free download 78 travel guides written by experts

Energie: UE investeste 647 de milioane de euro in proiecte-cheie de infrastructura energetica

Statele membre au convenit să aloce 647 de milioane de euro pentru a sprijini proiecte-cheie de infrastructură. Majoritatea fondurilor vor finanța proiecte din domeniul gazului din regiunea Mării Baltice, precum și din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est. Finanțarea va fi asigurată de un program al UE, denumit „Mecanismul pentru interconectarea Europei” (MIE). Proiectele finanțate vor contribui la creșterea securității energetice a Europei și vor permite să se pună capăt izolării statelor membre față de rețelele energetice la nivelul UE. Aceste proiecte vor contribui, de asemenea, la finalizarea pieței europene a energiei și la integrarea energiei din surse regenerabile în rețeaua electrică.

Günther H. Oettinger, vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil cu domeniul energiei, a declarat: „Salut decizia luată astăzi, care ne va ajuta să construim rapid infrastructura de care avem nevoie pentru a asigura securitatea energetică a Europei. Criza geopolitică a evidențiat nevoia unei conectări mai bune a rețelelor energetice. Acest lucru este, de asemenea, esențial pentru o piață integrată a energiei, în care consumatorii beneficiază de cele mai avantajoase oferte din punct de vedere economic."

Majoritatea fondurilor vor finanța în mod direct sau indirect proiecte din domeniul gazului. În afară de construirea de noi conducte, aceste proiecte din domeniul gazului includ și terminale pentru trimiterea gazului natural lichefiat (GNL) în regiunea Mării Baltice, în Europa Centrală și de Sud-Est.

De asemenea, vor fi cofinanțate anumite tehnologii inovatoare din domeniul energiei electrice. Printre acestea se numără un studiu de fezabilitate pentru un cablu subacvatic de curent continuu de înaltă tensiune, cu o lungime de 700 km, între Norvegia și Marea Britanie, precum și un proiect privind rețelele inteligente la frontiera dintre Irlanda și Regatul Unit (Irlanda de Nord).

Din cele 34 de granturi acordate:

  • 16 sunt în sectorul gazelor naturale și 18 în sectorul energiei electrice;
  • 28 de granturi sunt destinate finanțării unor studii, cum ar fi evaluările de impact asupra mediului (91,4 milioane de euro);
  • 6 granturi sunt destinate proiectelor de construcții (555,9 milioane de euro).

O serie de proiecte finanțate au fost identificate ca fiind proiecte-cheie de securitate a aprovizionării în cadrul Strategiei europene pentru securitate energetică din 28 mai 2014. „Mecanismul pentru interconectarea Europei” (MIE) oferă finanțare pentru proiectele care au avantaje clare dincolo de frontierele naționale și care nu sunt viabile din punct de vedere comercial sau pe care utilizatorii din anumite state membre nu și le pot permite.

Granturile oferite în cadrul MIE pot finanța până la 50% din costurile eligibile ale acțiunilor. Cu toate acestea, în circumstanțe excepționale, atunci când o acțiune contribuie în mod evident la securitatea aprovizionării, consolidează solidaritatea între statele membre sau permite soluții extrem de inovatoare, mecanismul poate acoperi până la 75% din costurile lucrărilor.

Propunerea Comisiei Europene a fost sprijinită de Comitetul de coordonare al MIE, care este alcătuit din reprezentanți ai statelor membre. În cursul acestui an, Comisia va adopta oficial lista propunerilor care vor primi asistență financiară în cadrul MIE-Energie.

Context

În cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei, a fost alocată o sumă totală de 5,85 miliarde de euro infrastructurii energetice transeuropene pentru perioada 2014-2020.

Pentru a fi eligibilă pentru un grant, o acțiune propusă trebuie să se refere la un proiect inclus în lista „proiectelor de interes comun”. Prima listă a fost adoptată de Comisia Europeană în octombrie 2013. Lista constă în 248 de proiecte de infrastructură energetică; fiecare dintre acestea, odată finalizat, ar asigura beneficii semnificative pentru cel puțin două state membre, crescând securitatea aprovizionării cu energie, contribuind la integrarea pieței, stimulând concurența și reducând emisiile de CO2.

În cadrul primei cereri de propuneri pentru MIE-Energie au fost primite 64 de propuneri eligibile, care solicită în total sprijin financiar în valoare de 1 370 de miliarde de euro. Pentru acțiunile propuse care au fost respinse în urma evaluării, deoarece nu erau încă suficient de bine definite la momentul încheierii cererii de propuneri, se poate solicita finanțare în cadrul următoarei cereri de propuneri, care este programată în 2015.

Pagini Utile

Bucuresti, 31.10.2014
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *