free download 78 travel guides written by experts

Măsuri pentru o politică comercială echilibrată și progresistă

Pachetul de inițiative pentru un program comercial progresist și ambițios, propus de Comisia Europeană joi, 14 septembrie, are în vedere crearea unui cadru de examinare a investițiilor străine directe, proiecte de mandate pentru deschiderea de negocieri comerciale și în vederea creării unei instanțe multilaterale dedicate investițiilor, crearea unui grup consultativ privind acordurile comerciale și publicarea, de acum încolo, a fiecărei noi propuneri de mandat de negociere.

Vicepreședintele Jyrki Katainen a declarat: „Comerțul mondial trebuie să fie definit și gestionat în mod proactiv, astfel încât să fie echitabil, să promoveze valori și să rămână ferm ancorat într-un sistem bazat pe reguli. În fața amenințării tot mai mari reprezentate de protecționism și de slăbirea angajamentului marilor actori în ceea ce privește guvernanța comerțului mondial, UE trebuie să își intensifice eforturile pentru a își asuma rolul de lider. Abordarea noastră este echilibrată și responsabilă: deschidem piețe, dar fixăm, de asemenea, reguli și standarde ridicate pentru a reglementa globalizarea și ne asigurăm că există condiții de concurență echitabile. Comerțul permite industriei UE să prospere, creează oportunități de export pentru IMM-uri și le permite să creeze locuri de muncă.”

Comisia Europeana

Principalele elemente ale pachetului de măsuri sunt următoarele:
• o propunere privind un cadru european de examinare a investițiilor străine directe, pentru a garanta că aceastea rămân o sursă majoră de creștere economică în UE;
• recomandări adresate Consiliului pentru deschiderea de negocieri privind acorduri comerciale cu Australia și cu Noua Zeelandă, pornind de la cele similare încheiate recent cu țări terțe;
• o recomandare adresată Consiliului privind deschiderea de negocieri în vederea stabilirii unei instanțe multilaterale pentru soluționarea litigiilor în materie de investiții, ca factor de sprijin pentru companii în acordurile de protecție a investițiilor;
• o mai mare transparență, prin publicarea tuturor recomandărilor de mandate de negociere;
• crearea unui grup consultativ privind acordurile comerciale, facilitând cooperarea dintre Comisie și societatea civilă.

Context

Comerțul mondial își aduce o contribuție majoră la competitivitatea și la prosperitatea Uniunii Europene, peste 30 de milioane de locuri de muncă fiind asigurate de exporturile europene către restul lumii. În viitor, 90% din creșterea economică la nivel mondial va avea loc în afara frontierelor Europei. Prin urmare, o economie integrată la nivel mondial continuă să aducă beneficii atât întreprinderilor mari și întreprinderilor mici și mijlocii europene, cât și cetățenilor, lucrătorilor și consumatorilor europeni.

În discursul său anual privind starea Uniunii Europene, președintele Jean-Claude Juncker sublinia: „Fiecare miliard de euro în plus provenit din exporturi sprijină 14.000 de noi locuri de muncă în Europa. Comerțul înseamnă exportarea standardelor noastre, fie că este vorba de cele sociale sau de mediu, ori de cerințele în materie de protecție a datelor sau de siguranță alimentară.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *