free download 78 travel guides written by experts

Drepturile copilului:

Comisia invita partile interesate sa transmita contributii privind cea mai buna modalitate de a proteja persoanele cele mai vulnerabile impotriva violentei

Care sunt cele mai eficace măsuri pentru a combate violența împotriva copiilor? Care sunt cele mai mari provocări cu care se confruntă sistemele naționale de protecție a copilului? Cum poate sprijini UE sistemele naționale de protecție a copilului? Pentru a răspunde la aceste întrebări, Comisia Europeană a lansat o consultare publică online cu scopul de a sprijini statele membre să elaboreze sisteme integrate și eficace de protecție a copilului.

În urma contribuțiilor primite, vor fi elaborate orientări ale UE care vor oferi informații privind legislația și politicile UE relevante pentru aceste sisteme. Aceste contribuții vor permite UE să identifice cu claritate situațiile în care poate sprijini sistemele naționale de protecție a copilului și vor prezenta exemple de bune practici în privința îngrijirii copiilor în context transfrontalier, precum și în context național. Orice persoană sau organizație interesată de protecția copilului poate participa la consultarea online, deschisă până la data de 3 iulie.

„UE are responsabilitatea de a proteja cele mai vulnerabile persoane din societatea noastră. La trei ani de la prezentarea Agendei UE pentru drepturile copilului, angajamentele s-au transformat în fapte: Comisia a adoptat acte legislative pentru a oferi o mai bună protecție copiilor care au devenit victime ale unor infracțiuni sau care sunt suspectați în cadrul unor proceduri penale. Am luat măsuri pentru a ne asigura că linia telefonică de urgență pentru copiii dispăruți funcționează în întreaga Europă și am oferit cursuri de formare tutorilor și autorităților publice care sunt în contact strâns cu minorii neînsoțiți. Acum este momentul să împingem lucrurile și mai departe și să ne asigurăm că toate politicile de la nivelul UE și național sprijină sisteme de protecție care apără interesele copiilor”, a declarat dna Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisarul UE pentru justiție.

„Aceste sisteme pot funcționa în interesul copilului numai dacă garantează că toți cei care lucrează cu copiii – în domeniul educației, al sănătății, al asistenței sociale, al justiției, al societății civile și în cadrul comunității – colaborează pentru a crea un mediu care să ofere protecție tuturor copiilor. Acesta este exact obiectivul consultării lansate astăzi. Interesul superior al copilului trebuie întotdeauna să se afle pe primul loc.”

În cadrul UE, sistemele de protecție a copilului sunt în primul rând responsabilitatea fiecărui stat membru. Cu toate acestea, UE are competența de a stabili norme comune în domeniile în care intră în joc drepturile copilului, cum ar fi drepturile copiilor în cadrul procedurilor penale, libera circulație în interiorul UE, azilul sau traficul de persoane. De asemenea, UE poate juca un rol atunci când siguranța unui copil implică mai multe țări, de exemplu, în cazul unui copil neînsoțit care se deplasează dintr-o țară în alta sau în cazul unui copil dispărut. Comisia dorește să primească de la părțile interesate contribuții cu privire la cea mai bună modalitate de a îmbunătăți sistemele naționale de protecție a copilului, făcând totodată un bilanț al progreselor realizate în cadrul Agendei UE pentru drepturile copilului, care a fost adoptată în luna februarie 2011 (IP/11/156). Trei ani mai târziu, Comisia a îndeplinit obiectivele celor 11 acțiuni prioritare stabilite în Agenda UE în domenii cum ar fi justiția în interesul copilului, protejarea copiilor aflați în situații de vulnerabilitate, protejarea copiilor împotriva violenței și participarea copiilor. Datorită acțiunii Comisiei, toate aceste măsuri au fost, în mare parte, puse în practică (a se vedea anexa 1).

Prin consultarea privind sistemele de protecție a copilului se vor colecta contribuții care vor permite UE să publice, până la sfârșitul anului 2014, orientări în acest domeniu adresate statelor membre, valorificând rezultatele obținute în cursul punerii în aplicare a Agendei UE pentru drepturile copilului. Orientările vor trece în revistă diferitele instrumente actuale ale UE care pot avea un impact asupra protejării drepturilor copilului și vor oferi țărilor UE sugestii privind modul în care pot utiliza sau pune mai bine în aplicare aceste instrumente în cadrul propriilor sisteme de protecție a copilului. Orientările se vor referi la toate formele de violență, astfel cum sunt definite în Convenția ONU privind drepturile copilului, în special la articolul 19 (dreptul la protecție împotriva oricărei forme de violență).

Context

În UE, un copil din patru trăiește în sărăcie și este expus la un risc foarte ridicat de vătămare; copiii reprezintă un sfert din numărul noilor solicitanți de azil înregistrat anual și sunt raportate 250 000 de cazuri de copii dispăruți în fiecare an; copiii reprezintă 15 % din victimele identificate ale traficului de persoane, iar peste un milion de copii trăiesc în centre de plasament în întreaga Europă.

Pagini Utile

Bucuresti, 10.04.2014
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *