Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Lituania este cel de al 15-lea stat membru al UE care a aderat la normele de cooperare consolidata

in vederea sprijinirii cuplurilor internationale

Pe 21 noiembrie Comisia Europeană confirmă decizia Lituaniei de a participa la procedura de cooperare consolidată care permite cuplurilor internaționale să aleagă țara a cărei legislație să se aplice în caz de divorț și de separare de drept. Regulamentul oferă cuplurilor securitate juridică și împiedică fenomenul de „prezentare precipitată la tribunal” și de „forum shopping” în materie de divorțuri, evitând, în același timp, procedurile care implică costuri mari, atât pe plan emoțional, cât și pe plan financiar.

Pentru prima dată în istoria UE, statele membre au utilizat procedura cooperării consolidate pentru a impulsiona adoptarea de norme care permit cuplurilor internaționale să aleagă țara a cărei legislație să se aplice în caz de divorț. Dragostea nu cunoaște frontiere și nu ține cont de naționalitate, dar instanțele statelor membre au moduri diferite de a hotărî care este țara a cărei legislație se aplică în caz de divorț. Cuplurile internaționale au nevoie de certitudine în ceea ce privește normele aplicabile situației lor – iar regulamentul asigură exact acest lucru”, a declarat vicepreședintele Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție. „De noile norme vor beneficia sute de mii de cupluri internaționale și este încurajator să constatăm că din ce în ce mai multe state membre recunosc acest lucru.”

Guvernele statelor membre ale UE au adoptat, în iulie 2010, decizia Consiliului care autorizează cooperarea consolidată în domeniul legislației aplicabile divorțului și separării de drept (IP/10/917). În consecință, cele 14 țări participante (Austria, Belgia, Bulgaria, Franța, Germania, Ungaria, Italia, Letonia, Luxemburg, Malta, Portugalia, România, Slovenia și Spania) au adoptat un regulament al Consiliului care conține norme detaliate privind alegerea legislației aplicabile divorțurilor internaționale (denumit Regulamentul Roma III). Regulamentul a intrat în vigoare la data de 21 iunie 2012. Acesta nu are niciun impact asupra legislației naționale privind divorțul sau căsătoria.

Lituania a fost primul stat membru, în plus față de țările participante, care și-a comunicat dorința de a participa la această cooperare consolidată (IP/12/590). Alte state membre care vor să participe pot face acest lucru în orice moment.

Context

Cooperarea consolidată permite unui grup de cel puțin nouă state membre să pună în aplicare măsuri în cazul în care nu se ajunge la un acord între cele 27 de state membre. Alte țări ale UE își rezervă dreptul de a se asocia acestuia când doresc (articolul 331 din TFUE).

Regulamentul privind legea aplicabilă divorțului și separării de drept are drept scop protejarea partenerilor mai vulnerabili pe durata procedurilor de divorț. Acesta permite cuplurilor internaționale să convină în prealabil asupra legislației care li s-ar aplica în caz de divorț sau de separare legală. Atunci când cuplul respectiv nu reușește să ajungă la un acord în această privință, judecătorii pot utiliza o formulă comună pentru a determina țara a cărei legislație se aplică. Regulamentul oferă cuplurilor mai multă securitate juridică, previzibilitate și flexibilitate. Acest lucru contribuie, de asemenea, la protejarea soților și a copiilor lor de proceduri complicate, lungi și traumatizante. Regulamentul nu afectează legislația națională privind divorțul sau căsătoria și nici nu prevede adoptarea de norme care afectează dreptul material al familiei din statele membre.

Noile soluții vin în ajutorul cuplurilor de naționalități diferite, al cuplurilor care locuiesc separat, în țări diferite, sau al celor care locuiesc împreună într-o altă țară decât țara lor de origine. Necesitatea unei acțiuni din partea UE este evidentă: în 2007, s-au înregistrat peste 1 milion de divorțuri în cele 27 de state membre, dintre care 140 000 (13%) aveau un element „internațional”.

Pagini Utile

IP/12/590
IP/10/917
MEMO/10/100
● Comisia Europeană – Chestiuni familiale și succesiuni:
//ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm
● Sala de presă a Direcției Generale Justiție:
//ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm
● Pagina de internet a dnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisarul pentru justiție al UE:
//ec.europa.eu/reding

Bucuresti, 22.11.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *