free download 78 travel guides written by experts

Infiintarea Companiei Energetice va duce la cresterea calitatii serviciilor si la preturi suportabil

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului consideră că înfiinţarea Companiei Energetice va susţine atingerea obiectivelor de securitate energetică, dezvoltare durabilă, calitate a serviciului şi preţuri predictibile şi suportabile pentru consumatori. Aceste obiective sunt în deplin acord cu obiectivele Uniunii Europene şi reprezintă ceea ce consumatorii casnici sau industriali asteaptă şi merită.

O companie integrată vertical asigură controlul întregului lanţ valoric energetic, de la controlul resurselor energetice primare (cărbune, gaz, petrol, hidro, etc.), producţie de energie, furnizare, distribuţie, servicii auxiliare, până la vânzarea energiei către clienţii finali,  cu scopul de a beneficia de acţiuni comune care determină controlul costului prin creşterea eficientei actului de management pe fiecare componentă. În plus, ar oferi şi o pârghie semnificativă de implementare a unor strategii coerente în sectorul energetic românesc.

Experienţa a demonstrat că valoarea şi performanţele obţinute de companii combinate sunt mai mari decât însumarea valorilor şi performanţelor aceloraşi companii considerate individual. În Anexă sunt prezentate societăţile comerciale care intră în componenţa Companiei Energetice „Electrica”.

 Noua societate integrată vertical va opera în conformitate cu regulile pieţei

Noua entitate, după onorarea contractelor reglementate, consumul propriu şi onorarea contractelor bilaterale, va vinde surplusul de energie doar prin intermediul pieţelor organizate ceea ce ar determina ca peste 34% din vânzările de energie la nivel naţional s-ar putea realiza prin intermediul bursei de energie (OPCOM) din România, faţă de 22% în 2007.

Aceasta va asigura:
– transparenţa preţului energiei electrice;
– posibilitatea concurării într-un mediu non-discriminant pentru toţi participanţii la piaţă;
– stabilirea preţurilor pe baza informaţiilor din piaţă;
– tratament egal pentru toţi participanţii din piaţă.

 Noua societate integrată vertical va aduce o serie de beneficii
* îmbunătăţirea lanţului de furnizare prin sincronizarea cererii şi ofertei – cererea şi oferta fiecărei entităţi individuale (Hidroelectrica, Rovinari, Turceni şi companiile de furnizare ale Electrica SA) se vor combina într-o singură curbă a cererii şi ofertei. Acest lucru va permite compensarea diferenţelor pozitive şi negative între aceste unităţi, asigurând, astfel, reducerea costurilor totale şi exploatarea la capacitate maximă. Operarea la o capacitate mai mare va reduce costurile de producţie şi va creşte eficienţa fiecărei unităţi de generare, diminuând costul total unitar al energiei electrice vândute.
* condiţiile de finanţare favorabile pentru realizarea investiţiilor datorită riscului de companie mai redus – noua entitate ar avea un bilanţ, fluxuri de trezorerie şi o profitabilitate totală semnificativ îmbunătăţite, ceea ce va uşura accesul pe pieţele mondiale de capital, va asigura creşterea bonităţii şi reducerea costurilor de finanţare.
* reducerea costurilor de întreţinere prin centralizarea activităţii de mentenanţă – în prezent fiecare unitate de generare şi distribuţie are propriile divizii de mentenanţă şi reparaţii. Aceste divizii realizează o serie de activităţi comune care prin centralizare ar determina reducerea costurilor cu mentenanţa.
* reducerea costului de producţie prin echilibrarea mixului de producere între termocentrale şi hidrocentrale – diferenţele dintre cerere şi ofertă sunt costisitoare pentru unităţile de generare considerate individual datorită achiziţiilor suplimentare necesare în termen foarte scurt. Prin concentrarea entităţilor de generare, acestea s-ar putea echilibra reciproc, asigurându-se, astfel, reducerea cheltuielilor totale cu achiziţiile.
* reducerea cheltuielilor cu personalul prin centralizarea activităţilor suport: contabilitate şi financiar, IT, resurse umane, promovare şi relaţii publice – aceste activităţi comune care există în fiecare unitate pot fi centralizate, reducându-se costurile. De asemenea, consumatorii finali ar putea beneficia de înfiinţarea unui departament de relaţii cu clienţii centralizat, ce va asigura servicii de înaltă calitate.
* reducerea costurilor la nivelul consumatorilor primari – capacitatea de a cumpăra resurse energetice în cantităţi importante, diminuându-se, astfel, costurile datorită economiilor de scară.
* Utilizarea, în comun, a echipamentelor şi instalaţiilor – echipamentele comune pot fi centralizate sau utilizate, în comun, în vederea reducerii cheltuielilor.
* obţinerea de beneficii prin realizarea, la nivel centralizat, a unei strategii corporatiste integrate – introducerea unei singure strategii corporatiste aplicabilă tuturor unităţilor va permite noii entităţi să abordeze piaţa din România mai eficient, asigurând satisfacţia clienţilor şi minimizarea costurilor.
* dezvoltarea şi promovarea unei singure mărci pe piaţă – va exista o singură politica de marketing şi branding, creându-se, astfel, o singura marcă naţională şi îmbunătăţindu-se, în acelaşi timp, serviciile furnizate consumatorilor.

Beneficiile prezentate mai sus, precum şi alte avantaje vor face ca noua entitate să asigure energie electrică la un preţ mai redus pentru consumatorii casnici şi industriali.

Ca urmare a investiţiilor se estimează o scădere netă a costurilor în cazul centralelor termoelectrice Rovinari şi Turceni de 5,59 EURO/MWh, rezultând din creşterea eficienţei şi optimizarea producţiei. Pe lângă reabilitarea termocentralelor existente, entitatea poate investi în noi capacităţi de producţie. Previziunile arată că va exista un deficit de capacităţi de producţie în România şi în ţările vecine dacă investiţiile în sectorul energetic vor continua în acest ritm.

De asemenea, noua companie va avea o bonitate semnificativ mai mare comparativ cu cea a unităţilor individuale de generare, distribuţie şi furnizare. Acest lucru se datorează îmbunătăţirii profitabilităţii, structurii bilanţiere şi poziţiei economico-financiare ale noii entităţi. Astfel, se estimează o scădere cu 17,5 milioane Euro pe an a cheltuielilor de finanţare în structura integrată vertical faţă de structura existentă până acum, luând în considerare acelaşi necesar de finanţare cumulat, ce conduce, în final, la o reduce a costului pe MW.

Alături de beneficiile prezentate mai sus, trebuie menţionate şi o serie de avantaje non-financiare precum:
* Electrica, prin capitalul obţinut din privatizările anterioare, poate susţine şi realiza un program de investiţii ce va asigura respectarea obligaţiilor privind mediul, în cazul CEN Turceni şi Rovinari, asumate prin aderarea la UE. Mai mult, se va elabora un plan de retehnologizare în vederea creşterii eficienţei capacităţilor de producere ale CEN Turceni şi Rovinari şi ale Hidroelectrica.
* fondurile disponibile în următorii 5 ani pentru realizarea de investiţii în activităţile de producere, distribuţie şi furnizare ale noii entităţi sunt estimate la 2,3 miliarde Euro. Surse suplimentare ar putea fi atrase prin intermediul unei IPO în următorii 2-3 ani.
* în următorii 5 ani vor fi dezvoltate capacităţi de producere de 1.700 MW, acestea urmând să contribuie la creşterea producţiei interne de energie, asigurând siguranţa furnizării, sustenabilitatea şi reducerea preţurilor la consumatorii finali.
* noua companie integrată vertical va contribui la creşterea lichidităţii pieţei controlate de OPCOM printr-o politică transparentă de comercializare a excesului de energie, ce va fi tranzacţionat pe pieţe organizate, asigurând astfel stabilitatea şi lichiditatea pieţei din România, contribuind semnificativ la consacrarea OPCOM ca bursă regională de energie.
* compania va dezvolta o politică sistematică în ceea ce priveşte activitatea de cercetare şi dezvoltare în vederea reducerii costurilor prin îmbunătăţirea eficienţei.
* controlul statului va asigura ca entitatea să practice o politică rezonabilă de profit. Aceasta, împreună cu reducerile de cost obţinute prin realizarea de sinergii, va asigura practicarea de preţuri acceptabile şi predictibile, atât pentru consumatorii industriali, cât şi pentru cei din sectorul rezidenţial.
* efectele sociale vor fi, de asemenea, favorabile deoarece noua entitate va asigura viabilitatea pe termen lung, a CEN Turceni şi Rovinari, necesitând o importantă forţă de muncă pentru susţinerea planurilor de investiţii menţionate.
* compania va avea masa critică necesară pentru a se putea implica în proiecte importante la nivel regional, asigurând siguranţa energetică în România şi în regiune. Perioada de timp necesară pentru obţinerea acestor beneficii este de aproximativ 2 ani, însă, câteva dintre beneficiile prezentate mai sus ar putea fi obţinute într-o perioadă mai scurtă de timp. Costurile estimate în vederea realizării celor prezentate mai sus se aşteaptă să fie de aproximativ 2,5 miliarde Euro. Acestea vor fi finanţate din surse proprii ale Electrica SA, din fondurile obţinute în urma privatizărilor anterioare şi prin atragerea de capital străin şi de pe piaţa internă. Riscurile legate de implementarea acestor măsuri variază, necesitând o analiză mai detaliată, însă se poate afirma că acestea sunt scăzute – moderate.

Politica de intensificare a eforturilor de marketing şi de îmbunătăţire a serviciilor clienţi promovată de noua entitate va genera beneficii pentru consumatorii finali, compania furnizând servicii de calitate ce vor concura cu serviciile oferite de companiile integrate vertical străine prezente pe piaţa energiei electrice din România.

Bucuresti, 20.10.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *