free download 78 travel guides written by experts

Federatia Junior Chamber International (JCI) Romania lanseaza la Cluj primul centru

regional al proiectului „Actionam responsabil! – reteaua sociala RSC”

Proiectul este organizat în parteneriat cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS), alături de Asociația „Institutul Pentru Politici Sociale”- (IPS)

JCI România, în parteneriat cu MECTS și IPS, lansează primul centru regional din proiectul Acționăm responsabil! – Rețeaua Socială RSC, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

Inaugurat la aproape 2 luni de la evenimentul de lansare a proiectului social ce urmărește, printre altele, formarea unui grup de experţi care să consilieze şi să susţină implementarea proiectelor de responsabilitate socială corporatistă (RSC) în România, centrul din Cluj va avea rolul de a disemina informația în regiunea Nord-Vest a țării și de a colecta informația necesară pentru elaborarea ghidului de bune practici în CSR din întreaga regiune.

Cu ocazia lansării centrului regional de la Cluj, Rodica Lupu, Program Development Chairman JCI Europe și manager al proiectului, subliniază: „În ce privește transferul de know-how în domeniul RSC, numai 17% din totalul companiilor organizează cursuri pentru angajaţi. De asemenea, este interesant este și faptul că, deşi majoritatea companiilor – 66% – consideră sustenabilitatea ca fiind importantă, doar 14% dintre acestea implementează programe de sustenabilitate şi protecţie a mediului în care activează”, continuă Rodica Lupu.

„Referitor la interacţiunea cu grupurile lor ţintă, cu partenerii, clienții acestora și comunitatea în care activează, chiar dacă 56% dintre companii au conştientizat că există o nevoie şi o consideră importantă, doar 25% dintre acestea consideră această nevoie ca fiind esenţială pentru activitatea lor, implementând programe spre a o întâmpina”, încheie Rodica Lupu.

În ce privește inaugurarea primului centru regional din proiect, Rodica Lupu declară: “Prin crearea centrelor regionale dorim să venim cât mai aproape de toți cei interesați de sau implicați în activități sociale și de mediu. Centrul de la Cluj este primul, iar în luna mai vom lansa alte șapte centre regionale. Vom obține, astfel, o acoperire națională a acestui efort de conștientizare, promovare și responsabilizare cu privire la dezvoltarea comunităților românești. Sperăm ca acest eveniment să fie începutul unui dialog continuu între organizațiile interesate de practica RSC la nivel regional”.

Vom discuta despre credibilitatea proiectelor, despre modalităţile de raportare a rezultatelor unui proiect, precum şi despre criteriile de evaluare a acestuia” declară Ioana Sfârlea, Expert Regional al proiectului.

„De asemenea”, continuă Ioana Sfârlea, „vrem să subliniem importanţa transparenţei în realizarea unui proiect social, gradul în care proiectul mobilizează comunitatea locală și o poziționează drept beneficiar final, precum şi dezvoltarea conceptului de parteneriat public – privat. Toate acestea dau credibilitate unui proiect”.

Referindu-se la obiectivele acestui proiect, Rodica Lupu completează: „Chiar dacă există interes pentru acțiunile de responsabilitate socială iar în România au fost implementate proiecte de succes de către marile corporații și organizații non-profit, studiile demonstrează faptul că numai 17% din companiile româneşti cu peste 10 angajați au o strategie clară de responsabilitate socială. În plus, conform măsurătorilor internaţionale, România este pe unul din ultimele locuri în Uniunea Europeană la implementarea politicilor de acest tip. De aceea, pentru ca initiațiva socială să producă într-adevăr efecte notabile, este nevoie de transparență și de transfer de know-how”.

Conferinţa de astăzi de la Cluj Napoca a reunit, în cadrul evenimentului de lansare a centrului regional Nord-Vest, reprezentanți ai companiilor ce înregistrează un grad mare de implicare în societate, organizații non-guvernamentale, precum și factori de decizie din administrația publică.

Printre aceştia se află și companii și organizaţii non-guvernamentale, precum: Banca Transilvania („Fundația Clujul are suflet”), Cora, Electrogrup, Fundația Română pentru Copii, Comunitate și Familie, Genpact, Fundația Comunitară Cluj, ISDC, Habitat for Humanity, Asociația Pentru Sprijinirea Dezvoltării Rurale sau Alburnus Maior (Campania „Salvați Roșia Montană”).

Participanţii la conferinţă au analizat sustenabilitatea proiectelor mari de RSC implementate până acum în regiunea de Nord – Vest; de asemenea, s-a discutat despre gradul de implicare a actorilor din zona corporatistă în elaborarea programelor şi strategiilor de responsabilitate socială pe termen lung, precum și despre problema consultării comunităţii pentru identificarea problemelor cu adevărat importante ale acesteia.

De asemenea, s-au investigat şi analizat teme precum: oportunitatea introducerii criteriilor de sustenabilitate, continuitate în evaluarea proiectelor de RSC, modul în care un proiect cu impact

mediatic relativ mic poate să câştige atenţia finanţatorilor/investitorilor. Participanţii au mai discutat şi despre mijloace neobişnuite de promovare ale proiectelor RSC, precum şi despre necesitatea şi modalitatea organizării unor sesiuni de networking RSC.

Pentru că un alt punct important în activitatea centrului regional „Acţionăm responsabil! – Reţeaua Socială RSC” din Cluj–Napoca este cooptarea administraţiei publice în implementarea acestor iniţiative, la eveniment au fost invitaţi primarul municipiului Cluj-Napoca, Sorin Apostu şi Oana Buzatu – purtător de cuvânt al Primăriei Municipiului Cluj-Napoca.

Despre proiectul Acționăm responsabil! – Rețeaua Socială RSC

Proiectul Acţionăm responsabil! – Reţeaua Socială RSC este destinat promovării dialogului social şi soluţionării provocărilor cu care diferite organizații se confruntă în implementarea iniţiativelor de responsabilitate socială corporatistă.

Proiectul urmăreşte atragerea a peste 30 de organizaţii din 8 regiuni ale țării, precum și formarea unui grup de experţi care să consilieze şi să susţină implementarea proiectelor de responsabilitate socială corporatistă (RSC) în România. De asemenea, programul are în vedere şi elaborarea unui ghid de bune practici pentru actorii sociali, fie ei organizaţii sau indivizi. Acest ghid va diferenţia campaniile ce investesc în comunitate de acelea de marketing social, a căror finalitate nu se regăseşte în evoluţia comunităţii.

Proiectul „Acţionăm responsabil! – Reţeaua Socială RSC” se va derula pe o perioadă de trei ani, la nivel naţional, acoperind toate cele 8 regiuni de dezvoltare prin intermediul centrelor regionale: București, Iaşi, Cluj, Sibiu, Timişoara, Craiova, Constanţa şi Ploieşti.

Obiectivul proiectului este de a dezvolta o metodologie pentru iniţierea şi implementarea proiectelor de RSC, cu accent pe domeniul educaţional, în scopul responsabilizării factorilor de management şi îmbunătăţirii cooperării între diverşi factori-cheie ai societăţii civile, precum şi al dezvoltării capacităţii partenerilor sociali.

Cu peste 120 de ore de asistenţă în domeniul Responsabilităţii Sociale Corporatiste, menite a susţine companiile ce nu au realizat niciodată proiecte sociale dar şi-au manifestat interesul în acest domeniu, proiectul ACŢIONĂM RESPONSABIL! – REŢEAUA SOCIALĂ RSC îşi propune susţinerea creşterii numărului de proiecte realizate pentru societatea civilă în domenii precum: sănătate, protecția socială, educația sau protecția mediului.

Despre inițiatorii proiectului:

Junior Chamber International (JCI) România este o organizație de tineri lideri, antreprenori și profesioniști afiliată rețelei mondiale Junior Chamber International, care numără mai mult de 200.000 de membri în peste 120 de țări. Organizația activează în România din 2002, timp în care reprezentarea sa regională s-a extins în 16 orașe, prin intermediul celor peste 150 de membri ce activează în arii precum: business, comunitate, dezvoltare personală și internaționalism.

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului asigură o platformă de suport vitală proiectului, graţie infrastructurii, expertizei şi resurselor umane antrenate în acest scop. Portofoliul ministerial de proiecte cu finanţare europeană cuprinde iniţiative cu o componentă de responsabilitate socială precum “Cartea Dunării Albastre” şi “Academia Oracle”.

Asociaţia „Institutul pentru Politici Sociale” a fost creată pentru a răspunde nevoilor exprimate de grupurile defavorizate în ceea ce priveşte dreptul acestora de a participa activ în societate şi a accesului la resurse de orice natură. Printre proiectele sociale cu finanțare europeană derulate de Asociație în anul 2010 se regăsesc: „Centrele de Incluziune Socială – oportunitate pentru facilitarea participării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile” și „Rețeaua Autorităților Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)”.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să accesaţi: www.actionamresponsabil.ro.

Bucuresti, 16.04.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *