free download 78 travel guides written by experts

RCS & RDS obligata sa ofere servicii de interconectare

celorlalti competitori de pe piata de telefonie 

Miercuri, 8 august 2007, ANRCTI a comunicat decizia privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie operata de societatea comerciala "RCS & RDS" – S.A., in vederea terminarii la puncte fixe a apelurilor.

Conform Deciziei presedintelui ANRCTI nr.2849/2007, RCS & RDS va fi obligata ca in termen de 3 zile sa publice pe pagina sa de Internet anumite informatii referitoare la punctele sale de acces, precum si tarifele tuturor serviciilor si facilitatilor asociate interconectarii. Termenul maxim de negociere in vederea incheierii unui acord de interconectare va fi de 2 luni de la data primirii de catre RCS & RDS a unei cereri in acest sens, iar, in ceea ce priveste implementarea acordurilor de interconectare, termenul maxim va fi de 3 luni de la data incheierii acestora. In ceea ce priveste cererile de interconectare transmise RCS & RDS pana la data de 20 iunie 2007 inclusiv, termenul maxim de negociere va fi de 15 zile de la data comunicarii deciziei.
De asemenea, RCS & RDS va avea obligatia de a transmite ANRCTI o copie dupa fiecare dintre cererile de interconectare si, respectiv, dupa fiecare dintre cererile de modificare, completare sau retragere a cererii initiale, in termen de 2 zile de la data primirii acestora.

Tariful perceput de RCS & RDS pentru furnizarea serviciului de interconectare in vederea terminarii la puncte fixe a apelurilor nu va putea depasi valoarea de 1,15 Eurocenti/minut, exclusiv TVA.

Prin dispozitiile acestei decizii se urmãreste asigurarea unui cadru legal transparent privind interconectarea cu reteaua publicã de telefonie fixã operatã de RCS & RDS. In activitatea sa, ANRCTI urmareste asigurarea concurentei efective pe piata comunicatiilor electronice, luand toate masurile necesare pentru a preveni comportamentul abuziv al operatorilor care controleaza accesul la utilizatorii finali, in vederea asigurarii conectivitatii intre utilizatorii finali.

In conformitate cu prevederile art.5 din Ordonanta Guvernului nr.34/2002, in vederea asigurãrii conectivitãtii intre utilizatorii finali, ANRCTI are competenta legalã de a impune in sarcina RCS & RDS, in calitatea acestuia de operator care controleazã accesul la utilizatorii finali, obligatia de a realiza interconectarea propriei retele, precum si de a stabili conditiile in care va asigura interconectarea. Decizia nr.2849/2007 a fost adoptata in urma parcurgerii procedurilor de consultare publica nationala si notificare a Comisiei Europene si a autoritatilor de reglementare din celelalte state membre, prevazute la art.341 si 50 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.79/2002.

Puteti consulta Decizia presedintelui ANRCTI nr.2849/2007 privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie operata de societatea comerciala "RCS & RDS" – S.A., in vederea terminarii la puncte fixe a apelurilor aici, pe pagina de internet a ANRCTI.

Bucuresti, 9.08.2007 {mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *