free download 78 travel guides written by experts

ANCOM propune acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio către SRR pentru a furniza serviciul public de radiodifuziune

Pentru a asigura continuitatea serviciilor de radiodifuziune publică, ANCOM propune acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio pentru următorii 9 ani către Societatea Română de Radiodifuziune (SRR).

Drepturile sunt deținute în prezent de Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. (SNR) și expiră la 31 decembrie 2016.

Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației a acordat SNR licența de difuzare pe cale radioelectrică a serviciilor publice de radiodifuziune sonoră și televiziune la data de 24 noiembrie 2004, conform Legii nr. 504/2002, în forma aflată în vigoare la acea dată. Prin această licență s-a asigurat transmiterea serviciilor publice de programe aparținând SRR și SRTv (Societatea Română de Televiziune). Perioada inițială de valabilitate a licenței a fost de 9 ani de la data emiterii, termenul împlinindu-se în 24 noiembrie 2013. Ulterior, în temeiul legii, licența a fost extinsă cu caracter temporar până la 31 decembrie 2016.

La începutul lunii martie 2016, SRR a solicitat, în nume propriu, acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio în vederea transmiterii serviciului public de radiodifuziune, urmând să prezinte resursele tehnice la care va apela pentru asigurarea acoperirii teritoriului național cu serviciul public de radiodifuziune.

Potrivit legii, în prezent ANCOM poate acorda drepturile de utilizare a frecvențelor radio radiodifuzorilor ce furnizează programele publice de radiodifuziune, cu avizul conform al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), în situația în care măsura este necesară pentru atingerea unor obiective de interes general.

În urma analizei ANCOM, acordarea drepturilor de utilizare către SRR, în condițiile cadrului legal în vigoare în prezent, creează premisele pentru ca activitatea radiodifuzorului public să continue, acesta putând să-și îndeplinească astfel misiunea și obiectivele de interes public stabilite prin lege.

Posturile de radio care sunt transmise prin serviciul public de radiodifuziune sunt Radio România Actualităţi cu acoperire de aproximativ 90% din teritoriul țării, România Cultural (95% acoperire teritorială), Antena Satelor (83% acoperire teritorială), România Muzical (26% acoperire teritorială) și alte 17 programe radio regionale transmise pe unde ultrascurte și unde medii.

ANCOM propune astfel ca, în condițiile prezentării de către SRR a soluțiilor pentru asigurarea acoperirii teritoriului național cu serviciile publice de radiodifuziune și acordării avizului conform din partea CNA, să acorde drepturile de utilizare a frecvențelor radio, în format analogic, pentru toate stațiile de emisie utilizate în prezent la transmiterea serviciului public de radiodifuziune.

Propunerea ANCOM privind utilizarea frecvențelor radio pentru furnizarea serviciului public de radiodifuziune poate fi consultată aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 04.05.2016, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *