free download 78 travel guides written by experts

Toate tarile din UE sarbatoresc Ziua maritima europeana la Roma, in perioada 18-20 mai

Marea a avut dintotdeauna un rol esenţial pentru prosperitatea Europei.Continentul nostru deţine aproape 70 000 km de litoral şi 22 dintre cele 27 de state membre ale UE sunt ţări cu ieşire la mare sau insulare.Regiunile noastre maritime adăpostesc 40% din populaţia noastră, generează 40% din economia noastră şi oferă locuri de muncă pentru circa 5 milioane de oameni.Din aceste motive, 20 mai este declarată „Ziua maritimă europeană” în UE.  În acest an, Comisia organizează, în colaborare cu guvernul italian, o conferinţă de 3 zile la Roma, în perioada 18-20 mai.Acest eveniment important reuneşte părţi interesate, administraţii şi alţi protagonişti din Uniunea Europeană, de această dată alăturându-se şi un număr de 3 ţări terţe, în special din regiunea mediteraneană, pentru a discuta provocările globale cu care se confruntă în prezent sectorul maritim european.Ziua maritimă europeană este una dintre acţiunile cheie ale politicii maritime integrate ale UE, lansată în 2007.

„La 20 mai sărbătorim, ca în fiecare an, Ziua maritimă europeană la Roma”, a declarat preşedintele Comisiei, José Manuel Barroso.„Cetăţenii europeni sunt tot mai conştienţi de importanţa patrimoniului nostru maritim comun şi de viitorul acestuia.Politica noastră maritimă integrată reflectă o viziune clară a modului de abordare a problemelor prosperităţii, sustenabilităţii şi securităţii maritime, fiind strâns legată de lupta împotriva schimbărilor climatice şi de recâştigarea competitivităţii economice a Europei.”

Potrivit comisarului european pentru afaceri maritime şi pescuit, Joe Borg, „Politica maritimă integrată a UE plasează sectoarele maritime şi regiunile de coastă, care sunt în mod tradiţional domenii periferice, în centrul unei politici noi, dinamice şi integratoare care vizează o creştere şi locuri de muncă sustenabile.UE şi statele membre au convingerea că aspectele specifice ale oceanelor, mărilor şi coastelor trebuie abordate într-un mod coordonat şi coerent.La Roma, instituţiile şi părţile interesate vor dezbate noi abordări de gestionare sustenabilă a oceanelor, mărilor şi regiunilor de coastă, în cadrul unei strategii politice integrate unice şi atotcuprinzătoare.

Conferinţa părţilor interesate, ce se va desfăşura la Roma cu ocazia zilei maritime, va reuni părţi interesate din întreprinderi şi din sfera societăţii civile, factori de decizie şi ziarişti din întreaga UE şi nu numai pentru a discuta o serie întreagă de politici şi practici, precum guvernanţa maritimă integrată, tehnologiile emergente, generarea de energie, amenajarea spaţiului maritim, sistemele de supraveghere a mărilor, turismul de coastă sustenabil, reforma politicii comune în domeniul pescuitului şi altele.Opiniile exprimate la conferinţă vor contribui la evoluţia viitoare a politicii maritime integrate a UE.
   
Tot la Roma, înainte şi după conferinţă, organizaţiile părţilor interesate vor organiza ateliere şi prezentări pe teme legate de agenda conferinţei.Pe lângă conferinţa principală de la Roma, în jur de 40 de evenimente vor avea loc în statele membre, în întreaga Uniune Europeană.Aceste manifestări locale îmbracă forme variate: de la conferinţe sau ateliere până la zile deschise în  porturi sau proiecte de mediu.

Programul conferinţei de la Roma cuprinde discursuri ale primului ministru al Italiei Silvio Berlusconi, preşedinţiei cehe a Uniunii Europene, preşedintelui Comisiei Europene José Manuel Barroso şi vice-preşedintelui Parlamentului European Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.Cele două gazde ale conferinţei sunt comisarul european pentru afaceri maritime şi pescuit, Joe Borg, şi ministrul italian al infrastructurilor şi transportului, Altero Matteoli.Comisia Europeană va fi reprezentată şi de vice-preşedintele responsabil cu sectorul întreprinderilor şi industriei, Günter Verheugen, şi de vice-preşedintele responsabil cu sectorul transporturilor, Antonio Tajani.  Ministerul italian al afacerilor externe, Franco Frattini, va rosti, de asemenea, un discurs în cadrul conferinţei.O serie de discuţii în cadrul grupurilor vor ţine seama de realizările politicii maritime integrate de la lansarea acesteia şi vor examina căile viitoare de urmat.

De la propunerea Comisiei, din octombrie 2007, privind politica maritimă integrată şi de la aprobarea ulterioară a acesteia de către şefii de state şi de guverne în decembrie 2007, s-au înregistrat progrese reale în direcţia instituirii unui cadru coerent care să promoveze sinergii şi să soluţioneze potenţiale conflicte între diferite domenii politice legate de mare.În conformitate cu planul de acţiune publicat în octombrie 2007, Comisia a înaintat deja un pachet de propuneri privind, de exemplu, impulsionarea cercetării în domeniul maritim şi dezvoltarea porturilor din UE, promovarea amenajării spaţiului maritim şi realizarea unui spaţiu de transport maritim fără bariere, precum şi impulsionarea producerii de energie eoliană offshore.Alte propuneri au identificat strategii de adaptare la schimbările climatice, de sprijinire a lucrătorilor de pe mare şi din transportul maritim sau de elaborare a unor abordări pentru o guvernanţă maritimă integrată.În sectorul pescuitului, Comisia a prezentat o nouă legislaţie de combatere a pescuitului ilegal, de ameliorare controlului şi aplicării şi a lansat, de asemenea, un exerciţiu de consultare la scară comunitară asupra unei reforme fundamentale a politicii comune în domeniul pescuitului.
   
   

Evenimente organizate în România

11-20 mai 2009, Constanţa, Mangalia, Tulcea şi Brăila

Ziua maritimă europeană

Organizator: Ministerul Apărării Naţionale

Ziua Maritimă Europeană
Vor fi organizate diverse activităţi în perioada 11-19 mai la Cercurile Militare din Constanţa,  Mangalia, Tulcea şi Brăila şi la muzeele de marină din Constanţa şi Mangalia.

•        prezentări şi discursuri pe tema politicii maritime europene;

•        expoziţii (picturi şi cărţi);

•        momente artistice;

•        promovarea imaginii forţelor navale prin distribuirea de pliante, afişe, CD-uri şi alte materiale;

•        un program festiv va fi organizat de către unităţile navale (careu festiv, discursuri, vizite la bordul navelor ale studenţilor de la liceele de profil navigaţie maritimă şi fluvială);

•        ziua porţilor deschise la Muzeul Marinei;

* * * * * * * * * * *

20 mai 2009, Constanţa, România

Conferinţă

Organizatorul evenimentului: Guvernul României − Departamentul pentru Afaceri Europene / Ministerul Apărării Naţionale

Ziua maritimă europeană

Prezentări

•        scurt istoric al proclamării zilei de 20 mai ca Zi maritimă europeană;

•        misiunea şi rolul departamentelor navale ale Poliţiei de Frontieră Române în contextul politicii maritime europene;

•        scurt istoric privind activitatea şi dezvoltarea departamentelor navale din cadrul Politiei de Frontieră Române.

Exerciţiu de căutare şi salvare în Marea Neagră cu un vas de patrulare şi două ambarcaţiuni de control portuar (depinde de condiţiile meteo).

Obiective:

•        creşterea vizibilităţii sectorului maritim şi sublinierea importanţei acestuia;

•        creşterea gradului de conştientizare asupra oportunităţilor şi provocărilor specifice sectorului maritim;

•        prezentarea rolului şi activităţii Poliţiei de Frontieră Române în ce priveşte sectorul maritim;

Participanţi: reprezentanţii Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Române, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Autoritatea Navală Română şi autorităţile locale (lista participanţilor rămâne deschisă).
   
Pagini Utile

    * Ziua maritimă

      //ec.europa.eu/maritimeday

       Bucuresti, 15.05.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *