free download 78 travel guides written by experts

Romania va avea o baza de date actualizata pentru prevenirea inundatiilor pe Dunare

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării, Tulcea, coordonează colectarea de date ( hidrologice, hipsometrice, socio-economice) pentru realizarea unor hărți de risc eficiente pentru Lunca Dunării, în cadrul proiectului DANUBE FLOODRISK (,,Estimarea riscului la inundaţii adaptată diverşilor utilizatori din lunca inundabilă a Dunării”), coordonat de Ministerul Mediului şi Pădurilor în perioada 2009-2012.

În acest sens, în perioada 20-21 ianuarie, Institutul va organiza un workshop internațional privind disponibilitatea datelor la acest moment și o primă verificare a nivelului calitativ al acestor date.

Temele abordate în cadrul întâlnirii vor fi următoarele:
-verificarea calității datelor disponibile – întocmirea unei liste complete a datelor disponible la acest moment, a condițiilor de acces la ele (drepturi de acces, cost) și o evaluare calitativă a lor. Datele care corespund cerințelor internaționale vor fi utilizate pentru primele teste calitative
-achiziția de date suplimentare, care lipsesc la acest moment- pentru zonele în care nu există date disponibile, acestea vor fi colectate, în limita bugetului disponibil. Se pune accent pe datele privind calcularea riscului de inundații (date de teren, date batimetrice) și calcularea potențialelor pagube (gradul de eroziune a solului, statistici).
-stabilirea unei baze de date comună- în acest sens gestionarea datelor trebuie făcută dintr-un punct central. Toate datele vor fi disponibile pentru fiecare partener în funcție de nevoile acestora.

Despre DANUBE FLOODRISK

Scopul principal al proiectului DANUBE FLOODRISK este punerea bazelor pentru asigurarea unei dezvoltări durabile de-a lungul fluviului Dunărea, prin furnizarea unor hărţi de risc eficiente pentru Lunca Dunării şi pentru prezentarea informaţiilor importante referitoare la riscul inundaţiilor, necesare cerinţelor de planificare spațială și economică.

În cadrul proiectului, alături de România (în calitate de Lead Partner), participă, ca parteneri, 19 instituţii din alte 7 state europene (Austria, Italia, Slovacia, Ungaria, Croaţia, Serbia şi Bulgaria), în strânsă cooperare cu ICPDR (Comisia pentru Protecţia Fluviului Dunărea) – principalul beneficiar pe termen lung al proiectului.

În afară de instituţii, în cadrul proiectului DANUBE FLOODRISK activează oameni de ştiinţă, ONG-uri şi alţi parteneri care lucrează împreună pentru dezvoltarea unor metodologii de realizarea a hărţilor de risc la inundaţii pentru zonele vulnerabile situate de-a lungul Dunării. Toate aceste eforturi sunt concretizate prin propuneri de măsuri privind atenuarea inundaţiilor, adaptarea planurilor spaţiale de dezvoltare, tehnici de evaluare pentru dezvoltare economică în zonele inundabile, precum şi creşterea gradului de conştientizare a agenților economici, a populaţiei şi a autorităţilor locale privind riscul de inundaţii.

Valoarea totală a proiectului este de 6,32 milioane Euro (din care România participă cu 2,1 milioane euro) iar finanţarea se realizează prin intermediului Programului de Cooperare Transnaţională Europa de Sud-Est (SEE), Axa prioritară 2 ,,Protecţia şi îmbunătăţirea mediului înconjurător”, domeniul de intervenţie ,,Îmbunătăţirea unui management integrat al apelor şi al prevenirii riscului la inundaţii”.

Bucuresti, 19.01.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *