free download 78 travel guides written by experts

Piata UE a gazelor naturale:

Comisia trimite Bulgaria si Romania inaintea Curtii de Justitie pentru a asigura implementarea corecta a dreptului european

Existenţa în UE a unei pieţe interne competitive a energiei constituie cea mai bună garanţie pentru asigurarea securităţii aprovizionării şi pentru garantarea unor preţuri la energie accesibile. O piaţă internă eficientă şi funcţională a gazelor naturale va oferi consumatorilor posibilitatea de a alege între diferitele societăţi şi va contribui la asigurarea caracterului accesibil al energiei.

Pentru a permite această alegere, legislaţia UE urmăreşte facilitarea comerţului transfrontalier cu gaze naturale şi creşterea capacităţii pieţelor gazelor. Comisia Europeană consideră că Bulgaria şi România nu s-au aliniat încă pe deplin la normele UE privind piaţa gazelor naturale şi, prin urmare, a decis astăzi defere aceste ţări Curţii Europene de Justiţie.

Comerţul transfrontalier este posibil numai dacă toţi participanţii la piaţă au acces egal la reţelele pentru transportul gazelor naturale în scopul aprovizionării clienţilor. Pentru a garanta acest acces egal al terţilor la reţea, este important să se pună la dispoziţie pe piaţă capacitatea maximă a reţelei. La fel de important este să se furnizeze tuturor participanţilor la piaţă informaţii fiabile şi transparente cu privire la capacitatea reţelei.

În practică, din cauza nerespectării de către Bulgaria şi România a normelor UE aplicabile pieţei gazelor naturale, clienţii respectivelor state membre sunt privaţi de posibilitatea de a obţine oferte de la alte state membre, întrucât pieţele nu sunt suficient de integrate. Concret, Comisia consideră că în Bulgaria şi în România capacitatea întreruptibilă de flux inversat (cunoscută şi sub denumirea de „backhaul ”) nu este pusă la dispoziţie la toate punctele de interconectare. Includerea capacităţii de flux inversat este esenţială pentru utilizarea reţelei la capacitatea sa maximă. Mai mult, capacitatea întreruptibilă şi serviciile pe termen scurt sunt vitale pentru intrarea pe piaţă a noilor operatori.

În plus, în România operatorul sistemului de transport (OST) nu respectă integral cerinţele UE în materie de transparenţă. În absenţa informaţiilor referitoare la capacitatea disponibilă, este imposibil ca piaţa gazelor naturale să devină cu adevărat competitivă şi ca noii operatori să aibă acces la pieţe.

Context

Încălcările se referă la nerespectarea de către statele membre a obligaţiilor legale care le revin în temeiul Regulamentului privind gazele naturale [Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale, care a înlocuit la 3 martie 2011 Regulamentul (CE) nr. 1775/2005]. Comisia asigură monitorizarea procedurilor în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, care au fost iniţiate în iunie 2009 printr-o scrisoare de punere în întârziere, urmată de avize motivate în iunie 2010 (a se vedea IP/10/836 şi MEMO/10/275). De la începutul acestor proceduri în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, Bulgaria şi România au înregistrat progrese în privinţa eliminării deficienţelor. Totuşi, nu a fost încă atinsă deplina conformitate şi, prin urmare, Comisia sesizează Curtea de Justiţie.

Pagini Utile

* Informaţii suplimentare:
Pagina web a Comisiei dedicată celui de-al doilea pachet privind energia: //ec.europa.eu/energy/gas_electricity/legislation/legislation_en.htm
//ec.europa.eu/energy/oil/offshore/standards_en.htm

* Statisticile actuale privind încălcările legislaţiei UE în general pot fi consultate la adresa:
//ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_ro.htm

* Pentru informații suplimentare referitoare la procedurile UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, consultați:
MEMO/11/xxx

Bucuresti, 24.11.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *