Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Primul raport anual privind Registrul de transparenta indica un inceput

bun si stabileste noi obiective pentru 2013

Raportul anual referitor la Registrul de transparență comun al reprezentanților grupurilor de interese, creat de Comisia Europeană și Parlamentul European, primul care a fost întocmit până în prezent, indică faptul că platforma funcționează, iar obiectivele operațiunilor pentru primul an au fost îndeplinite. Reflectând hotărârea celor două instituții de a continua succesele înregistrate la începutul funcționării, acesta stabilește obiective pentru anul următor și propune aspecte–cheie care să fie vizate la revizuirea din 2013 a platformei.

Vicepreședintele Comisiei Europene, Maroš Šefčovič, a declarat: „Sunt extrem de mândru de Registrul de transparență și de lansarea sa de succes. Acesta este unul dintre puținele astfel de sisteme din lume, și are, cu siguranță, cel mai extins domeniu de aplicare. Inevitabil, în primul an, soluționarea problemelor tehnice și asistența acordată utilizatorilor au necesitat mult timp și energie. Dar sistemul există, funcționează și acum trebuie să beneficiem pe deplin de el. Raportul stabilește modalități ambițioase pentru acest lucru.”

Vicepreședintele Parlamentului European, Rainer Wieland, a declarat: „Apreciez foarte mult toate eforturile depuse pentru crearea Registrului de transparență comun. Acest registru este un instrument excelent pentru furnizarea de informații și pentru îmbunătățirea transparenței. Poate fi considerat drept un element esențial în asigurarea unei încrederi sporite în procesele politice și va deveni din ce în ce mai eficient pe măsură ce este folosit de cât mai multe persoane. Aș dori, prin urmare, să încurajez toate părțile implicate în reprezentarea intereselor la nivelul UE să adere la acest «pact al transparenței».”

Raportul subliniază că, în prime 12 luni de funcționare a registrului, tranziția de la cele două registre anterioare s-a realizat cu succes, neexistând nicio pierdere a numărului de entități înregistrate, s-a deschis modulul online de cerere de acreditare pe lângă PE, au fost elaborate orientări în trei tranșe succesive, Consiliul a desemnat observatori la Secretariatul Registrului de transparență comun (JTRS) și a fost stabilită o metodologie pentru controalele de calitate. În plus, a avut loc o consultare publică online pentru a se obține un feedback mai exhaustiv din partea utilizatorilor. Aproximativ 4 din 5 respondenți înregistrați s-au declarat mulțumiți de platformă.

Site-ul internet al Registrului de transparență a primit, în medie, 7 000 de vizitatori unici lunar, iar linia de asistență telefonică a răspuns, în medie, unui număr de 30 de apeluri telefonice și de 100 de e-mailuri săptămânal. Începând cu luna martie 2012, JTRS a efectuat peste 400 de controale de calitate, aproximativ 15 pe săptămână. De asemenea, acesta a soluționat cinci plângeri, într-unul din cazuri ajungându-se la radierea din registru a unei organizații.

Pentru viitor, raportul recomandă, printre altele: îmbunătățirea în continuare a calității conținutului registrului, aplicarea strictă a normelor, creșterea numărului înregistrărilor prin continuarea eforturilor de informare și comunicare externă, utilizarea activă a sistemului de către membrii personalului din ambele instituții și de către parlamentari, prin punerea la dispoziția acestora a unor orientări privind registrul, încurajarea altor organisme, entități și agenții ale UE în vederea utilizării acestuia, precum și asigurarea de clarificări și orientări suplimentare destinate celor care se înregistrează, privind modul în care să furnizeze informațiile necesare.

Raportul recomandă, de asemenea, să se aibă în vedere, la revizuirea de anul viitor, mai multe aspecte de politică, printre care și problema caracterului voluntar versus obligatoriu al înregistrării, posibilitatea unei formule ad hoc, derogative și excepționale pentru firmele juridice și de consultanță ce doresc să se înregistreze, dar trebuie să respecte confidențialitatea informațiilor referitoare la clienți, clarificarea diferenței dintre alerte și plângeri și clarificarea categoriei care cuprinde organizațiile ce reprezintă autorități locale, regionale și municipale.

Context

La data de 22 octombrie 2012, în Registrul de transparență figurau 5 431 de entități înregistrate. Aproape jumătate (48 %) s-au înregistrat la categoria II (reprezentanți interni ai grupurilor de interese și asociații profesionale sau comerciale) și aproximativ 28 % la categoria III (ONG-uri). La o estimare prudentă, în medie, fiecare entitate înregistrată reprezintă interesele a cinci persoane, aceasta însemnând că peste 27 000 de reprezentanți ai grupurilor de interese au aderat la Codul de conduită strict al registrului.

Calendar

● 23 iunie 2011: Acordul interinstituțional (AII) dintre Parlamentul European și Comisia Europeană privind un Registru comun de transparență este semnat, în sesiune plenară a PE, de către președintele Parlamentului European, Jerzy Buzek și vicepreședintele Comisiei Europene, Maroš Šefčovič. Acest acord lansează Registrul de transparență;
● 1 iulie 2011: JTRS își începe activitatea – o structură de activitate nouă și inovatoare în cadrul instituțiilor UE, alcătuită din personal provenit din două instituții distincte;
● martie 2012: este pus la dispoziție, prin intermediul registrului, un nou sistem electronic de cerere de acreditare pe lângă Parlamentul European. Acesta înlocuiește procedura anterioară de cerere de acreditare pe suport de hârtie și garantează faptul că numai entitățile înregistrate pot solicita drept de acces în clădirile Parlamentului European;
● 7 iunie 2012: un observator din partea Secretariatului General al Consiliului începe să participe la reuniunile săptămânale ale JTRS;
● 8 iunie – 31 august 2012: are loc o consultare publică cu privire la operațiunile registrului, destinată atât entităților înregistrate, cât și celor neînregistrate. În total, au participat 253 de persoane și organizații;
● 23 iunie 2012: fostul registru al reprezentanților grupurilor de interese al Comisiei (creat în 2008) este închis, după o perioadă de tranziție de un an. Registrul de transparență își sărbătorește prima aniversare, la acel moment având un număr de 5 150 de entități înregistrate;
● noiembrie 2012: este întocmit primul raport anual privind Registrul de transparență;
● până în iunie 2013: va fi lansată o revizuire a Registrului de transparență, astfel cum se prevede în AII.

Pagini Utile

Registrul de transparență
Raportul anual

Bucuresti, 27.11.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *