Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Declaratie comuna a prim-vicepresedintelui Frans Timmermans si a comisarilor

Marianne Thyssen, Vera Jourova si Corina Cretu cu ocazia Zilei Internationale a Romilor (8 aprilie)

"Uniunea Europeană este fondată pe principiul egalității în fața legii și al nediscriminării: valori ce sunt consacrate în Tratate și în Carta Drepturilor Fundamentale.

Cu toate acestea, în prezent, cea mai mare minoritate etnică din Europa, comunitatea roma, care numără aproape 6 milioane de persoane, încă se confruntă cu excluderea din societate, cu inegalitatea și cu discriminarea. Accesul la locuri de muncă, educație, locuințe și la sistemul de sănătate rămâne o provocare pentru mulți; de multe ori, copiii romi nu pot beneficia de o educație de aceeași calitate ca ceilalți copii.

Marginalizarea și excluderea comunității roma trebuie să fie abordate în mod direct. Schimbarea nu se va întâmpla peste noapte, însă instituțiile europene și statele membre s-au angajat să lupte împotriva discriminării și să îmbunătățească integrarea persoanelor de etnie romă.

Din 2011, Uniunea Europeană a inclus cu succes integrarea romilor în agenda politică europeană. Toate statele membre au strategii de integrare a romilor, ce pun accentul pe domenii precum educația, ocuparea forței de muncă, sănătatea, accesul la locuințe și combaterea discriminării. Comisia Europeană sprijină statele membre în activitatea lor de punere în practică a politicilor și serviciilor publice având ca scop incluziunea romilor; noul cadru financiar 2014-2020 favorizează astfel utilizarea fondurile europene pentru integrarea socio-economică a populației rome.

Trebuie acum să ne asigurăm că aceste planuri sunt puse în practică și că produc rezultate în teren. Vom conlucra îndeaproape cu statele membre pentru a îmbunătăți viața cetățenilor de etnie romă din Uniunea Europeană. Vom depune eforturi deosebite pentru a ne asigura că drepturile lor fundamentale sunt respectate și pentru a continua integrarea lor în Europa."

Pagini Utile

  • Mai multe informații despre Uniunea Europeană și comunitatea roma sunt disponibile aici.

Bucuresti, 07.04.2015
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *