metalshow

Patru ONG-uri din regiunile Bucuresti-Ilfov, Sud-Muntenia si Nord-Est implementeaza un proiect

care va oferi consiliere profesională, va derula un program de formare profesională în domeniul “Competențe antreprenoriale” și va crea locuri de muncă pentru persoane din grupuri vulnerabile

Asociația Europa Socială, împreună cu partenerii săi – Asociația Europe Generation 2020, Fundația Camera de Arbitraj și Mediere și Asociația Tinerii Uniți a lansat proiectul ” Egalitate și incluziune pe piața muncii” ID 145250 în cadrul Conferinței de presă care a avut loc la București, în data de 27 noiembrie 2014.

La conferință au participat peste 50 de invitați, evenimentul reprezentând un cadru ideal de întâlnire și discuții între reprezentații partenerilor, reprezentanții ONG-urilor, presă, precum și beneficiari direcți ai proiectului.

În cadrul conferinței a fost prezentat scopul proiectului, au fost expuse obiectivele, activitățile și rezultatele vizate, a fost explicat conceptul de economie socială, și au fost detaliate avantajele create prin dezvoltarea structurilor de economie socială.

Concret, prin acest proiect:
· vor fi create oportunități pentru dezvoltare profesională și personală pentru persoane din grupuri vulnerabile (femei în situații de risc, persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, persoane care trăiesc din venitul minim garantat),
· se va derula un curs de “Competențe antreprenoriale” pentru persoane din grupuri vulnerabile,
· vor fi înființate șapte structuri de economie socială care vor angaja persoanele care au urmat cursul de formare profesională,
· managerii structurilor de economie socială vor urma programul de formare “Antreprenor în economia socială”.

Cele șapte structuri de economie socială create sunt: (1) Furnizare de servicii în domeniul formării profesionale, recrutării și plasării forței de muncă, organizării de evenimente, (2) Servicii de tip after school, (3) Servicii de formare profesională, organizare de evenimente, ateliere meșteșugărești, (4) Spălătorie auto, (5) Service auto, (6) Servicii de editare, prelucrare și realizare grafică, (7) activități de tipografie și imprimare.

67% din numărul de locuri de muncă create în cadrul acestor întreprinderi sociale vor fi destinate persoanelor din grupuri vulnerabile, care au absolvit cursul de “Competențe antreprenoriale”, derulat prin proiect.

Astfel, prin intermediul economiei sociale, sunt create cele mai favorabile premise pentru integrarea pe piața muncii a persoanelor din grupuri vulnerabile, într-un cadru flexibil, modern și inclusiv.

“Egalitate și incluziune pe piața muncii” ID 145250 este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!

Axa prioritară 6.1 : “Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenție6.1: “Dezvoltarea economiei sociale”
Proiectul este implementat în regunile București-Ilfov, Sud-Muntenia, Nord-Est și se desfășoară pe o perioadă de 12 luni, cu un buget aproximativ 4.346.958,00 lei.

Bucuresti, 28.11.2014

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *