metalshow

Mediu: O mai buna protectie a speciilor salbatice in Europa

Preţiosul mozaic de floră şi faună protejate al Europei s-a îmbogăţit astăzi odată cu extinderea semnificativă a reţelei europene de zone naturale protejate Natura 2000. Se includ 769 de situri noi şi o suprafaţă totală de 95 522 km2. Majoritatea siturilor sunt situate în noile state membre. Reţelei i s-au adăugat acum pentru prima oară zone din România şi Bulgaria, inclusiv zone situate de-a lungul ţărmului Mării Negre, care constituie habitatul multor specii de plante şi animale rare aflate în pericol.Natura 2000 include, în prezent, aproximativ 25 000 de situri care ocupă aproape 20% din suprafaţa continentală a UE, ceea ce o transformă în cea mai mare reţea interconectată de zone protejate din lume. Ea reprezintă principala armă a UE în lupta împotriva reducerii biodiversităţii.  

„Fiecare sit nou adăugat la reţea semnifică o protecţie mai bună a speciilor şi habitatelor din Europa.Sunt încântat să văd că atât de multe situri din noile state membre s-au adăugat listelor.Datorită reţelei Natura 2000, avem garanţia că generaţiile viitoare vor beneficia de patrimoniul natural bogat al Europei”, a declarat Stavros Dimas, Comisarul european pentru mediu.

Unde se află noile situri?

Majoritatea siturilor noi sunt situate în Bulgaria, România şi Polonia şi includ zone din Marea Neagră (în cazul Bulgariei şi al României) şi regiunile biogeografice stepice (România).

Regiunea Mării Negre cuprinde Delta Dunării, una dintre cele mai mari zone umede din Europa, caracterizată de o mare biodiversitate.Aici cresc flori precum bujorul de stepă (Paeonia tenuifolia),ruscuţa de primăvară (Adonis volgensis), precum şi 12 specii de păsări aflate în pericol pe plan mondial, cum ar fi pelicanul creţ (Pelecanus crispus), o pasăre sensibilă, şi gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis), una dintre speciile cele mai rare de gâşte din Europa.Delta Dunării este şi o zonă piscicolă importantă, deţinând peste 70 de specii înregistrate, iar în pădurile adiacente trăiesc specii rare de reptile, precum vipera de stepă (Vipera ursinii).

Bulgaria a adus 252 de situri noi care includ Munţii Pirin, unde cresc diverse plante ca macul de Pirin (Papaver pirinica) şi frumoasa genţiană galbenă (Gentiana lutea).Zona este bogată şi în specii sălbatice, printre care ierunca (Bonasa bonasia), şoimul călător (Falco peregrinus) şi cocoşul de munte (Tetrao urogallus).

România a adăugat 316 situri noi, care includ Munţii Măcin din regiunea stepică, unde trăiesc dihorul pestriţ (Vormela peregusna) şi grivanul (Mesocricetus newtoni) .În această zonă creşte şi o mare varietate de specii de plante, printre care merinana (Moehringia jankae) şi clopoţelul dobrogean (Campanula romanica).

Polonia a venit cu 177 de situri, inclusiv Lacul Golpo, regiune în care se întâlnesc 19 tipuri diferite de habitate, unde creşte molişorul (Liparis Loeselii) şi trăiesc păsări precum becaţina mare (Gallinago media), o specie aproape ameninţată, şi buhaiul‑de‑baltă (Botaurus stellaris).

În Regatul Unit, estuarele râurilor Humber, Dee şi Severn vor primi un statut special de conservare pentru protejarea speciilor sălbatice şi a habitatelor vulnerabile.Acestea se numără printre cele mai frumoase estuare din Europa şi prezintă un mozaic de habitate de coastă.

Comisia intenţionează să actualizeze din nou listele UE până la sfârşitul anului 2009.

Pentru detalii privind listele actualizate, vă rugăm să consultaţi site-ul:
//circa.europa.eu/Public/irc/env/natura_2000/library?l=/candidate_importance/biogeographical&vm=detailed&sb=Title

Ce este Natura 2000?

Natura 2000 este o reţea europeană de zone naturale protejate, destinată să asigure supravieţuirea pe termen lung a habitatelor şi speciilor europene celor mai valoroase aflate în pericol.Ea cuprinde „Situri de importanţă comunitară”, introduse prin Directiva Habitate, şi „Zone de protecţie specială”, introduse prin Directiva Păsări.

Sunt adăugate acum 769 de situri noi prin Directiva Habitate şi o suprafaţă totală de 95 522 km².Extinderea cuprinde opt (regiunea alpină, atlantică, pontică, boreală, continentală, mediteraneeană, panonică şi stepică) din cele nouă regiuni biogeografice europene.Aceste nouă regiuni reflectă diversitatea biogeografică a continentului.Reţeaua Natura 2000 cuprinde în prezent 700 000 km² pe teritoriul celor 27 de state membre, altfel spus 20 % din suprafaţa continentală a UE.Lista extinsă include, de asemenea, 36 de situri noi care includ o zonă marină.

Filosofia pe care se bazează reţeaua este aceea că omul şi natura trebuie să conlucreze.Activităţile desfăşurate în cadrul reţelei trebuie să fie sustenabile şi în armonie cu mediul natural.Aceasta înseamnă că, dacă îndeplinesc această condiţie, majoritatea activităţilor umane, printre care agricultura, pescuitul şi silvicultura, rămân posibile în siturile Natura 2000.

Statele membre îşi aleg siturile Natura 2000 în parteneriat cu Comisia.Odată selectate, zonele sunt recunoscute oficial de Comisie ca „Situri de importanţă comunitară” şi sunt adăugate la listele adoptate.Acest proces confirmă statutul oficial al siturilor şi consolidează obligaţiile de a le proteja.

De ce contează?

Biodiversitatea, şi anume resursa limitată pe care o reprezintă diversitatea vieţii pe pământ, traversează o criză.Speciile se pierd într-o măsură fără precedent, ca urmare a activităţilor umane nesustenabile, cu consecinţe ireversibile pentru viitorul nostru.Uniunea Europeană s-a angajat să oprească reducerea biodiversităţii în Europa până în 2010, iar Natura 2000 reprezintă elementul principal al politicii sale privind natura şi biodiversitatea.

Pentru mai multe informaţii:
//ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Bucuresti, 12.12.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *