Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.

Inițiative concrete în cadrul Pilonului drepturilor sociale

Comisia Europeana

Comisia Europeană a prezentat miercuri, 26 aprilie, o serie de inițiative legislative și nelegislative referitoare la asigurarea echilibrului dintre viața profesională și cea personală, informarea lucrătorilor, accesul la protecția socială și timpul de lucru. Printre acestea este o propunere care vizează îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru părinți și persoanele cu responsabilități de îngrijire, pentru ca aceștia să poată combina în condiții optime viața de familie cu o carieră profesională.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Trăim în secolul XXI și trebuie să avem o atitudine de secol XXI față de viață și muncă, față de femei și bărbați. Nu ar trebui ca fiii și fiicele noastre să personifice modelele bunicilor noștri. Nu există o soluție unică pentru un echilibru „corect”. Aceasta depinde de alegerea fiecăruia și este momentul să le oferim tuturor cetățenilor o posibilitate reală de a alege cum doresc să își organizeze viața, să își crească copiii, să își urmeze cariera, să îngrijească persoanele vârstnice, să își trăiască viața”.

Comisia Europeana
Propunerea privind echilibrul dintre viața profesională și cea personală prevede o serie de standarde minime noi sau superioare pentru concediul parental, concediul de paternitate și concediul de îngrijire. Astfel, concediul parental devine un drept individual pentru fiecare dintre părinți, iar toate concediile legate de familie vor fi remunerate cel puțin la nivelul unui concediu medical. Propunerea va oferi părinților cu copii de până la 12 ani și persoanelor cu responsabilități de îngrijire dreptul de a solicita forme de muncă flexibile, atât în termeni de program de lucru, cât și de loc de desfășurare a activității. Ea ține seama de nevoile întreprinderilor mici și mijlocii și caută să asigure faptul că acestea nu vor fi afectate într-un mod disproporționat.

Comisia a lansat și două consultări ale partenerilor sociali, care reflectă importanța contribuției acestora la îndeplinirea obiectivelor Pilonului european al drepturilor sociale. Acestea se referă la:
• modernizarea normelor privind contractele de muncă, prin dezbaterea garanțiilor minime de care ar trebui să beneficieze orice lucrător, inclusiv cei care nu au încheiat contracte de muncă standard;
• accesul la protecția socială, pentru a defini eventuale norme noi în acest domeniu.

A fost adoptată și o clarificare a Directivei privind timpul de lucru, care oferă orientări pentru interpretarea diverselor aspecte ale acestei directive în concordanță cu jurisprudența tot mai consistentă. Aceasta va ajuta statele membre să implementeze corect acquis-ul și să evite declanșarea unor proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Context

Respectarea principiilor și a drepturilor definite în cadrul Pilonului european al drepturilor sociale este o responsabilitate comună a instituțiilor UE, a statelor membre, a partenerilor sociali și a altor părți interesate. Comisia Europeană va contribui la stabilirea cadrului și va arăta calea către implementarea pilonului, cu respectarea deplină a competențelor statelor membre și ținând seama de diversitatea situațiilor din fiecare stat și de realitățile prezente și viitoare.

By Liliana Kipper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.