free download 78 travel guides written by experts

Un “angajament comun pentru ocuparea fortei de munca”:

Comisia iniţiază o nouă strategie pentru contracararea impactului crizei asupra ocupării locurilor de muncă.     

Uniunea Europeană va aloca 19 miliarde de euro din cheltuielile planificate ale Fondului Social European pentru sprijinirea persoanelor afectate de criza economică.De asemenea, UE va aloca anticipat fondurile, iar cofinanţarea de către statele membre nu va fi necesară pentru perioada 2009-2010. Împreună cu Grupul Băncii Europene de Investiţii şi alţi parteneri, se va stabili o nouă facilitate de împrumuturi UE pentru oferirea de microcredite pentru cei care ar avea în mod normal dificultăţi de acces la fondurile necesare pentru înfiinţarea unei afaceri sau a unei microîntreprinderi.„Angajamentul comun pentru ocuparea forţei de muncă aduce în prim-plan priorităţi şi acţiuni cheie pentru păstrarea locurilor de muncă şi pentru a-I ajuta pe cei aflaţi în dificultate, netezind, în acelaşi timp, calea spre refacere.Obiectivul, pentru toţi actorii relevanţi, uniuni sindicale şi organizaţii patronale, precum şi pentru statele membre şi UE, este de a colabora pentru a obţine rezultate în îndeplinirea acestui angajament. Propunerile vor fi prezentate liderilor UE, care trebuie să îşi dea acordul, în cadrul Consiliului European din 18-19 iunie.

„Europa a trecut imediat la acţiune pentru a răspunde crizei economice şi financiare, inclusiv dimensiunii sociale a acesteia. Astăzi Comisia mai face un pas către angajament comun şi acţiune coordonată din partea UE, a statelor membre şi a partenerilor sociali pentru a salva şi pentru a crea locuri de muncă,” a declarat preşedintele Barroso. „De exemplu, accelerăm punerea la dispoziţie a unui sprijin UE în valoare de miliarde de euro pentru reorientare profesională prin intermediul Fondului Social European, care ajută deja peste 9 milioane de cetăţeni în fiecare an să îşi găsească locuri de muncă. Împreună cu instituţii financiare internaţionale şi, mai ales, împreună cu Grupul Băncii Europene de Investiţii, vom crea o nouă facilitate de microcredit de 500 de milioane de euro pentru sprijinirea antreprenorilor. Iar la nivel naţional vrem să vedem că 5 milioane de tineri europeni au acces la stagii de ucenicie. Cer Consiliului European să aprobe acest plan ambiţios.”

„Această criză s-a declanşat în sectorul financiar, dar toată lumea îi simte acum efectele,” a remarcat Vladimir Špidla, comisar european pentru ocuparea forţei de muncă. „Am colaborat strâns în ultimele luni cu guvernele naţionale şi cu organizaţiile muncitoreşti şi patronale pentru a găsi cele mai bune modalităţi de contracarare a efectelor sociale ale crizei. În mod special, trebuie să ne concentrăm asupra găsirii de locuri de muncă pentru tineri şi nu trebuie să-i lăsăm să îşi rateze intrarea pe piaţa forţei de muncă. „Angajamentul comun pentru ocuparea forţei de muncă” este o agendă puternică, vizionară şi coordonată de luptă împotriva şomajului, de impulsionare a creării de locuri de muncă şi de netezire a căii spre o redresare durabilă.”

Comisia aduce în prim-plan trei priorităţi cheie: menţinerea angajaţilor la locurile de muncă, crearea de locuri de muncă şi promovarea mobilităţii; îmbunătăţirea nivelului de calificare şi satisfacerea necesităţilor pieţei forţei de muncă; şi acces sporit la locuri de muncă. Aceste priorităţi trebuie considerate complementare cu alte acţiuni întreprinse de Comisie pentru a face faţă crizei, inclusiv cu recentele propuneri cu privire la supravegherea financiară (a se vedea IP/09/836) şi cu propunerea de a se îmbunătăţi funcţionarea în perioade de criză a Fondului european de ajustare la globalizare (a se vedea MEMO/09/221). Priorităţile sunt coerente şi cu strategiile UE pe termen lung de reformare a pieţelor forţei de muncă, inclusiv cu Strategia de la Lisabona. Tinerii sunt vizaţi în mod special pentru a li se asigura posibilităţile de formare şi de muncă necesare pentru a se asigura că nu ratează intrarea pe piaţa forţei de muncă anul acesta din cauza crizei.

Comisia propune o serie de acţiuni printre care:

–        accelerarea alocării, prin intermediul Fondului Social European, a 19 miliarde de euro din finanţarea planificată pentru a ajuta cetăţenii să îşi păstreze locurile de muncă sau să îşi găsească noi locuri de muncă, prin îmbunătăţirea nivelului de calificare, încurajarea spiritului antreprenorial şi îmbunătăţirea serviciilor publice de sprijin în găsirea unui loc de muncă.Pentru perioada 2009-2010, Comisia poate rambursa cheltuielile declarate ale statelor membre într-un procent de 100%.Aceasta înseamnă că nu este nevoie de cofinanţare naţională în decursul acestei perioade, astfel că proiectele care ajută cetăţenii pot fi puse în practică mai rapid;

–        realocarea a 100 de milioane de euro din bugetul actual al UE, sumă care – în combinaţie cu finanţarea din partea instituţiilor financiare internaţionale, mai ales din partea Grupului Băncii Europene de Investiţii – va asigura peste 500 de milioane de euro pentru crearea unei noi facilităţi UE pentru microcredite.Aceste microcredite vor sprijini pe cei care riscă să nu obţină fonduri pentru înfiinţarea unei afaceri, de exemplu pe cei care şi-au pierdut recent locul de muncă, şi vor susţine ocuparea locurilor de muncă în microîntreprinderile care se confruntă cu criza creditării;

–        un angajament de asigurare a cel puţin 5 milioane de stagii de ucenicie pe întreg teritoriul UE pentru tinerii confruntaţi cu şomajul;şi stabilirea de obiective pentru asigurarea unor posibilităţi rapide de formare sau de muncă pentru tinerii şomeri;

–        Sprijin – inclusiv prin intermediul FSE – pentru sisteme de menţinere a locurilor de muncă viabile prin intermediul activităţii cu program redus şi formării;

–       ajutor imediat pentru şomeri, pentru a se evita riscul şomajului pe termen lung şi pierderea competenţelor relevante, inclusiv propuneri pentru asigurarea imediată pentru fiecare şomer a unei posibilităţi de formare sau muncă:în termen de o lună pentru tinerii sub 20 de ani, în termen de 2 luni pentru cei sub 25 de ani şi în termen de 3 luni pentru cei peste 25 de ani.FSE ar trebui să susţină atingerea acestor obiective de „nou început”;

–        ajutor pentru reinserţia în câmpul muncii a celor mai dezavantajaţi, de exemplu prin intermediul scăderii costurilor nesalariale cu forţa de muncă, prin măsuri de stimulare a recrutării, precum şi prin promovarea oportunităţilor de muncă în care este necesar un nivel redus de calificare, în servicii casnice şi de îngrijire.

–        un nou serviciu online „match and map” pentru a-i ajuta pe cei care caută să găsească locuri de muncă potrivite pentru competenţele lor pe întreg teritoriul Europei prin intermediul portalului EURES pentru locuri de muncă europene, deja existent, şi un angajament ca tinerii şomeri care caută un loc de muncă într-un alt stat membru să fie îndreptăţiţi să primească, timp de cel puţin şase luni, ajutoarele de şomaj la care ar fi avut dreptul în ţara lor de reşedinţă;

–        o orientare către îmbunătăţirea nivelului de calificare şi o mai bună satisfacere a necesităţilor pieţei forţei de muncă, prin intermediul unei analize realizate de Comisie, sector cu sector, a necesităţilor prezente şi viitoare ale pieţei forţei de muncă din UE, inclusiv a necesităţilor de competenţe ecologice;

–        un set de instrumente practice pentru a ajuta societăţile, lucrătorii şi reprezentanţii acestora să gestioneze mai bine şi să anticipeze restructurarea întreprinderilor;

–        un ghid al formării în mici întreprinderi pentru a ajuta IMM-urile să păstreze şi să obţină competenţele de care au nevoie.

Comunicarea de astăzi este o concluzie a recentului Summit UE privind ocuparea forţei de muncă din 7 mai (a se vedea IP/09/718 şi MEMO/09/223). Propunerile înaintate de Comisie vor fi prezentate Consiliului European întrunit la 18-19 iunie, în cadrul căruia Comisia va invita şefii de state şi de guvern să se alăture Angajamentului comun pentru ocuparea forţei de muncă. Comisia va raporta asupra progreselor Angajamentului comun UE şi asupra implicaţiilor acestuia pentru Strategia de la Lisabona după 2010 în timp util pentru Consiliul European de primăvară din 2010.

A se vedea, de asemenea, MEMO/09/259

Bucuresti, 03.06.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *