free download 78 travel guides written by experts

Publicarea ghidului privind finantarea in cadrul programului „Europa creativa”:

170 de milioane de euro disponibile in anul 2014

Organizațiile din sectorul cultural și cel creativ care doresc să solicite finanțare în 2014 în cadrul programului „Europa creativă”, noul program al Uniunii Europene pentru sectorul cultural și cel creativ, pot să înceapă să își pregătească cererile de grant începând de miercuri, 11 decembrie. Primele detalii privind posibilitățile de finanțare („cereri de propuneri”) sunt disponibile aici. Pentru a ajuta organizațiile să își pregătească solicitările, ghidul noului program „Europa creativă” conține numeroase informații privind procesul de finanțare. Aproape 170 de milioane de euro sunt disponibile în cadrul primelor cereri ale programului pentru 2014. Persoanele fizice nu pot solicita granturi în mod direct; ele ar trebui să contacteze organizațiile relevante, cum sunt asociațiile culturale, festivalurile, teatrele și distribuitorii de film etc. care depun cereri, sau biroul lor național „Europa creativă”.

„În următorii șapte ani, programul „Europa creativă” va oferi finanțare pentru proiecte transnaționale care vor ajuta 250.000 de artiști și profesioniști din domeniul culturii să își prezinte realizările unui public nou, din străinătate. De asemenea, programul va investi puternic în industria cinematografică europeană, sprijinind 2.000 de cinematografe și sute de filme. Autorii și editorii vor beneficia de sprijin pentru traducere și vom continua să oferim finanțare pentru capitalele europene ale culturii și pentru multe alte inițiative”, a declarat Androulla Vassiliou, comisar pentru educație, cultură, multilingvism și tineret.

Programul „Europa creativă”, care va avea un buget total de 1,46 miliarde euro1 în următorii șapte ani — cu 9% mai mult decât nivelurile actuale — va sprijini artiști, profesioniști din domeniul culturii și organizații culturale în domenii cum ar fi arta spectacolului, artele frumoase, editarea, filmele, televiziunea, muzica, jocurile video, artele interdisciplinare, patrimoniul și jocurile video, astfel încât aceștia să ajungă în alte țări și să își dezvolte competențele necesare în era digitală. Prin sporirea vizibilității operelor culturale europene în alte țări, programul va promova, de asemenea, diversitatea culturală și lingvistică.

În plus față de subprogramele Cultura și MEDIA, „Europa creativă” va include o componentă transsectorială pentru a sprijini cooperarea în domeniul politicilor, măsuri transversale și un nou mecanism de garanție financiară, care va permite întreprinderilor mici și mijlocii din sectorul culturii și cel creativ să aibă acces la împrumuturi bancare în valoare totală de până la 750 de milioane euro. Mecanismul va fi operațional începând cu anul 2016.

Context

Se estimează că, datorită programului „Europa creativă”:

  • 250.000 de artiști și profesioniști din domeniul culturii și operele lor vor primi finanțare pentru a ajunge la noi categorii de public din afara propriilor țări;

  • peste 800 de filme europene vor primi sprijin pentru distribuție, care să le permită să fie vizionate de publicul din întreaga Europă și din întreaga lume;

  • cel puțin 2.000 de cinematografe europene vor beneficia de sprijinul acordat rețelei europene de cinematografe, care le va permite să se asigure că cel puțin 50% dintre filmele pe care le difuzează sunt europene;

  • peste 4.500 de cărți și alte opere literare vor beneficia de sprijin pentru traducere, permițându-le cititorilor să se bucure de ele în limba lor maternă;

  • mii de organizații și de profesioniști din domeniul culturii și al audiovizualului vor beneficia de formare profesională pentru a dobândi competențe noi și pentru a-și consolida capacitatea de a lucra pe plan internațional.

Capitalele europene ale culturii, Marca patrimoniului european, Zilele europene ale patrimoniului, precum și 5 premii în domeniul culturii și al audiovizualului sunt, de asemenea, sprijinite prin programul „Europa creativă”.

Noul program, care înlocuiește programele MEDIA, MEDIA Mundus și Cultura, va aloca 56% din bugetul său pentru a susține sectorul cinematografic și al audiovizualului și 31% din acesta pentru cultură.

Sectorul cultural și cel creativ din Europa reprezintă până la 4,5% din PIB-ul european și aproximativ 3,8% din forța de muncă din UE (8,5 milioane de persoane).

1 1,46 miliarde euro ținând cont de inflația estimată. Această sumă reprezintă echivalentul a 1,3 miliarde euro în prețurile „fixe” din 2011.

Pagini Utile

Bucuresti, 11.12.2013
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *