metalshow

Indesit Company se alatura Global Compact

şi publică Raportul de Sustenabilitate pentru 2005

Grupul continuă căutarea activă pentru dezvoltare sustenabilă

Indesit Company s-a alăturat Global Compact, proiect susţinut de Kofi Annan, pentru a promova practica responsabilităţii sociale în afaceri. De asemenea, compania a publicat raportul de sustenabilitate pentru anul 2005.

Prezentat oficial în anul 2000, la sediul Naþiunilor Unite, Global Compact invitã mediul de afaceri sã adopte nouã principii universale în domeniul drepturilor omului, a condiþiilor de muncã si a mediului înconjurãtor. Alãturarea Indesit Company în proiectul Global Compact reprezintã o dovadã a implicãrii companiei în dezvoltarea sustenabilã, dezvoltare ce trebuie sã þinã cont de interesele si preocupãrile tuturor stakeholder-ilor companiei, atât interni cât si externi.

Raportul de sustenabilitate pentru anul 2005 impune reducerea consumului de apă şi energie precum şi supervizarea permanentă a utilizării materiilor prime în procesul de producţie, în concordanţă cu legislaţia europeană (RoHS – care interzice utilizarea substanţelor periculoase în fabricarea produselor, şi Weee – care reglementează reciclarea aparatelor electrice şi electronice).

Sursa informaţiilor de mai jos este CSR-România
//www.csr-romania.ro/index.php?module=web&id_categ=3&page=csr_info&id_csr_info=1

Despre Raportul de Sustenabilitate
Industria financiară acceptă încet dar cu fermitate raportarea pentru dezvoltarea sustenabilă ca instrument al metodei sale analitice. Noi indicatori ai Responsabilităţii Sociale apar în fiecare an, stimulaţi în parte de creşterea cererii de fonduri sociale şi etice în rândul investitorilor instituţionali şi individuali. În acelasi timp, se extinde cercetarea relaţiei dintre activităţile pentru dezvoltarea sustenabilă ale corporaţiilor şi valoarea pe care o reprezintă acţionarii. Legăturile dintre performanţa pentru sustenabilitate şi elementele fundamentale pentru crearea de valoare, cum ar fi marca produsului, reputaţia şi creşterea valorii viitoare a activelor, stârnesc interesul pieţelor financiare tradiţionale pentru noi instrumente de întelegere şi de prezicere a valorii pe pieţele de capital.

Beneficiile Raporării
Pentru cele aproximativ două mii de firme din întreaga lume care realizează deja procesul de raportare, justificarea beneficiilor raportării economice, de mediu şi sociale reprezintă un fapt, şi nu doar o ipoteză. Întrucât este posibil ca organizaţiile raportoare să nu vadă întreaga gamă de beneficii potenţiale, analiştii observă următoarele puncte de vedere comun acceptate în comunitatea de afaceri:  
·    Managementul efectiv într-o economie globală, în care informaţia (adevarată sau falsă) circulă cu viteza Internetului, presupune o abordare pro-activă. Măsurarea şi raportarea performanţei, atât a celei trecute cât şi a celei anticipate, este o metodă managerială esenţială în lumea interconectată de astăzi, lumea "ştirilor de 24 de ore", în care totul circulă cu o viteză maximă.
·    Complexităţile strategice şi operaţionale din zilele noastre, impun un dialog continuu cu investitorii, clienţii, suporterii, furnizorii şi angajaţii. Raportarea constituie un ingredient-cheie în construirea, susţinerea şi perfecţionarea continuă a participării partenerilor interesaţi. Rapoartele pot contribui la comunicarea mult mai eficientă a oportunităţilor şi a provocărilor economice, de mediu şi sociale cu care se confruntă o organizaţie, decât răspunsul pur şi simplu la cererile de informaţii ale partenerilor interesaţi.
·    Companiile subliniază din ce în ce mai mult importanţa relaţiilor cu partenerii externi, cu clienţii, cu investitorii şi grupurile comunitare, ca fundament al succesului lor în afaceri. Transparenţa şi dialogul deschis privind performanţa, priorităţile şi planurile viitoare de dezvoltare sustenabilă contribuie la întărirea acestor parteneriate şi la consolidarea încrederii.
·    Raportarea pentru dezvoltarea sustenabilă este un propagator care leagă între ele funcţiile discrete şi delimitate ale corporaţiei – cea financiară, de marketing, de cercetare şi dezvoltare – într-o manieră mai strategică. Raportarea pentru sustenabilitate creează ocazia purtării unor conversaţii interne care altfel nu ar avea loc.
·    Procesul de elaborare a unui raport de sustenabilitate furnizează avertismente asupra punctelor fierbinţi – dar şi asupra oportunităţilor neanticipate – din cadrul reţelelor de furnizori, din comunităţi, din rândul celor ce elaborează reglementările, ca şi din gestionarea reputaţiei şi a mărcii de produs. Raportarea ajută conducerea să depisteze direcţiile potenţial dăunătoare, înainte ca acestea să se transforme în surprize neplăcute.
·    Raportarea pentru dezvoltarea sustenabilă contribuie la îmbunătăţirea capacităţii conducerii de a evalua contribuţia organizaţiei la capitalul natural, uman şi social. Această evaluare lărgeşte perspectiva oferită de conturile financiare convenţionale, creând o imagine mult mai completă a perspectivelor pe termen lung. Raportarea ajuta la evidenţierea contribuţiilor sociale şi ecologice ale organizaţiei şi a "ofertei de valoare sustenabilă" a produselor şi serviciilor sale. O astfel de apreciere este esenţială pentru menţinerea şi consolidarea "licenţei de funcţionare".
·    Raportarea pentru dezvoltarea sustenabilă poate reduce instabilitatea şi incertitudinea preţului acţiunilor pentru întreprinderile comercializate în mod public şi poate reduce costul capitalului. Furnizarea regulată de informaţii mai complete, care sa cuprindă şi ceea ce analiştii caută să afle de la manageri pe o bază ad-hoc, poate conferi stabilitate condiţiei financiare a unei organizaţii prin evitarea oşcilaţiilor majore în comportamentul investitorilor, oşcilaţii provocate de dezvăluiri neoportune şi neaşteptate.

Bucuresti, 11.10.2006

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *