free download 78 travel guides written by experts

Proiectul romanesc GREEN in finala prestigiosului concurs European IT & Software Excellence Awards

România primeşte recunoaşterea internaţională pentru eficientizarea procesului de migraţie a forţei de muncă în străinătate

În cadrul concursului European IT & Software Excellence Awards proiectul GREEN, destinat persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în străinătate, s-a calificat printre finalişti la categoria “Information & Document Management”. Proiectul a fost realizat în întregime cu know-how şi tehnologie românească, fiind implementat la Agenţia Natională pentru Ocuparea forţei de Muncă (ANOFM), în parteneriat cu SIVECO Romania.

GREEN, a cărui denumire completă este „Gestionarea eficientă a resurselor în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor oferite persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, dar şi de economisire a resurselor naturale”, foloseşte un sistem informatic performant pentru managementul documentelor bazat pe produsul SIVADOC, creat de SIVECO Romania. Proiectul are la bază un contract semnat de ANOFM care a fost finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contract nr POSDRU/94/4.1/S/61173.

SIVADOC este un sistem informatic performant pentru managementul documentelor şi al fluxurilor de lucru. Acesta permite gestiunea centralizată a documentelor, generarea de documente pe bază de şabloane şi transmiterea automată pe fluxuri de lucru. Utilizatorii pot accesa foarte rapid informaţii actualizate privind stadiul documentelor, pot stabili termene limită în funcţie de tipul documentelor şi pot primi alerte privind activităţile în derulare. Pentru arhivarea documentelor, sistemul permite scanarea şi organizarea arhivei de documente, inclusiv prin utilizarea codurilor de bare.

Soluţia de management a documentelor este în prezent utilizată la nivel naţional în cele 48 de agenţii ANOFM (41 de judeţe, sediul Agenţiei Naţionale şi şase agenţii locale) pentru serviciul EURES (EURopean Employment Services), în procesul migraţiei forţei de muncă în străinătate. Proiectul a adus, de asemenea, rezultate la nivel local, ajutând angajaţii ANOFM să creeze foarte rapid arhiva electronică cu documentele furnizate de către cetăţenii care aplică pentru un loc de muncă în străinătate. Utilizatorii apreciază că sistemul creşte eficienţa muncii lor şi este un instrument uşor de utilizat pentru activităţile de zi cu zi.

„Proiectul GREEN a contribuit la eficientizarea activităţilor din cadrul ANOFM şi a îmbunătăţit organizarea, controlul documentelor şi al informaţiilor utilizate de către serviciul EURES. Colaborarea extraordinară a întregii echipe a asigurat implementarea cu succes a proiectului la nivel naţional”, a declarat Irina Perşa, Manager de proiect, ANOFM.

ANOFM a beneficiat, conform proiectului, de dispozitive multi-funcţionale, infrastructură hardware şi servicii de implementare software. Pentru utilizarea sistemului informatic bazat pe produsul SIVADOC, personalul ANOFM a avut parte de instruire şi asistenţă tehnică. Prin livrarea sistemului de management al documentelor şi de gestionare a fluxurilor de lucru, proiectul GREEN este considerat o iniţiativă de mediu "verde", deoarece ajută la reducerea consumului de resurse naturale pentru gestiunea documentelor.

„Produsul SIVADOC pentru managementul documentelor care a stat la baza soluţiei tehnice din proiectul GREEN rezolvă rapid şi eficient problemele privind versionarea, organizarea, transmiterea pe fluxul de aprobare şi arhivarea tuturor documentelor din cadrul organizaţiei. SIVECO Romania participă prin acest proiect şi la micşorarea costurilor pentru ANOFM prin reducerea cantităţii de hârtie, cu impact pozitiv asupra mediului”, a declarat Ionuţ Arsene, Manager de proiect, SIVECO Romania.

Compania SIVECO Romania are un istoric bogat legat de competiţia European IT & Software Excellence Awards, fiind de 8 ori declarată câştigătoare cu soluţiile implementate pentru diverşi beneficiari.

Bucuresti, 13.02.2014
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *