze cu statele membre pentru a maximiza beneficiile economice aduse de directiva privind serviciile, de exemplu prin reforme structurale aprofundate în domeniile în care statele membre hotărâseră anterior să mențină statu-quo-ul. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită sectoarelor cheie, cum ar fi serviciile pentru întreprinderi, construcțiile, turismul și comerțul cu amănuntul (acestea reprezentând aproape 30 % din PIB).

Comunicarea este însoțită de trei documente de lucru ale serviciilor Comisiei:

Raportul privind punerea în aplicare a directivei privind serviciile, care prezintă situația actuală a punerii în aplicare a directivei și a problemelor restante și situația actuală a „ghișeelor unice”, cu o secțiune dedicată evaluării fiecărui stat membru. Raportul este completat de evaluarea economică, care indică efectele și potențialul de creștere al directivei privind serviciile la nivelul UE, cu date privind fiecare stat membru.

Rezultatele testului de performanță, care arată cât de bine se aplică în mod curent diferite norme ale UE adresate întreprinderilor. Testul a identificat o serie de obstacole, cum ar fi caracterul eterogen al reglementărilor privind calificările profesionale și dificultățile întâmpinate în ceea ce privește recunoașterea diplomelor din alte state membre; cerințele care limitează posibilitatea de a alege statutul juridic pentru exercitarea anumitor activități profesionale; dificultățile întâmpinate la obținerea de servicii de asigurare pentru furnizorii transfrontalieri sau provocările pe care le antrenează existența diferitelor nivele de reglementare a protecției consumatorilor în Europa pentru întreprinderile care doresc să se extindă în alte țări ale UE (Comisia lucrează la remedierea acestora).

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei în scopul introducerii unor orientări privind aplicarea articolului 20 alineatul (2) referitor la principiul nediscriminării beneficiarilor serviciilor în funcție de cetățenie sau de țara de reședință. Documentul analizează motivele care stau la baza unui astfel de comportament comercial și face apel la întreprinderi să pună capăt unor astfel de practici discriminatorii.

Context

Directiva privind serviciile a fost adoptată în decembrie 2006 și are ca obiect servicii care reprezintă mai mult de 45 % din PIB-ul UE. Directiva a marcat un punct de referință în înlăturarea obstacolelor în calea comerțului cu servicii, facilitând astfel înființarea de întreprinderi în alte țări și prestarea transfrontalieră de servicii. Directiva impune statelor membre să simplifice procedurile administrative pentru întreprinderi și să elimine cerințele care subminează concurența loială pe piața unică. De asemenea, obligă statele membre să înființeze „ghișee unice” care ajută întreprinderile prin furnizarea de informații privind procedurile relevante legate de prestarea de servicii în străinătate și prin acordarea posibilității de a efectua aceste proceduri online.

A se vedea și MEMO/12/427 și MEMO/12/429.

Persoane de contact:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 25)
Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)
Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Pagini Utile

O guvernanță mai bună a pieței unice:
//ec.europa.eu/internal_market/top_layer/monitoring/governance_en.htm
Comunicarea privind punerea în aplicare a directivei privind serviciile – un parteneriat pentru creștere în sectorul serviciilor: //ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/implementation_report_en.htm.

Bucuresti, 11.06.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *