metalshow

Încă 8 condiţionalităţi ex-ante îndeplinite de România

Comisia Europeană a informat astăzi Ministerul Fondurilor Europene că a emis scrisorile de acceptare a evaluărilor naționale pentru 8 condiționalități ex-ante pe care România le-a asumat prin Acordul de Parteneriat.

Este vorba despre 4 condiționalități privind educația: părăsirea timpurie a școlii (10.1), învățământul superior (10.2), învățarea pe tot parcursul vieții (10.3), existența unui cadru strategic de politică națională sau regională pentru creșterea calității și eficienței sistemelor de educație și formare profesională (10.4), 3 condiționalități referitoare la ocupare: politici active în domeniul pieței forței de muncă (8.1), instituțiile pieței forței de muncă (8.3), existența unui cadru politic strategic pentru promovarea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor (8.6) și o condiționalitate referitoare la incluziune socială – reducerea sărăciei (9.1).

“Vreau să mulțumesc echipei de la Ministerul Fondurilor Europene și ministerelor de resort pentru toate eforturile susținute depuse în această perioadă pentru adoptarea măsurilor necesare îndeplinirii acestor condiționalități esențiale pentru implementarea eficientă a Programelor Operaționale. Continuăm să muncim susținut ca să finalizăm toate condiționalitățile rămase până la sfârşitul anului. Eforturile instituționale corelate și coordonate, atitudinea serioasă și respectarea angajamentelor sunt recunoscute de partenerii de la Comisie. Progresul este real și așteptăm confirmarea formală a îndeplinirii altor 11 condiționalități în perioada imediat următoare”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Dragoș-Cristian Dinu.

Condiționalitățile ex-ante au fost negociate de fiecare stat membru cu Comisia Europeană și reprezintă măsuri de pregătire a legislației și a instituțiilor pentru o bună utilizare a fondurilor europene. România a negociat 36 de condiționalități, acceptate de Guvern în 2014.

În acest moment, 20 de condiționalități au fost ridicate, pentru 11 se așteaptă confirmarea, iar alte 5 sunt în implementare.

Neîndeplinirea acestor condiționalități poate duce la suspendarea plăților din Programele Operaționale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *