free download 78 travel guides written by experts

Noi oportunitati de practica pentru studenti

„Industrii creative pentru patrimoniu. Stagii de practică de excelență în domeniile: științe ale comunicării, științe umaniste și arte”

Mercury360 Communications, împreună cu Universitatea din București (UB), lansează un nou proiect finanțat din fonduri europene, dedicat studenților din domeniile Științe ale comunicării și Științe umaniste și arte. În cadrul proiectului, aceștia vor avea posibilitatea de a efectua stagii de practică de excelență într-o agenție de publicitate cu prestigiu și în instituțiile partenere (cele mai relevante în domeniul lor, în România). De asemenea, ei vor beneficia de sesiuni și de workshopuri de consiliere profesională.

Programul de stagii și sesiunile de consiliere se vor desfășura în perioada septembrie – decembrie 2015.

Proiectul reprezintă o oportunitate reală, deoarece studenții își vor dezvolta aptitudinile de muncă prin participarea la stagiile de practică de un înalt nivel și prin sesiuni și workshopuri de consiliere în carieră, ce vor facilita procesul de integrare a lor pe piața muncii. Participanții vor avea posibilitatea să învețe și să lucreze în cadrul organizației pentru care optează, în funcție de interesul lor profesional și de relevanța stagiului pentru specializarea universitară pe care o urmează.

Studenții își vor realiza proiectele de stagiu în laboratoare performante și în departamente specializate, fiind asistați de către practicieni în domeniul industriilor creative (publicitate, arte vizuale – fotografie, film, grafică, webdesign și multimedia, arhive de patrimoniu material și arhive digitale, documentare-cercetare etc.). Rezultatele stagiilor de excelență vor fi publicate și prezentate ca exemple de bune practici pe website-ul
proiectului.

Proiectul își va lansa în curând pagina web, care va oferi detalii despre conținutul de activitate al stagiilor pe care le organizează, precum și despre întregul pachet de beneficii. Site-ul va funcționa în același timp și ca mediu de recrutare pentru studenții aflați în căutarea unui stagiu de practică. Selecția participanților la proiect se va realiza în funcție de aplicațiile studenților, înregistrate direct pe site.

Deschiderea oficială a proiectului va avea loc în cadrul unei conferințe, organizate în data de 30 iulie 2015, la Hotel Capital Plaza, din București.

Grupul-țintă al proiectului este format din 150 de studenți din facultăți cu profil socio-uman, care vor efectua stagii de practică și care vor beneficia totodată de sesiuni de consiliere și de orientare profesională.

„Industrii creative pentru patrimoniu. Stagii de practică de excelență în domeniile: științe ale comunicării, științe umaniste și arte” este un proiect cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013. Investeşte în oameni!, Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

Bucuresti, 29.07.2015
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *