metalshow

Noutati la Meteor Press

Teste IQ si de personalitate
Evaluaţi-vă creativitatea, aptitudinile şi inteligenţa

Philip Carter

ISBN: 978-606-8653-44-0
Editura Meteor Publishing

Testele IQ vă evaluează abilităţile sau inteligenţa, iar chestionarele de personalitate vă ajută să vă dezvăluiţi caracteristicile sau trăsăturile personalităţii. Angajatorii le utilizează într-o măsură tot mai mare pe ambele ca parte din procedurile lor de selecţie, deoarece pot să indice compatibilitatea unui candidat cu un post specific. Este cu siguranţă util şi recomandabil să exersaţi serios înainte de a susţine testele reale, iar cartea de faţă vă oferă această oportunitate.

Teste IQ şi de personalitate conţine peste 500 de întrebări la care să răspundeţi pentru a vă aduce în vârf de formă. Cartea începe cu chestionare despre personalitate, care examinează atitudini şi valori. Urmează două teste IQ definitorii pentru tipul şi stilul de întrebări pe care le veţi întâlni probabil în teste IQ reale. Tipurile diferite de întrebări vă vor evalua:
· aptitudinile verbale;
· aptitudinile numerice;
· aptitudinile logice;
· abilităţile de orientare spaţială

Sunt de asemenea incluse răspunsuri complete şi o analiză simplă a punctajelor, pentru a vă putea evalua performanţele. Interesante şi provocatoare, întrebările din Teste IQ şi de personalitate reprezintă o sursă excelentă de materiale pentru antrenare şi exersare pentru toţi cei care se confruntă cu teste reale.

Philip Carter este expert în teste IQ şi concepe permanent noi puzzle-uri şi teste pentru evaluarea inteligenţei. El a scris peste şaizeci de cărţi despre toate aspectele testărilor, cuvinte încrucişate, puzzle-uri şi raţionamente, printre care Teste de inteligenţă şi psihometrice, Cartea completă a testelor de inteligenţă, Testaţi-vă EQ-ul şi seria Teste de inteligenţă IQ 1-5, apărute la Editura Meteor Press.

CODUL FISCAL
în vigoare de la 1 ianuarie 2016
Culegere de acte normative
Legea nr. 227 din 08.09.2015, publicată în M.Of., Partea I, nr. 688 din 10.09.2015

Cele mai importante modificări aduse de noul Cod fiscal sunt pentru:
– impozitul pe venit şi impozitul pe profit;
– regimul microîntreprinderilor;
– aria contribuţiilor sociale;
– domeniul regimului de TVA.

Enumerăm câteva dintre modificări:
– modificarea regimului de la impozit pe profit la impozit pe venit se comunică organului fiscal până la 31 martie inclusiv a anului următor;
– deducerea cheluielilor reprezentând contribuţii sociale obligatorii se efectuează de organul fiscal competent la recalcularea venitului net anual/ pierderii nete anuale;
– se modifică lista veniturilor pentru care plătitorii persoane juridice sau alte entităţi care conduc evidenţa contabilă au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira impozit prin reţinerea la sursă, reprezentând plăţi anticipate;
– impozitul final reţinut de 16% nu se mai aplică la venitul brut, ci la venitul brut din care se deduce cota forfetară de cheltuieli, după caz, şi contribuţiile sociale obligatorii reţinute la sursă;
– se simplifică modul de calcul al cheltuielilor de protocol deductibile şi al rezervei legale;
– dobânzile / majorările de întârziere, amenzile, confiscările şi penalităţile datorate către autorităţile române/străine sunt deductibile;
– cheluielile înregistrate în evidenţa contabilă, indiferent de natura lor, dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de corupţie sunt considerate nedeductibile;
– nu se mai impozitează tichetele cadou acordate cu ocazia evenimentelor speciale (Paşte, 1 iunie, Crăciun şi 8 Martie);
– se schimbă până la 7 ani termenul de recuperare a pierderii fiscale de la 5 ani la 7 ani în cazul veniturilor obţinute din activităţi independente, cedarea folosirea bunurilor şi din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;
– se majorează plafonul neimpozabil în cazul veniturilor din pensii de la 1000 lei la 1050 lei, urmând ca apoi, în următorii 3 ani, să crească cu câte 50 de lei/an, până când ajunge la plafonul de 1200 lei.

Bucuresti, 30.09.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *