metalshow

Prioritatile Comisiei Europene in domeniul Protectiei Consumatorilor

Asociația pentru Protecția Consumatorilor (APC România) a participat, în perioada 7-9 octombrie, la ședința Grupului Consultativ European al Consumatorilor (ECCG), condusă de Despina Spanou, directoarea Direcţiei pentru Consumatori din cadrul Direcţiei Generale Justiţie şi Consumatori a Comisiei Europene. ECCG este principalul forum al Comisiei Europene în cadrul căruia au loc consultări și discuții cu organizațiile de consumatori naționale și europene.

Discuțiile tematice s-au axat pe Piața unică digitală, servicii financiare și energie. Strategia adoptată în domeniul Pieței unice digitale (digital single market, DSM) vizează un acces mai bun la piaţa digitală, crearea condiţiilor pentru dezvoltarea acestei pieţe și maximizarea creşterii economiei digitale.

Un alt capitol s-a referit la investigaţia asupra comerţului electronic, întreprinsă de Direcția Generală Concurenţă, prin care se urmăreşte eliminarea barierelor în acest domeniu. S-a constatat că 22% dintre furnizori interzic vânzarea produselor online în alte ţări. S-au trimis chestionare la mii de firme, iar raportul final al acestei anchete este aşteptat în primul trimestrul al anului 2017.

CE a mai anunțat că Directiva privind practicile comerciale incorecte este în curs de revizuire, iar în primăvară va fi publicat un raport pe această temă.

Discuțiile au vizat și aplicarea în practică a legislaţiei de protecţie a consumatorilor. A fost acordată atenţie domeniului automobilelor închiriate, pentru care a fost redactat un set de recomandări privind informarea clară a consumatorului, obligaţiile privind asigurarea, politica firmei privind combustibilul sau inspecţia vehiculului. De asemenea, s-au făcut recomandări privind aplicarea mai rapidă a reglementărilor europene pe plan naţional.

"Comisia Europeană a informat că platforma pentru rezolvarea online a disputelor – ODR – se va lansa în 2016, că au fost stabilite punctele de contact naţionale şi entităţile care vor media disputele. În România, punctul de contact este Centrul European al Consumatorilor- ECC Romania, proiect al APC România, iar entitatea de soluționare alternativă a disputelor – SAL va fi ANPC. În cadrul ANPC va funcționa o structură SAL, responsabilă cu soluționarea litigiilor din domeniul de competență al ANPC, dar și din celelalte domenii care nu sunt acoperite de alte entități SAL. În același timp, Directiva privind practicile comerciale neloiale este în curs de revizuire.

De asemenea, proiectul noii directive privind pachetele turistice va fi votat în luna octombrie a acestui an de către Parlamentul European, apoi statele membre vor avea la dispoziţie un termen de 24 de luni pentru transpunerea directivei în legislaţia naţională. Directiva urmează să extindă anumite obligaţii ale comercianţilor şi pentru rezervările online, ca şi pentru diversele servicii anexate ofertei principale, de care consumatorul nu este informat în mod corespunzător".
Conf. univ. dr. Costel Stanciu, președintele APC România

Serviciile financiare

CE va lansa un plan de acţiune privind uniunea pieţelor de capital. Se urmăreşte promovarea investiţiilor, îmbunătăţirea legăturilor dintre investitori şi piaţă, realizarea unor servicii financiare mai stabile şi o mai bună integrare pe plan european. Domeniile cheie sunt inovaţia, firmele noi (start-ups), infrastructura, creditele bancare, investiţiile. Scopul este încurajarea persoanelor să-şi investească banii în condiţii de siguranţă, de exemplu prin crearea unei pieţe europene a fondurilor de pensii. Pentru aceasta, micul investitor (văzut aici ca şi un consumator) trebuie să deţină informaţiile necesare înainte să-şi plaseze banii. De asemenea, aceeaşi piaţă include achiziţionarea de către consumator a obligaţiunilor şi a acţiunilor emise de firmele private.

Creditul ipotecar

Un alt capitol discutat a fost noua directivă privind creditul ipotecar, ce urmează a fi implementată. Aceasta include prevederi privind publicitatea, informarea consumatorului înainte de semnarea contractului, calculul dobânzii anuale efective DAE, metodele de evaluare a capacităţii de plată a împrumutatului, precum şi accesul la baza de date privind creditele. Documentul conține o serie de prevederi specifice, ca de exemplu faptul că un credit ipotecar nu trebuie să fie legat de ţinta băncii de creştere a profitului. La un credit într-o valută străină, banca va informa clientul privind riscul asumat, precum şi asupra dreptului de a converti creditul într-o altă valută – în anumite condiţii.

Energia

Organizațiile de consumatori au luat cunoștință de reglementările din domeniul Energiei. Comisia Europeană și-a declarat intenția de a realiza o piaţă europeană integrată a furnizorilor şi utilizatorilor de energie, fapt ilustrat şi prin crearea unui grup privind energia, care s-a reunit în ultimii ani şi a făcut recomandări pe această temă. Astfel, se iau în considerare reglementări privind etichetarea energetică a aparatelor, difuzarea celor mai bune practici din domeniu şi soluţii pentru realizarea unei pieţe flexibile.

Mai multe informații despre ședința Grupului Consultativ European al Consumatorilor (ECCG) găsiți aici.

Bucuresti, 21.10.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *