free download 78 travel guides written by experts

O serie de masuri adoptate in cadrul Consiliului Consultativ al ANCOM

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a agreat astăzi împreună cu industria de comunicaţii electronice şi servicii poştale Planul de acţiune al Autorităţii pentru anul 2014, Documentul de poziţie privind utilizarea spectrului radio la nivel naţional în benzile de frecvenţe 24,5-25,5 GHz / 25,5-26,5 GHz şi decizia privind adoptarea Planului de management al spectrului de frecvenţe al buclei locale şi subbuclei locale. De asemenea, a fost stabilită forma ce va fi transmisă în consultare europeană a Proiectelor de măsuri privind stabilirea tarifelor unor servicii de comunicaţii electronice la nivel de gros, pe baza unor modele de calculaţie a costurilor.

Conform Planului de acţiuni adoptat astăzi, pentru implementarea legii infrastructurii, va fi demarat un proiect de realizare a unui inventar naţional al reţelelor publice de comunicaţii electronice şi al elementelor de infrastructură asociate acestora, ce se va întinde pe mai mulţi ani şi, totodată, va continua campania de comunicare a prevederilor legii infrastructurii.

Pe direcţia administrării eficiente a spectrului radio, ANCOM va susţine procesul de trecere la televiziunea digitală terestră prin organizarea procedurii de selecţie privind acordarea a cinci multiplexe DTV. De asemenea, Autoritatea va elabora documentaţia aferentă organizării procedurii de selecţie pentru acordarea drepturilor de utilizare a spectrului în banda 3400 – 3800 MHz, va adopta Strategia privind acordarea drepturilor de utilizare a benzilor de 410 şi 450 MHz şi va elabora Strategia privind acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio rămas nealocat în urma licitaţiei din 2012 în benzile de 800 MHz şi 2600 MHz.

Pentru a promova concurenţa în domeniul comunicaţiilor electronice, ANCOM va revizui pieţele relevante corespunzătoare serviciilor de acces la buclă locală şi de linii închiriate-segmente terminale, va identifica eventualii furnizori cu putere semnificativă şi măsurile de reglementare corespunzătoare, iar pentru creşterea gradului de informare a utilizatorilor, Autoritatea are în vedere modificarea Deciziei preşedintelui ANC nr. 77/2009. Totodată, Autoritatea va desfăşura o amplă campanie de control la furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, pentru a verifica includerea clauzelor minime în contractele încheiate cu utilizatorii finali.

În domeniul poştal, în anul 2014, ANCOM va determina, dacă va fi cazul, costul net şi va stabili mecanismele de finanţare pentru serviciul universal poştal. De asemenea, Autoritatea va aproba contractul-cadru şi regulile de furnizare a serviciilor poştale din sfera serviciului universal.

Tot în cadrul şedinţei Consiliului Consultativ au fost prezentate principiile şi condiţiile de utilizare a benzii de frecvenţe de 26 GHz, astfel că, începând cu anul 2014, Autoritatea va acorda drepturi de utilizare în această bandă numai pentru linii de radiorelee, în baza unor solicitări justificate.

De asemenea, Autoritatea a finalizat astăzi consultarea cu industria asupra revizuirii Planului de management al spectrului de frecvenţe al buclei locale şi subbuclei locale aferent reţelei de acces a Romtelecom prin introducerea în Plan a tehnologiei de transmisie VDSL2 şi eliminarea tehnologiilor ADSL.FDD over ISDN şi ADSL2+ over ISDN. În termen de cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a acestei decizii, Romtelecom va avea obligaţia de a-şi revizui oferta de referinţă pentru accesul necondiţionat la bucla locală.

Bucuresti, 11.12.2013
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *